SEVÆRDIGHEDER I THY / TURIST I THY

Indeholder tilknyttede links

At være turist rundt i verden er spændende, men at være turist i eget land kan altså også noget - noget helt unikt efter min mening. Jeg har boet i Thy i næsten hele mit liv, så det er vel her nogen vil mene, at man kan kalde sig ekspert med så mange år i området. Derfor kommer dette indlæg til at omhandle alle de seværdigheder, attraktioner og oplevelser jeg kender til i Thy. Du er meget velkommen til at dele, hvis du finder disse eller andre seværdigheder interessant. Hvis du vil læse om Nordjylland generelt, så følg dette link.

Rejseguide til Thy seværdigheder Bulbjerg

De fleste vil nok betegne Thy som Udkantsdanmark, og nogle ved måske slet ikke, hvor Thy ligger. Thy ligger i Nordvestjylland, og strækker sig fra Agger i syd til Frøstrup i nord. Der bor cirka 40.000 indbyggere i Thisted Kommune - og 14.000 af indbyggerne bor i Thisted, som er hovedbyen, der ligger lidt midt i det hele. Som du kan se på nedenstående billede til venstre, ser du Thy i forhold til resten af Jylland. På billedet til højre ser du min opdeling af Thy: Sydthy, Midtthy, Nordthy og kystbyerne. Forklaring følger.


Generelt kan der hentes information fra følgende hjemmesider/steder:

 • Visit Thy som er linket her
 • Nationalpark Thy som er linket her
 • Thy360 (kalender/begivenheder) som er linket her
 • Appen "Mit Thy" - kan hentes på Appstore her

Thy Danmark
Thy Danmark

Generelt

Nationalpark Thy - Danmarks første nationalpark

Hvilket bedre sted at starte er der end Nationalpark Thy, som Thy jo nok er mest kendt for. Nationalpark Thy strækker sig nærmest fra Sydthy til Nordthy; en strækning på cirka 65 km. På denne strækning finder du også Vestkyststien fra Agger til Bulbjerg, men det kommer jeg ind på senere.


Nationalparken har en helt unik natur, hvor du kan komme tæt på dyrelivet, få sand mellem tæerne, og se en masse seværdigheder i det thy'ske. Det er primært mest egnet for naturelskere. Naturen i Thy er noget helt specielt, som alle bør opleve. Nationalpark Thy var Danmarks første nationalpark.


På Nationalpark Thy's officielle hjemmeside kan du læse mere om ruter og hotspots. Der er link til 12 hotspots her samt kort med seværdigheder her. Der findes blandt andet seværdigheder som Agger Tange, Lodbjerg Fyr, Stenbjerg Landingsplads, Bøgsted Rende, Isbjerget og Hanstholm Vildreservat. Alle disse vil jeg komme ind på i løbet af indlægget. Men hvis du vil søge specifikt info om nationalparken, så følg eventuel de linkede hjemmesider.

Nationalpark Thy Danmark

I sommerferien 2020 fik jeg flere spørgsmål til, om jeg vidste "noget" om Nationalpark Thy, og flere spurgte ind til, hvor det er bedst at se den vilde natur, som mange er interesserede i. Derudover overnatningsmuligheder. Jeg er på ingen måde ekspert i dette område, men spørgsmålene var følgende:


💤 Hvor kan jeg overnatte?

Naturstyrelsen har mange overnatningstilbud i skov- og naturområderne. Det gælder ikke kun i Nationalpark Thy, men over hele Danmark. Disse er gratis og åbne for alle, og det gælder naturligvis også i Thy Nationalpark.

