Header

Jag, Victoria Hallberg befinner mig just nu på torget i Paris, Frankrike. Jag är en reporter från Sverige som har fått höra att det har skett en väldigt stor förändring här i Frankrike, för ett tag sen, en stor revolution.

Vid min sida har jag en äldre kollega som har rest mellan Frankrike och Sverige, väldigt ofta. Han heter Lennart och jag ska intervjua honom angående vad som har pågått i Frankrike i flera år.

Hur länge pågick revolutionen i Frankrike?

  • Revolutionen pågick i ca 10 år (1789 - 1799)

Vad var det som gjorde att det blev en revolution i Frankrike?

  • Det finns många olika anledningar till att det blev en revolution, landet var i stor kris. Frankrike deltog i många dyra krig mot England, främst sjuårskriget och det amerikanska frihetskriget, som Frankrike hade deltagit i under andra halvan av 1700-talet hade kostat staten enorma summor. Frankrike hade även ett väldigt dyrt kunga hus som kostade mycket pengar. Under den här tiden i Frankrike var det även missväxt alltså att folk svalt då det var dåligt med skördar. Men det här med dyra krig, dyrt kunga hus och missväxt var inget nytt.. Det var inte därför det blev en revolution i Frankrike utan det var för att man kom med nya idéer så som att man kanske inte behöver ha någon kung utan att folket skulle få vara med och styra landet.

Vad gjorde landet när pengarna var slut?

  • Frankrike var på den tiden indelat i tre olik stånd. Det rikaste ståndet det var Adeln, dem slapp betala skatt och både i Fina hus eller slott, de fick pengar och mat av dem bönder som både på deras ägor . Sen kommer Prästerna dem fick en tiondel av allt det som bönderna och de vanliga folket hade odlat, även dem slapp betala skatt. Och sist kommer det tredje ståndet som består av resten av allt folk ca 24 och en halv miljon, dem fick betala skatt till kungen, adelsmännen och prästerna, även kunde dem får ryka in och göra dagsverkan när det behövdes. Kungen och han rådgivare bestämde sig för att krisen var så stor så därför skulle man sammankalla alla generalständerna alltså representanter för alla tre stånden skulle samlas utan för kungahuset och diskutera problemet.. Kungen, adeln och prästerna hade gått ihop så att inte det tredje ståndet alltså bönderna och de vanliga folket inte skulle ha så mycket att säga till om men dem protesterade och dem krävde att dem skulle få lika mycket makt som adeln och prästerna… och det fick dem. Men kungen ångrade sig och beslöt därför att stänga mötet. Då var det bara för det tredje ståndet och de som stötade dem att gå någon annanstans, de beslutade sig att gå till ett bollhus (en tennis lokal) där dem hade ett annat möte och alla svår en ed där dem inte skulle avsluta sitt möte förens dem hade kommit på ett nytt sätt att styra Frankrike på.. Där för kallas detta för Eden i bollhuset.

Vad hände när alla i hela Frankrike fick höra om Eden i bollhustet?

  • När främst det fattiga folket i Paris fick höra talas om det här med Eden i bollhuset började det spridas en form av oro över landet. Vad skulle kungen göra nu? Skulle han kalla in Österrikiska och utrikiska soldater som skulle ge sig på vanligt folk för att hindra revolutionen i Frankrike? Nu tog vanligt folk till vapen, det gick ett rykte om att den stora gamla medeltids borgen Bastilijen, att där inne skulle det finns massa utländska soldater och enligt ryktet fanns där massa fångar som hade trotsat kungen.. Folket stormade därför Bastilijen. Befälhavaren inne på Bastilijen fick sitt huvud av hugget och satt på en påle. Och när folket väl skulle befria fångarna visade det sig att det bara fanns tre fångar där inne.. Efter den dagen så är den 14 juni Frankrikes nationaldag

Hur blev det nu då med revolutionen det tog väl inte bara slut där?

