​Idag har vi gjort mycket. Isabella är sjuk men vi (douglas och therese) har sammanfattat intervjun med Sandra (jehovas vittne) och börjat spela in klipp till vår film. Just nu går allt bra, förhoppningsvis gör vi klart filmen imorgon. 

Therese, Douglas och Isabella

Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments

​Idag har vi intervjuat Mats en idrottslärare på skolan som är ateist. Vi har sammanställt och analyserat intervjun. Sedan har vi gjort ett bildspel på prezi.com. I eftermiddag ska vi ringa ett jehovas vittne och intervjua henne. Nästa vecka ska vi göra en film med svaren som vi tolkat. Dagens arbete har gått jätte bra och vi har fått mycket gjort.

Douglas, Therese och Isabella

Likes

Comments

​idag har vi gjort mycket. Vi har letat efter en ateism och ett jehovas vittne att intervjua. Vi ska intervjua Mats (idrottslärare) som är ateist. Vi har även kontaktat Evelina i 7b och fått numret till hennes pappa som är ett jehovas vittne, just nu väntar vi på svar från honom. Vi har skrivit klart frågorna som vi ska ställa till båda och kollat fakta om ateism och Jehovas vittne så vi är förbereda inför intervjun. imorgon ska vi intervjua Mats och börja på vårt bildspel om ateism. 

Therese Isabella Douglas 9a

Likes

Comments


Vi har intervjuat två 16-åriga muslimer som har varit tvungna att fly från deras hemland på grund av terrorism (IS). Deras svar vi fick på frågorna var väldigt intressanta och kunde kopplas enkelt till deras flykt. Vi hade en tolk somöversatte deras svar, men på det sättet fick vi en sammanfattning av vad dessa.

Vår första fråga handlade om Allah och hans kontroll över världen. Allah har kontroll och vetenskap över allt som skrev i världen, men han styr inte vad människor gör. Menhan ser och vet vad dem gör så när de kommer upp till himlen ställs man tillrätta för allt ont och gott man har gjort. Allah visar både den goda och ondavägen men det är upp till en själv att bestämma vilken man väljer.

Islam har många olika regler som man måste följa till punkt och pricka, speciellt de fem grundpelarna om man ska räknas som äkta troende muslim. De två muslimskakillarna som vi intervjuade ansåg att detta påverkade dem i deras vardag. I börjantyckte de att det va svårt att följa och hålla koll på alla regler, men manvänjer sig med tiden, speciellt om man är väldigt religiös. Följer man intereglerna kan man straffas, eftersom att de inte har alla kunskap om islam vetdem inte riktigt hur, men på något sätt av Allah. När vi frågade varför de intevisste så mycket fick vi ett väldigt intressant svar. De sa att som killebörjar man sin religion vid 16 års ålder, men som tjej när man är 9 år. Det visstei te varför det va en sån stor skillnad på ålder. Vi frågade också om fastemånadenoch hur de påverkades av den i det svenska samhället. Men eftersom att de intevarit här så länge kunde de inte svara på frågan. De har heller inte fastat isitt hemland på grund av att man börjar sin religion vid 16 års ålder som vi nämndetidigare.

Muslimer tror på andar och själar, men deras svar förklarade inte varför. Eftersom vi aldrig har hört om att muslimer tror på andar och själar kollade vi upp detta på nätet för att få lite mer baskunskap om det. på en sida som heter ”islam.se” läste vi omsjälar osv. dem säger motsatsen. Enligt islam bör man inte på andar och själar.Utan bara det som går att bevisa. De använder sig av en tre stegs metod:

Gud säger:Befatta dig inte med det som du inte riktigt vet; dittöra och ditt öga och ditt hjärta skall [alla en Dag] tillfrågas om detta.3

Denna vers förbjuder oss att följa vad som inte går bevisa och definierar de källor som utgör bevis:

1 Genom vår hörsel lär vi oss om uppenbarelsen,

2 genom vår syn tillskansar vi oss empiriskkunskap och

3 genom våra hjärtan kan vi resonera och göra analyser.