 • Du kan få et overblik over alle overnatningsfaciliteterne på udinaturen.dk.
 • Shelters, plads til at slå telt op - husk at medbring eget telt, hvis shelter er optaget. Man kan se "Frit teltningsområde", "lejrplads", "primitiv overnatningsplads med shelter og "primitiv overnatningsplads"
 • På samme hjemmeside kan der også vælges om der skal være mulighed for bål, vandpost, toilet og lignende
 • Søg evt. andre overnatningsmuligheder på Facebooksiden eller appen "Brug min baghave", hvor helt almindelige thyboer låner sin grund, shelter, værelse eller lignende ud gratis
 • Kroer, hoteller, campingpladser, bed-and-breakfast
 • Flere informationer i app'en Mit Thy
Nationalpark Thy Danmark
Nationalpark Thy Danmark

🦌 Hvor er det bedst at se hjortevildt?


Danmarks største landpattedyr er Krondyret, og kan ses i nationalparken. Fra Hanstholm Vildtreservat til Lodbjerg, er der en stor bestand af krondyr, og altså dermed en gode muligheder for at se vildt. Krondyr brøler om efteråret, hvor der kæmpes om hunnerne. Derfor skal man have ekstra respekt og være ekstra varsom i brundstiderne. Ses især ved Saarup, Isbjerget samt omkring Lodbjerg Fyr. Du kan også finde rådyr, som blandt andet findes i Hanstholm Vildtreservat, Tved Klitplantage og Stenbjerg Klitplantage. Rådyrene søger mod de åbne område, hvor de græsser. Der er også område for hjortevildt omkring Østerild Testcenter, hvor jeg for nyligt så et par stykker. Det er derfor bredt ud over hele Thy, men mit bedste bud må være omkring Stenbjerg og Hanstholm Vildtreservat.


🦅 Hvilke andre dyr kan jeg se?


Der kan også ses andre dyr som eksempelvis havørnen, der er Nordeuropas største rovfugl. Den kan ses året rundt, ses især ved Agger Tange samt ved fugletårnet ved Nors Sø.


Der er også spættet sæl, som findes ved sandbankerne i Krik Vig. På nationalparkens hjemmeside står følgende tip: "Fra taget på Svaneholmshus er der næsten altid udsigt til de lave sandbanker, hvor sælerne hvilker sig i Krik Vig".


Derudover skal du være obs på hugorme (primært om sommeren), som er den danske giftslange, som især findes i klitter og heder. og JA de findes! (mit tip: tramp/gå meget hårdt gennem heden, så bliver de bange, og kommer typisk ikke frem).


I 2009 blev der spottet en ulv i nationalparken, men den er vidst ikke set siden. Men mon ikke der findes ulve i den danske natur.

Nationalpark Thy Danmark

Vestkyststien - fra Agger-Bulbjerg

Den tidligere nævnte Vestkyststien er ruten fra den ene del af Thy til den anden del af Thy. Rutens del i Nationalpark Thy er 65 km, men er i helhed mellem 80-100 km lang, som enten foregår til fods eller på cykel. Ruten benytter den gamle Redningsvej, og består af klitlandskab, udsigter, græsdækkede hjulspor, plantage og sandstrand. Ruten kan ses her, og der kan også søges informationer her.


Hvis du ikke interesserer dig for at gå hele ruten, kan du også nøjes med gå dele af ruten. Der er eksempelvis fra Agger Tange til Lodbjerg Fyr på 16 km, eller en mindre tur på 5 km fra Lyngby Redningshus til Stenbjerg. Du kan gøre det til lige nøjagtigt, hvad du vil. Jeg har ikke selv gået ruten, men skal det helt sikkert i fremtiden. Der er gode stier flere steder, og overnatningsmuligheder i løbet af ruten.

Nationalpark Thy Danmark

Vesterhavet

Udover nationalparken, er der naturligvis Vesterhavet. Du kommer ikke udenom Vesterhavet, når befinder dig i Thy. Jeg er personligt kæmpe fan af Vesterhavet, og sætter så meget pris på at bo 5 min kørsel derfra. Jeg synes også, at det er helt ideelt at tage i sommerhus nær Vesterhavet, fordi det er nogle af Danmarks bedste strande.