  • Nej, nej vi kommer till det nu.. Eden i bollhuset och den lyckade stormingen av Bastilijen gjorde att fler och fler vågade ansluta sig till revolutionen. Nu gick bönder och vanligt folk och anföll adelsmännens borgar, och i oktober var det sån brist på bröd inne i Paris, så massor av kvinnor samlades för att gå och hämta kungen och drottningen så dem kunde få se med egna ögon skulle få se hur dåligt det var med bröd. När kvinnorna kom fram till slottet dödade de kunga familjens livvakter och sedan tog dem med sig kungen och drottningen tillbaka till Paris, och där sattes dem i husaräst.

Nu blir vi nyfikna, hur gick det för kungen och drottningen i husarästen?

  • Jo till en början gick det ganska bra och kungen fick till och med vara med och bestämma lite. Men sen så började kungen och drottningen att skriva hemliga brev till andra kungafamlijer i Europa. Ett brev kunde ungefär se ut så här.. "snälla kan inte ni komma och anfalla Frankrike så att vi får stopp på revolutionen". Dessutom hade de planerat att fly med hjälp av den svenske greven Axel Von Fashion som var en god vän till kungafamiljen skulle man kunna ta sig ut från landet.

Oj det var inte smart men berätta mer jag vill verkligen veta!

  • Visst, visst. Jo en tidig morgon gav dem sig av och det gick ganska bra ändan tills dem kom till en stad som heter Varenne där dem blev i kapp komna. Varenne ligger nära gränsen i Frankrike.

Okej, berätta mer detta var riktigt spännande..

  • Jo, sen efter att dem hade försökt fly så greps kungaparet och efter man hade till fånga tagit de tog det inte lång tid fören man hittade alla hemliga breven till andra kungar och drottningar. Nu åtalas kungaparet för landsföreveri och båda två döms till döden och avrättas i Giliotinen år 1793. Giliotinen var en uppfinning för att man skulle göra dödsstraffet lite mer mänskligt för tidigare använde man en yxa och det var väl inte det bästa man kunde använda precis.

Oj, oj nu har tiden verkligen runnit iväg, detta var en av de mest spännande intervjuerna jag har varit på under min tid som reporter men jag måste tyvärr be dig att avrunda där, så jag undrar vad som hände sen när Napoleon kom till ?

  • Revolutionen i Frankrike 1789 var en händelse med omedelbara politiska följder. Det kungliga enväldet och det aristokratiska ståndssamhället avskaffades och ersattes av ett nytt samhällssystem som istället byggde på upplysningens idéer om folkstyre och likvärdighet inför lagen. Dessutom slopades adelns privilegier vilket innebar att samhällets karriärvägar nu låg öppna för alla - meriter blev hädanefter viktigare än börd.
  • I samband med Napoleonkrigen i början av 1800-talet spreds den franska revolutionens idéer över Europa. Det dröjde därefter inte länge förrän det gamla europeiska ståndssamhället började knaka i sina grundvalar och omformas efter de nya idéerna. Mot den bakgrunden kan den franska revolutionen ses som en de mest betydelsefulla händelserna i vår världshistoria.

Källor: http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-langa-1800-talet/franska-revolutionen#

http://www.youtube.com/results?search_query=franska+revolutionen&oq=franska+revolutionen&gs_l=youtube.3..0.123727.124824.0.125834.7.7.0.0.0.0.180.824.1j6.7.0...0.0...1ac.1.nuB5Tm4d5MQ


Victoria Hallberg 8B

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments

Turbiner finns i både enkla och mer

avancerade modeller. Vätska eller gas får

turbinen att snurra. Termen Turbin kommer ifrån

latinens turbo som betyder virvel. Nästan all elektricitet på jorden

produceras med någon form av turbin. Det finns många olika sorter turbiner

men dem två mest kända och mest använda är Ångturbinen och

Vattenturbinen.
En turbin är en slags turbomaskin, som omvandlar energi till vätska eller gas.

Det finns borde enkla och mer avancerade turbiner, dem enklare turbinerna har en rörlig del, oftast konstruerade med blad som är fästa i en axel. Vätska eller gas i rörelse påvekar bladen och får turbinen att snurra.

En maskin som liknar en turbin, men som arbetar i motsatt riktning är en kompressor eller en pump.

