När man går och handlar är det viktigt att tänka på att man köper ekologiska varor. Varor som är besprutade är inte bra för oss människor och det kan leda till att vi kan få en rad olika sjukdomar och självklart är det inte bra för klimatet när vi människor blir allvarligt sjuka. När vi människor hör att maten är besprutad tror vi även ofta att det är på ytan men besprutningen finns även i maten. Det är också viktigt att köpa närodlad mat så att den inte har transporterats någon lång sträcka. Det är viktigt att köpa rätt mängd mat så man kan använda allting så man inte slänger mat som inte har används eller blir gammal.

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments

Maten vi äter påverkar klimatet på många sätt, tex vart den kommer ifrån. Transporter försämrar klimatet då vi släpper ut avgaser. Vi ska också tänka på att köpa varor när det är säsong för just dem, frukt är ett bra exempel på säsongsvaror. Det är viktigt att vi köper mat som inte är besprutad och som har behandlats bra innan den säljs då det också påverkar klimatet. Vi ska inte äta så mycket kött då det är energikrävande att föda upp och slakta djur.

Likes

Comments

​Det finns en fysikalisk regel som säger "energi kan bara spontant omvandlas från en energiform med högre kvalitet till en med lägre"

Därför är det viktigt att använda en energi med hög kvalité och man ska försöka få energin att gå igenom så många energi steg som möjligt. På så sätt använder man energin på bästa sätt och det är en liten del som går till spillo då

Likes

Comments

På grund av de ekonomiska skillnaderna i världen så använder vi olika former av energi och olika mängder. T.ex i Afrika så får man ofta sin energi ifrån eldar och i Europa kommer oftast energin från bl.a kärn- och vindkraft, alltså elektrisk energi. Länders tillgång till energi påverkar även deras situationer när det gäller ekonomi, klimat påverkan, tillgång till sjukvård, ekologiska fotavtryck mm. Har länderna det bra ekonomiskt så använder de mer energi vilket påverkar klimatet negativt.

Likes

Comments

Från solen kommer strålningsenergi som växter tar upp i fotosyntesen, sedan äter vi eller djuren växterna och på så sätt kommer energin in i vår kropp i form av kemisk energi. När vi förbränner lämnar sedan denna energi kroppen i form av termisk energi. 

Likes

Comments

Energi fångas upp i ett kretslopp genom strålningsenergi

Några olika former av energi i kretsloppen är rörelseenergi, kemisk energi och termisk energi.

Energin lämnar kretsloppet som ​termisk energi 

​När vi äter kött kostar det naturen mer energi än när vi bara äter grönsaker därför att ​det kräver resurser att föda upp och sedan slakta alla djur. Om vi skulle äta grönsaker skulle det inte kräva lika mycket energi. För att förstå det bättre kan man titta på en näringspyramid.

Likes

Comments

Framtidsscenario 1 - Levnadsstandarden fortsätter öka
Vi tror inte att det kommer bli så här eftersom att många är medvetna om vår miljökris och våra koldioxidutsläpp så förhoppningsvis kommer folk försöka sänka sin levnadsstandard eller stanna på den nivå vi är på idag. Om detta skulle ske skulle miljön försämras och växthuseffekten skulle förstöras och det skulle sätta sina spår på vår planet och allt levande.

Framtidsscenario 2 - Sänker levnadsstandarden
Vi tror inte det här kommer hända då vi människor redan lever en så bekväm livstil. Vi tror inte människor runt om i världen är redo att sänka sin levnadsstandard men vi kan försöka leva på samma nivå som vi gör idag.

Framtidsscenario 3 - krig om resurser
Vi tror inte det här inte kommer hända, möjligtvis om flera flera år. Vissa länder har redan svält och vattenbrist men vi tror inte att medelinkomst länder och höginkomst länder kommer få slut på resurser så detta framtidsscenario känns inte så troligt, men framförallt inte så aktuellt.

Framtidsscenario 4 - vissa fortsätter öka levnadsstandarden, vissa krigar om resurser
Vi tror att detta är det mest troliga framtidsscenario. Enligt oss är det lite så här världen ser ut nu också, vissa länder har vattenbrist och många svälter, men andra har det bra ställt och fortsätter utvecklas. Vi tror att stora länder med bra industrier kommer fortsätta utvecklas och länder som har det sämre ställt kommer stanna i sin utveckling.

Likes

Comments

Vi har nyligen fått se en föreläsning av Hans Rosling där han berättar och visar med olika statistiker om hur världen och dess befolkning utvecklas. Under några hundra år har befolkningen ökat drastiskt och det har även vårt levnadssätt. Något som var med i föreläsningen som vi i gruppen tyckte var extra intressant var dels att mängden barn har slutat öka även om mängden människor ökar och att befolkningen i Afrika troligtvis kommer dubblas två gånger till 2100-talet. Vi förvånades av detta därför att hur ska mängden människor kunna öka men inte mängden barn? För att förstår det så föreslår vi att ni kollar på föreläsningen för hur vi ska kunna förklara det så att ni förstår blir en utmaning. Att mängden invånare i Afrika kommer öka så mycket förvånar också oss eftersom att livet i Afrika är ganska tufft. Kommer resurserna räcka? Kommer inte fler virus och bakterier bildas och spridas?

Som en sammanfattning av föreläsningen skulle vi säga att den var extremt bra gjord, han var rolig att lyssna på och det var ett seriöst ämne som han fick oss att bli intresserade i och förstå.

Likes

Comments

Det är en svår fråga att komma överens om vad alla världens länder ska göra för att hålla koldioxidutsläppen nere. Ska alla  ha samma koldioxidutsläpp eller ska länderna ha olika beroende på deras förutsättningar? Blir det orättvist då? 

Vi har nu fört en lång diskussion i klassen om hur man på bästa sätt ska göra. Vi tror att väldigt många är extremt medvetna om vad vi ska göra, hur vi ska göra det och varför. Däremot blundar många människor för framtiden, de lever så bekvämt och är inte beredda att sänka sin standard. Vi ser inte riktigt problemet och då gör vi inget åt det. För en förändring ska ske så måste alla bidra till det, kör mindre bil, ät mindre kött, sänk värmen hemma, sänk helt enkelt energikonstruktionen. 

Tänk på framtiden!


Likes

Comments

Den här förmiddagen har vi ägnat oss åt effekt och dess betydelse. Vi gjorde även en mätning på det miljövänligaste sättet att koka vatten på. Som ni ser på vårt resultat så är det allra bäst att koka med en vattenkokare. På så sätt går det snabbast och är minst skadligt för miljön.

Likes

Comments