Nationalpark Thy Danmark
Vesterhavet Thy Danmark

Vesterhavet, eller rettere Nordsøen, er et stort havområde med et areal på ca. 575.000 km2. Det strækker sig fra den sydlige grænse langs Den Engelske Kanal til et område nord mellem Norge og England. Vesterhavet ligger i gennemsnit på 93 meter i dyden. Man skal have stor respekt for Vesterhavet, som kan være farligt. Vesterhavet er nemlig kendt for sin kraftige understrøm. Der er meget understrøm, som kan være livsfarligt at havne i. Derudover kan der være hestehuller, som er en slags revlehuller. Vær opmærksom på dette, og hav respekt for havet.


Der er mange strande langs hele Vesterhavet i Thy. Et udpluk er blot Agger, Klitmøller, Vorupør og Bulbjerg. Det er også typisk her, at sommerhusområderne er.

Sydthy

Når der tales om Sydthy, refereres der til Agger, Vestervig, Hurup, Bedsted og omegn. Her indgår seværdigheder som trolden i Hurup og Lodbjerg Fyr.

Agger Tange - Nordjyllands svar på Key West

Agger Tange er Nordjyllands svar på ruten mod Key West i Florida med vand på begge sider. Det er super smukt i Agger Tange på en god dag med solskin. Derudover er området det rene fugleparadis, så husk din kikkert, hvis dette er i dine interesser. Agger Tange er en del af nationalparken, og har Limfjorden omkring sig. Her kan i øvrigt tages færge til Thyborøn. Agger Tange er udpeget som EU-Fuglebeskyttelsesområde. Området ligger nemlig på fuglene trækrute langs den jyske vestkyst. Derfor er det mest fuglerigt i forår og efterår, hvor fuglene er på vej til ynglepladser.


 • Fugle: Gråand, krikand, pibeand, (om efteråret også taffeland og hvinand) har hjemsted i de lavvandede laguner. Derudover er der kortnæbbet gås og knortegås. Vadefuglene bruger strandenge og lagunernes flade områder. Det er hjejle, vibe, strandskade, almindelig ryle, stor og lille regnspove og dobbeltbekkasin. Derudover er der måger og terner.
 • Sæler: Der er også gode muligheder for at spotte spættede sæler - jeg har dog ikke set nogen endnu. Sælerne holder til på sandbanker og rev i fjorden, så hold øjnene åbne.

 • Temacenteret blev opført lige ved færgelejet i 2012, og har til formål at give indblik i nationalparken og Agger Tanges natur. Det består af et lille hus med billeder og tekst om området. Ikke noget vildt, men super fint, hvis man gerne vil vide noget om området. Især om dyrelivet omkring.
 • 💸Pris: Gratis
 • 📌Adresse: Aggervej 35 (for enden af Aggervej, hvor der også er parkering)


OBS: Færdsel på tangens vandområder er FORBUDT hele året. Færdsel på lavtliggende enge og vådområder er FORBUDT i fuglenes yngletid fra 1/4 til 15/7. Du skal dog være varsom og tage hensyn, så fuglelivet ikke bliver forstyrret!


Andet i området

 • Bunkers på Agger Strand
 • Flade Sø
 • De Sorte Huse
Thy Danmark

Vestervig Kirke - Danmarks største landsbykirke

Jeg har været en del gange i Vestervig, da jeg var yngre, og har aldrig tænkt over, at Vestervig Kirke skulle være noget specielt - lige indtil for nyligt, hvor bygningen nærmest sprang i øjnene på mig. "Danmark største landsbykirke" jaja, tænkte jeg. Men kirken er KÆMPE, og jeg kan sagtens forstå, hvorfor netop den er Danmarks største landsbykirke. Det er helt klart et must see. Det er en imponerende bygning. I Vestervig lå engang en Kongsgård, som menes at have været Knud den Stores. Det betyder også, at der har været bispesæde. Det forklarer også kirkens store størrelse. Kirken er blevet renoveret flere gange, og har i øvrigt også været klosterkirke