Claude Burdin myntade termen turbin från latinens turbo som betyder virvel. Han myntade termen under en teknik tävling 1828. Benoit Fourneyron var en student till Burdin, Fourneyron konstruerade den första användbara vattenturbinen år 1827.

Den brittiske ingenjören Sir Charles Parsons har fått äran för uppfinningen av den moderna ångturbinen. Han konstruerade bl.a det första turbindrivna fartyget, turbinerna som sjösattes 1894.

Vad används turbinerna till?

Nästan all elektricitet på jorden producerats med någon form av turbin. Turbiner som används i värmekraftverk kan omvandla cirka 40% av värmeenergin till elektricitet, resten blir "spillvärme". Ett kärnkraft verk kan däremot ha en mycket högre vekningsgrad, då även värmen används som fjärrvärme. Turbiner används även i fartygsmotorer och flygmotorer. Så turbiner används alltså till väldigt mycket.

Vad finns det för olika typer av turbiner?

Det finns flera olika turbiner men de mest kända är: Ångturbinen och Vattenturbinen.

Ångturbinen används för att omvandla värmeenergi till elekticitet i till exempel kol eller kärnkraftverk. Omkring 80% av all elektricitet i världen producerats med ångturbiner. Trots att ångturbiner endast kan omvandla under hälften av bränslets energi till elektricitet. Ångturbiner är ändå effektiva jämnfört med motsvarande otto och diesel motorer .

Vattenturbiner är en turbin som får ut energi från vatten i rörelse. En vattenturbin används framförallt för elproduktion i vattenkraft. I början av 1900-talet kallades vattenturbiner och vattenhjul med ett gemensamt ord för vattenmotorer.

Hur tror du att uppfinningen kom till under industriella revolutionen?

Jag tror att turbinen kom till under den industriella revolutionen för att det är ett bra/ hyfsat enkelt sätt att få elektricitet på.

Varför tror du att uppfinningen kom till?

Jag tror att uppfinningen kom till för att samhället blir mer och mer i behov av elektricitet Det märker man idag när det blir strömavbrott så har man ingen ide om vad man kan hitta på, för man ser inget, man kan inte använda vitvaror osv.

Hur tror du att uppfinningen påverkade människorna?

Jag tror att uppfinningen påverkade människorna väldigt mycket faktiskt, i och med att det är en väldigt bra uppfinning och så är vi väldigt beroende av elektricitet, om vi till exempel ska koka upp vatten eller laga mat, sitta vid datorn osv, alltså hjälper turbinen människorna väldigt mycket.

Hur tror du att uppfinningen påverkade samhället?

Jag tror att uppfinningen har påverkat samhället extremt mycket för det är tack vare elektriciteten vi går framåt i utvecklingen.

Hur påverkar uppfinningen naturen?

Alla dammar man bygger för att få vattenkraften att fungera påverkar oss människor, då vi kanske behöver flytta våra hus pga att dammen måste ligga nedanför och då när vattnet är som högst kanske det kommer in i husen och de vill man ju inte att ska hända. Sen i åar och forsar där det finns turbiner/ vattenkraft så är det ju absolut inte bra för alla fiskar, laxarna kan inte heller gå upp för då finns det en damm i vägen samt att när dem kommer lite längre ner i forsen eller ån så kommer kanske de inte finnas så mycket vatten så det blir för grunt för fiskarna att leva där och då vi kan utrota vissa fiskarter. Så turbiner och vattenkraft är en hyfsat stor miljöförstöring. Fast självklart finns det mycket fördelar med turbiner och vattenkraft med.

Källor: http://sv.wikipedia.org/wiki/Turbin

http://sv.wikipedia.org/wiki/Vattenturbin

http://www.give2all.org/11/2012/06/Vad-Ur-turbiner.html

http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Elproduktion/Vattenkraft1/Vattenkraftsproduktion/

http://www.okg.se/sv/Skola/Fragor-och-svar/Kompletta-fragor-och-svar/

http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/fornybarenergi/tiofragorochsvar/hurfungerarvattenenergi.5.61fbca9812ec690a3218000865.html


Victoria Hallberg 8B

Likes

Comments

Jag och min kollega har precis anlänt till Paris för att få veta mer om vad som har hänt i Frankrike under den senaste tiden. Stämningen på gatorna är hög.

