ronjabim

[email protected]

En prins kom till världen på ett makabert vis, till en familj som är allt annat än harmonisk men som rätt så direkt separeras i samband med att en familjemedlem väljer att avsluta sitt liv. En möjlighet till förändring och omprogrammering tar vid. Ett projekt om att hjälpa unga föds. Ett nytt sätt att leva efter blir numera ett faktum.


Hoppet är det sista som lämnar.

Blog
  • No activity