 • 💸Pris: 10 kr for voksne, børn under 15 år gratis, sognets beboere samt gæster har fri adgang i åbningstiden
 • 1 times rundvisning 500 kr inkl. entré
 • 🕔Åbningstider: Åbningstider kan ses her
 • 📌Adresse: Klostergade 1, Vestervig

Fængsels- og Retshistorisk Museum

I dag er det et museum, men engang var det et lille fængsel i Vestervig. Retsbygningen Thinghuset, er i dag hjemsted for lokale kunstnere og kunsthåndværkere. Bygningen blev opført i 1833 med 4 fængselsceller, retslokale og bolig til arrestforvareren. Arresten blev udvidet i 1900 med yderligere 4 celler og derudover en fængselsgård. Den fungerede helt frem til 1949, og har stortset stået uberørt siden.

 • 💸Pris: 20 kr. Kunsten er gratis
 • 📌Adresse: Klostergade 36, Vestervig

📌Lodbjerg Fyr

Lodbjerg Fyr er et af Thy's største vartegn, og helt klart et must see. Fyret er 35 meter højt, og er hævet 48 meter over havets overflade. Fyret er i dag fredet, og er også stadig i drift. Det lyser med to hvide blink hvert 20. sekund. Fyret ligger i Lodbjerg Klitplantage (og dermed også Nationalpark Thy), og med udsigt mod havet, så der er god udsigt til alle sider.


Fyret blev opført i 1883 - af granitsten sejlet fra Sverige. Fyret blev tændt første gang i november 1884. Det er et anduvningsfyr, som har kraftig lys om natten, der har vist skibene vej. Da det blev opført levede fyrmesteren i boligen ved siden af sammen med to assistenter og deres familier (fordi der ellers var langt mellem husene dengang, at man var nødt til at bo tæt på arbejdspladsen). Under 2. verdenskrig forsøgte man at grave en tunnel fra fyret og ned til en bunker bagerst i fyrhaven, hvilket gør, at fyret faktisk er en smule skævt i dag. I 2019 blev det restaureret, og derfor er der i dag udstilling med hele fyrets historie. Derudover kan der lørdag og søndag være frivillige, der er klar til en rundvisning.


 • 💸Pris: 10 kr for voksen, 5 kr for børn
 • 🕔Åbningstider: Hver dag fra 7:00-21:00 (dog ubemandet)
 • 📌Adresse: Lodbjergvej 33, Vestervig

🕔Lodbjerg Kirke - en af Danmarks mindste landsbykirker

Fra kirken er der smuk udsigt over Flade Sø. Der bor kun omkring 40 mennesker i Lodbjerg Sogn, hvilket gør det til det mindste sogn i Danmark. Lodbjerg kirke er Danmarks mindste middelalderlige landsbykirke, i modsætning til den store Vestervig Kirke. Der er i øvrigt udsigt fra Lodbjerg Kirke til Vestervig Kirke. Lodbjerg Kirke er opført i slutningen af 1400-tallet eller i begyndelsen af 1500-tallet (det vides ikke med sikkerhed), og blev renoveret i 2008. Selve kirken består kun af kor og skib - og våbenhuset er fremkommet ved en skillevæg. Den er bygget af teglsten og er hvidkalket. Der er kun plads til 50-60 personer.

 • 💸Pris: Gratis
 • 🕔Åbningstider: man til fredag 8:00-16:00 og lørdag 8:30 - 15:30
 • 📌Adresse: Lodbjerg Kirkevej 1, Lodbjerg

Baunehøje

Baunehøje ligger nord for Lodbjerg Kirke, og er en gravhøj, der blev opført for mere end 3000 år siden i bronzealderen. Her er der udsigt over klitlandskabet. Tidligere blev højen brugt som signalpost. Højen er 5 meter høj, og når det tændtes ild på højen, kunne flammerne laver besked om, at der var fare på færde. Flammerne kunne ses til næste høj, som gjorde det samme, og på denne måde blev beskeden sendt videre for at advare. Man kunne hurtigt sende beskeder videre på denne måde. Metoden blev brugt sidste gang i 1848,.