Revolutionen började år 1789 och har nu slutat. Krigen började år 1792. Men nu är dom äntligen slut! Det är fred och demokrati i Frankrike.

Vi har intervjuat lite människor på gatorna om vad som har hänt den senaste tiden:

"Det började för några år sedan med att Frankrike hade en stor brödbrist och det ledde till att det blev för lite mat. Maten blev dyrare och alla hade inte råd att äta sig mätta. Så har det varit i några år. Människorna i Paris var missnöjda och visade det genom att plundra och demonstrera."

"Den 14 juli 1789 stormades fästningen Bastiljen. Soldater dödades, några officerare slogs ihjäl eller hängdes och befälhavaren fick huvudet avskuret. Hans huvud sattes på en högaffel, i triumf genom hela staden.

Men trots allt som hände är fransmännen stolta. Man säger att detta var början på den "franska revolutionen."

Vi beundrar Frankrike för alla deras kläder, språket och konststilen.

Men allt i Frankrike är inte bra. Frankrike har satsat massa pengar på fester och baler, men dom började få slut på pengar. Deras kassakista var nästan tom. Men det fanns ingen som kunde betala. Dom satsade även massa pengar på vapen och andra verktyg till revolutionen, sas det.

Folket på gatorna sa även att adeln och prästerna betalade inte skatt i Frankrike, men dom kanske skulle bli tvingade att göra det för att få in pengar. Alla var oroliga i Frankrike då.

Ludvig XVI var kung. Men han kanske kunde ha gjort något åt krisen? "Han har ju mycket pengar", sa en fransman. Många skrev klagoskrifter till dom som hade makten, men inget hjälpte.. Till slut blev det krig.

Nu är "franska revolutionen" över och det har blivit lugnt i landet igen. Det märks på människorna på gatorna hur lättade de är. Mänskliga rättigheter var nu lag i Frankrike.

Nu när den franska revolutionen är slut började slaveriet avskaffas i de sista kolonierna. Lagen gäller för alla, man har slutat att tortera människor, man kan nu välja själv vilket yrke man vill hålla på med. Det har införts religionsfrihet, staten har tagit över undervisningen som kyrkan hade innan, det har införts pressfrihet. Nu är skiljsmässor lagliga och de nya måttenheterna heter nu meter, liter och kilo. Nu har detta även spridits till andra länder i Europa via de franska soldaterna.

Alla fransmän är glada och fria nu.

Källor:

Boken: Utkik Historia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Franska_revolutionskr...

Av: Linnea Sevestedt

Likes

Comments


Jag, Ida Rosenius, befinner mig nu i Paris, då jag har fått höra om en revolution i Frankrike. Året är nu 1798 och jag står på torget i Paris för att fråga befolkningen om händelsen. Jag kommer nu intervjua Kim Parten som har gått med på att svara på några frågor om det som hänt de senaste åren i Frankrike.

-Vad är det som har hänt här i Frankrike de senaste åren, för att det skulle kunna bli en revolution?

-Det hela började egentligen med att Frankrike var i svår kris, statskassan var tom på grund av de långvariga krigen och det lyxiga hovlivet. Frågan var ju då hur de skulle betala tillbaka skulder och fylla statskassan igen. Adeln och prästerna betalade ingen lön och borgarna och bönderna kunde knappast betala mer än vad de gjorde. Samtidigt var det hungernöd i landet och brist på bröd.

-Kunde kungaparet göra något åt krisen och statskassan?

-Kungen, Ludvig den 16:e tvingades sammankalla riksdagen för att lösa problemet. Bönderna och borgarna (det 3:e ståndet) ville införa en ny riksdag som skulle kallas nationalförsamlingen. Man bestämde att den tidigare riksdagen (generalständerna) skulle ersättas med en nationalförsamling. Istället för att alla stånd hade en varsin röst fick nu prästerna och adeln 300 röster var och bönderna och borgarna fick 600 röster eftersom de var fler.