(taget från islam.se)

Men trots att de inte tror på själar och andar så har fabler och vidskepelser smugits sig in iislam. Med denna fakta har vi kommit fram till varför våra klasskompisars svarblev så som det blev. Eftersom att de inte har hunnit bli extremt religiösa och lärt sig allt av sina föräldrar, inte heller gått i en korans skola har de i tekunskapen.

Enligt islam kommer en domedag då världen utplånas och man som muslim återuppstår, vi frågade hur det blir om man inte är muslim, uppstår man då också? muslimerna vi intervjuade berättade att man har rätt att tro på vad man vill och att alla religioner är lika mycket värda. De hoppas på att Allah ska behandla alla likaäven fast man inte är muslim och tror på islam. Enligt dem straffar Allah desom behövs straffas. Sedan berättade dem något om 73 olika grupper som finnsinom islam.. Om en grupp av de 73 stycken misslyckas påverkas alla. Vi haraldrig hört något om 73 grupper innan eller vad de innebär.

Vi frågade även om deras ställnings tagande till och tankar om homosexualitet och abort. I islam är både abort och homosexualitet oacceptabelt. De sa att Allah skapademannen och kvinnan för en anledning, för att fortplanta sig. Precis som kristendomen har islam Eva och Adam. Abort är inte okej, oavsett om kvinnan blir gravidunder våldtäkt eller liknande.

När vi frågade om muslimernas kvinnosyn fick vi ett svar vi inte förväntat oss, eftersom attvi läst och hört så mycket hemsk heter om hur kvinnor behandlas osv. tillexempel att en man få slå SIN kvinna om hon inte lyder. Deras svar va att kvinnan ärsom en blomma som man inte ska trampa ner på. Utan dem skulle inte mänskligheten funnits. Vi ställde en följd fråga om kvinnor och slöja/burka. De svarade att de inte vet så mycket om det men att de tror att kvinnorna får välja. Men enligt våran kunskap bestämmer mannen att kvinnan ska ha slöja.

Likes

Comments

Under veckanhar vi gjort våran första intervju med två muslimer på vår skola. Inför intervjunhar vi tagit reda på fakta så vi kunde ställa så bra frågor som möjligt. Genom dettahar vi lärt oss mer om islam och hur den fungerar. Genom intervjun har vi lärtoss hur en ung muslim uppfattar sin religion, speciellt hur de har blivitpåverkade av IS och terrorismen i deras hemländer.

Det somvar det mest intressanta under veckan var att intervjua våra klasskamrater. Vi ficken annan förståelse för islam och fick deras tankar ur ett annat perspektiv. Underintervjun berättade bland annat killarna saker om islam som vi aldrig hörttalas om tidigare. Så som hur man ser på kvinnor och deras burka/slöja, när manbörjar med religionen och även hur dem ser på andrar och själar, detta skullevi vilja veta mer om så det va synd att vi inte kunde ställa så bra följdfrågot till dessa svar. Eftersom att killarna precis kommit till sverige har deinte riktigt fårr uppleva hur det är att leva som muslim här, så svaren på vårafrågor blev lite annorlundare äbn vi tänkt oss.

Så nuser vi fram emot nästa veckas intervju med ett johvas vittne. Vi ska bara kommapå fler frågor att ställa.  

Therese,Douglas och Isabella!

Likes

Comments

​Nu har de två första lektionerna gått och vi har börjat sätta igång arbetet. Vi har startat bloggen, och valt ut religionerna. Vi valde snabbt vilka tre religioner vi skulle välja, vi var alla överens om vårt val: jehovas vittne, islam och humanism/ateism. Vi har börjat komma på och utveckla intressanta frågor, men för att göra det så bra som möjligt måste vi läsa på om alla religionerna. Nästa lektion måste vi läsa på ännu mer så vi kan komma på de ultimata frågorna. Det ser vi fram emot nästa vecka. Nästa lektion är det även dags att boka möte med ett jehovas vittne. Vi har kommit igång bra med arbetet och ser fram emot resten av lektionerna. 

Likes

Comments