-Var stod kungen i beslutet om en ny riksdag?

-Kungen ogillade beslutet och bestämde sig för att stänga lokalen som de träffats i.

-Vad hände då med riksdagen?

-Riksdagen brydde sig inte om det utan vandrade bara iväg till ett bollhus (en slags tennishall). Där lovade medlemmarna varandra att inte lämna lokalen förrän de hade beslutat om en ny grundlag. Den nya nationalförsamlingen hotade nu kungens makt.

-Vad gjorde kungen åt detta?

-Han gav order till militären om att de skulle samlas i Versailles och Paris.

-Hur kände folket om att kungen samlade militären?

-Folket kände sig såklart rädda och hotade. De fick panik och började beväpna sig. Snart behövde folket mer krut och kulor. Då stormade de fästningen Bastiljen. Folk var missnöjda och började att demonstrera och plundra. Snart befann sig landet i uppror. Bönder och borgare såg sin chans att protestera mot orättvisorna i landet och man stormade överallt adelsmännens herrgårdar och slott, brände upp alla de papper där adelns rättigheter var skrivna och brände ner byggnader.

-Hur tog adeln ställning till allt det här?

-Adeln insåg att deras tid var förbi och de till och med föreslog att man skulle ta bort dagsverken och andra skyldigheter som bönderna hade och kyrkan gick med på att avstå från sitt tionde. Efter att allt var över bestämde man att hela befolkningen skulle betala skatt i fortsättningen.

-Vad hände med kungen?

-Kungen försökte motarbeta revolutionen och fly på olika sätt och blev därför avrättad med hjälp av giljotinen.

-Vad hände efter det att kungen avrättades?

-Välfärdsutskottet bildades för att leda landets försvar och ledaren Robespierre började förfölja revolutionens motståndare för att sedan avrätta dem med giljotinen. En av de tusentals som blev avrättade var Marie Antoinette. Efter ett år blev Robespierre själv avrättad och skräckväldet var över.

-Hur hade befolkningen i Frankrike under revolutionens gång?

-Människorna hade det väldigt svårt. Skördarna slog fel och det var brödbrist, människor svalt och levde i fattigdom.

-Vad fick revolutionen för följder?

-Det viktigaste som hände på grund av revolutionen var att det infördes en lag om mänskliga rättigheter. En annan viktig följd var att lagen blev lika för alla, slaveriet började avskaffas i de kolonierna som fanns kvar, tortyren avskaffades i fängelserna, alla kunde ha vilket yrke som helst och det infördes också religionsfrihet. Det här är några av de viktigaste följderna utav revolutionen.

-Hur ser det ut i Frankrike idag?

-Idag så leder Napoleon ett fälttåg till Egypten för att kunna nå fram till de brittiska kolonierna i Indien.

-Tack så mycket Kim för att du ville svara på mina frågor, nu har vi fått en bild av hur de senaste åren har sett ut i Frankrike, hur och varför revolutionen startade och att människorna gick från att leva i misär, fattigdom, krig och uppror till att få fred och frihet!


Källor:

http://www.filateli.sk-2.se/data/archive/media/nap...

http://sv.wikipedia.org/wiki/Napoleon_I#Milit.C3.A...

http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-la...

http://sv.wikipedia.org/wiki/Franska_revolutionen

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5n...

Boken: Utkik historia.


Av: Ida Rosenius 8B

Likes

Comments


Spinnmaskinen, Spinning Jenny uppfanns av

James Hargreaves 1764. Den tillät spinning utav

8 trådar samtidigt och bidrog till att

industrialiseringen kom igång i Storbritannien.

År 1766 förbättrades maskinen till att kunna

spinna 100 trådar samtidigt, men folket började

bli oroliga för att maskinen skulle ta deras jobb

och gjorde då uppror.


                                                                          

Spinning Jenny

År 1764 uppfanns den revolutionerande spinnmaskinen "Spinning Jenny" av James Hargreaves. Maskinen kunde till en början spinna åtta trådar samtidigt, men förbättrades senare till att kunna spinna hundra trådar samtidigt istället. Var James fick namnet "Jenny" ifrån vet ingen säkert, men man har en teori om att han fick idén från sin dotter.

Det sägs att Hargreaves fick idén till Spinning Jenny när han välte omkull en gammal spinnrock. När spinnrocken låg på sidan så såg han att hjulet och axeln fortfarande var i rörelse och då fick han idén om att en mekanisk spinnmaskin skulle kunna göras, där många spolar fästa sida vid sida, på höjden, skulle kunna spinna ett visst antal trådar samtidigt från bara ett horisontellt hjul. Det var därför maskinen uppfanns.

Året var 1754 och Hargreaves började sätta sin idé i verket. Han började bygga en förbättrad version av en spinnrock, som sedan skulle bli Spinning Jenny.

Till skillnad från andra uppfinnare hade inte James Hargreaves planerat att bli rik på sin uppfinning, utan han använde den först bara i sitt eget hem. Senare drabbades Hargreaves familj av en ekonomisk kris och familjen var tvungen att sälja några maskiner. På så sätt kom Spinning Jenny ut på marknaden och spreds över världen.

Spinning Jenny förde inte bara gott med sig utan det var många människor som fruktade maskinen och trodde att den skulle ta deras jobb. De protesterade mot maskinen och stormade James hus och förstörde samtidigt hans Spinning Jenny. James och hans familj flyttade då till en annan stad.

Från det att James fick idén till Spinning Jenny och tjugo år senare fanns det ungefär 20 000 exemplar av förbättrade Spinning Jenny.

Efter en tid så stormade människorna i staden James hem ännu en gång och rensade hemmet och förstörde Jenny en gång till. Denna händelse gjorde att familjen Hargreaves flyttade till Nottingham. I Nottingham öppnade han ett bomullsspinneri tillsammans med Thomas James.

På grund av James Hargreaves maskin, så utvecklades de industriella spinnerierna. Detta ledde till massproduktion utav tråd, det i sin tur ledde till att man kunde tillverka mer tyg än tidigare och det ledde  till att det tillverkades mer kläder. Massproduktionen gjorde att kläderna blev billigare och människorna hade råd att köpa mer kläder. Att människor kunde köpa mer kläder ledde till att de kunde byta kläder oftare och därav till en bättre hygien. För att tråd ska kunna tillverkas så måste det finnas bomull, det var därför som bomull blev en väldigt viktig råvara under den här tiden.

Till Sverige kom Spinning Jenny lite senare ungefär år 1790.


Påverkan på samhället

Spinning Jenny gjorde det möjligt för Storbritannien att skapa en massproduktion inom textilindustrin som sedan skulle bli en av de många orsakerna som gjorde att den industriella revolutionen startade. 


Påverkan på naturen, djuren och människorna

Eftersom Spinning Jenny automatiskt gjorde bomull till en viktig råvara, behövde man mycket av det.  Man började då att odla fram mer bomull. Problemet var och är att när bomull tillverkas så går det åt väldigt mycket sötvatten. Det finns inte så gott om sötvatten på och bomullsodlingen kan göra att det blir brist på sötvatten på vissa ställen i världen. Detta påverkar både växter, djur och människor negativt och i vissa fall kan det leda till döden. Det behövs också en massa kemikalier till bomullsodlingen (man besprutar odlingen) och detta skadar både människan och naturen. Sedan får man heller inte glömma att det var Spinning Jenny som la lite av grunden till den industriella revolutionen som har lett oss dit till där vi är idag.

Så om Spinning Jenny gjorde samhället en otjänst eller inte får man ta ställning till själv.


Min teori:

Jag har inte riktigt bestämt mig än om jag tycker att det var bra eller dåligt att Spinning Jenny uppfanns. Det finns mycket som tyder på att det var dåligt, men också mycket som tyder på att det var bra. Hade den industriella revolutionen sett ut som den gjorde utan maskinen? Hade vi levt som vi gör idag? Jag tror faktiskt inte det. Så hur man än vrider och vänder på det så tror jag att jag ändå beslutar mig för att det var bra för samhället, men inte lika bra för naturen och djuren.Källor:

http://www.ekoklader.se/ekoklader_bomull.asp

http://www.vivotopia.org/ethicalforum/swe/artiklar/faktaartiklar/bomeko.html

http://sv.wikipedia.org/wiki/Spinning_Jenny

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/spinning-jenny

http://www.tekniskamuseet.se/1/1862.html

http://upat.se/spinning-jenny/


Av: Ida Rosenius 8B

Likes

Comments


Ångmaskinen


Ångmaskinen uppfanns av Thomas Newcomen. Den kom på 1700-talet.

År 1764 började James Watt jobba på sin vision om en effektivare och driftsäkrare ångmaskin. Ännu idag används ångturbinen som bygger på den ursprungliga uppfinningen.


Bildenföreställer Thomas Newcomen

Ångmaskinen

Den första ångmaskinen uppfanns av Thomas Newcomen. Thomas föddes i februari år 1664 i Dartmouth och dog det 5 augusti år 1729 i London. Han var en brittisk smed och uppfinnare.

Han anges ibland som industrialismens fader då han tillsammans med Thomas Savery 1712 konstruerade den första praktiskt fungerande ångmaskinen utifrån Denis Papins principer. Newcomens atmosfäriska ångmaskin blev dock en övergångsfas då senare maskiner byggde på James Watts konstruktion.

James Watt utvecklade Thomas Newcomens ångmaskin. James Watts utvecklade ångmaskin så att den blev en effektivare och driftsäkrare ångmaskin.

Anledningen till att ångmaskinen uppfanns var att många gruvor öppnades i landet och de hade ofta problem med vatten som sipprade in från berggrunden. Det krävdes mycket arbetskraft för att pumpa upp  vattnet, där av kom ångmaskinen till.

1783 byggde James Watt om Newcomens maskin till en dubbelverkande ångmaskin.

1881 gav fysikernas hans namn åt det internationella måttet på effekt nämligen Watt (förkortat W).

James ångmaskin fungerade genom att det kom in varm ånga genom ett rör. Den varma ångan pressades ner i cylindern som tryckte kolven framåt. Sedan trycktes den använda ångan ut och ny ånga kom in och så vidare.

250px-Steam_engine_in_action.gif

Ångmaskinen kom till för att man skulle kunna ha en fabrik var man ville. Fabriker drevs vid åar innan ångmaskinen kom till. Man kunde alltså bara ha fabriker vid vatten men när ångmaskinen kom så kunde man ha den var man ville.

Ångmaskinen har gjort så att luften har blivit lite sämre. Ångan är svart och gör så att luften förorenas.

Ångmaskinen har sedan dess använts till många saker t.ex till ånglok och andra sorts tåg och till ångfartyg- båtar och även till drivkraft för att få igång andra sorts maskiner som man kan använda i t.ex fabriker. Vi har fått allt detta tack vare Thomas Newcomens uppfinning, ångmaskinen.Av: Linnea Sevestedt

Likes

Comments

Flygande skytteln

Den flygande skytteln var en uppfinning som gjorde stor skillnad. Nu gick arbetet mycket snabbare och det behövdes mindre folk. Den har påverkat både positivt och negativt, på flera olika sätt.

Hur fungerar den?

Skytteln förs fram och tillbaka, med hjälp av en låda på var sida av varpen. Lådorna sitter på änden, och fånger upp skytteln när den kommer, och skickar i väg den igen. Denna anordningen gjorde att man kunde få skytteln att röra sig med endast en hand. Den andra handen användes till operera slagbommen, som används till att täta till trådarna.

Skytteln var fäst vid vävstolen, och har oftast så kallade valsar för att minska friktionen. Denna anordningen gjorde att man kunde få skytteln att röra sig med endast en hand. Den andra handen användes till operera slagbommen, som används till att täta till trådarna. Tråden är lagrad på en lång papphylsa.

Hur uppfanns den?

År 1733 uppfanns den flygande skytteln, av John Kay. Han tyckte att det tog för lång tid och kostade för mycket att tillverka tyg. Textilen var en mycket viktig tillgång under den tiden. Då fick han en idé- han skapade en uppfinning som skulle gå mycket snabbare och vara enklare att använda, så de skulle tjäna mer pengar. Så det gjorde han, och fick fram Flygande skytteln. Nu kunde en person väva lika mycket som det behövts fyra män till förut. Man behövde inte lika mycket kunskap för att sköta den, och därför kunde vem som helst styra den.

Hur påverkade den människorna?

De arbetande var rädda att förlora sina jobb, och det var många som gjorde det eftersom det inte behövdes lika mycket folk. Men de som fick vara kvar, fick ett mindre slitsamt jobb och trivdes förmodligen bättre.

Det var många vävare som inte tyckte om uppfinningen, de var rädda att den skulle konkurrera ut dem. Då bröt de sig in i John Kays hus, förstörde alla hans maskiner och dödshotade honom. Därför flydde John till Frankrike, där han sedan dog väldigt fattig.

Hur påverkade den samhället?

Eftersom jobbet nu blev enklare, vävdes det betydligt mer. Det gjorde ekonomin bättre, men också sämre när många förlorade sina jobb. Men i stället för att tillverka tyget, kunde man tex arbeta med att sälja det. Textilen blev nu ännu viktigare i samhället.

Hur påverkade den miljön?

Garnet som tillverkades var oftast gjort av bomull eller ull. Nu när det tillverkades mycket av detta, användes mer av resurserna och de tog slut snabbare. Annars hade Den flygande skytteln ingen särskilt negativ påverkan på naturen.

Källor:

Skrivet av Matilda Luusua

Likes

Comments

Den ​franska revolutionen

Året är 1798 och vi befinner oss i Paris. Här har det hänt mycket den senaste tiden. Revolutionen är här, och den förändrar vårt liv totalt. Kungen och drottningen har avrättats och nu styr jakobinerna Frankrike. Krig har startat, många har avrättats och nya lagar har stiftats.

Hur startade revolutionen?

Allt började år 1789. Frankrike har under 1700-talet varit det starkaste landet i Europa. Men alla krigen som Frankrike varit inblandade i har kostat folket en stor summa pengar, och därför har kungen Ludvig XVI bestämt sig för att öka skatterna för alla bönder och borgare medans adeln och prästerskapet var fria från att betala skatt. Adeln fick då möjlighet att köpa till sig den makt de förlorat, och tilläts av kungamakten att köpa privilegier, ämbeten och jord för att avbetala landets statskuld. När adeln fick stor makt, blev bönderna påverkade. De blev mycket missnöjda, och visade det genom att gå ur riksdagen och starta uppror. Det var så den Franska Revolutionen började.

Vad hände under revolutionen?

När kriget mellan Frankrike och grannländerna bröt ut, blev kungafamiljen fängslad och många dödades. Efter ett tag blev även kungen avrättad, och inte långt därefter även drottningen Marie Antoinette. Tusentals motståndare till revolutionen blev också avrättade- med halshuggning. Denna tidsperioden kallades Skräckväldet, och ägde rum år 1792-1794. Skräckväldet bröts genom en kupp år 1794, och förde revolutionen till en lugnare period.

Vad är följderna av revolution?

Nu när revolutionen är över, kan man säga att allt var värt det. Ståndsamhället är nu över, det finns inte längre några kategorier som präster, adelsmän, borgare och bönder. Mänskliga rättigheter är nu en lag i Frankrike, slaveriat har avskaffats, religionsfrihet införs, du får alltså tillhöra vilken religion du vill. Skilsmässor är lagliga, tullen har tagits bort, du får ha vilket yrke du vill, lagen är lika för alla och staten har tagit över undervisningen från kyrkan och den har blivit mycket bättre. Detta har nu spridits till andra länder i Europa med de franska soldaterna. De flesta fransmän är stolta över vad de åstadkommit, och nästan alla är nöjda med var revolutionen har gett dem. Nu är det äntligen frid och fröjd i Frankrike.


Skrivet av Matilda Luusua

Likes

Comments