Klostermøllen

Vestervig Klostermølle er i dag et lille museum, men var engang i drift. Det er en hollandsk vindmølle, der blev opført i 1850, og fungerede helt frem til 1960 - den var bygget som kornmølle. Vestervig Håndværker- og Borgerforening købte møllen for at kunne bevare den som kulturminde, og herefter blev den restaureret i 1992. Selve møllen består af en ottekantet overbygning. Det er en relativ lille mølle med et vingefang på 15 meter. Møllen havde til formål at male mel for Vestervig Kloster, og først i 1909 blev møllen solgt fra gården, så den kunne male mel til almindelige bønder. Møllen blev fredet i 1964. Placeringen af møllen ligger på en kunstig bakke, så der er god udsigt til Vestervig Kirke.


 • 💸Pris: Gratis
 • 📌Adresse: Klostermøllevej 77, Vestervig

Heltborg Museum / Sydthy Kunst- og Kulturcenter

Heltborg Museum er en del af en museumskæde i Thy, der består af Thisted Museum, Heltborg Museum, Vorupør Museum, Skjoldborg Hus, Fiskerhuset Agger, samt Hanstholm Bunkermuseum. Heltborg Museum er et slags kunstmuseum med malerier, tegninger og litografier af Jens Søndergaard. Det er egnshistorisk samling om landbrugets historie. Museet åbnede i 1991, hvor det var en kombination af lokalmuseum og kunstmuseum. Der er blandt andet en større samling af landbrugsredskaber fra første halvdel af 1900-tallet. -udenfor selve museet er der opført en rekonstruktion af et jernalderhus, hvis dimensioner er hentet fra en arkæologisk udgravning i nærheden. Derudover er der udsigt over Limfjorden.


 • 💸Pris: 50 kr for voksen, børn under 18 gratis, studerende 30 kr.
 • 📌Adresse: Skårhøjvej 15, Hurup
 • 🕔Åbningstider: 28/30 til 30/6 samt 10/8 til 31/10 tir-søn fra 13-16. 1/7 til 9/8 alle dage fra 11-17

Jættestuen Lundehøj - Thy's eneste bevarede Jættestue

Lundehøj er Thy's eneste bevarede jættestue, som ligger lige nord på Heltborg. Jættestuerne er bygget i bondestenalderen, som er omkring 3000 år f.Kr. Jættestuen ligger i en gravhøj, og er bygget med indgang, så gravkammeret kunne bruges som begravelsesplads i mange år. Højen blev fredet i 1838 mod en godtgørelse til ejeren på 200 rigsdaler den den kongelige chatol-kasse (fra Frederik d. 6.). Denne jættestue adskiller sig fra andre jættestuer ved at have en sten med helleristninger, som stadig kan skimtes. Helleristningerne stammer fra bronzealderen, så er yngre end jættestuen, der er fra stenalderen. Ellers er den ikke anderledes end andre jættestuer i Danmark. Udover en bid af historien, er der også god udsigt fra stedet.

 • 💸Pris: 20 kr. (for entre, lån af nøgle og vågelys) bliver brugt til vedligeholdelse
 • 📌Adresse: Oddesundvej 211, Hurup
 • Parkering på gårdspladsen

Ydby Hede - Danmarks største samling af gravhøje

Ydby Hede er endnu et skjult spot med udsigt, hede og skovområde. Her er der en samling af 32 gravhøje fra bronzealderen på selve heden, og 80 høje i hele området. Det er den største samling af gravhøje i Danmark. Stedet blev fredet i 1916, så det er et uberørt hedelandskab. Man kalder det også for Oldtidskirkegården, fordi gravhøjene ligger så tæt på hinanden. Hvis man går gennem det åbne areal med højene, gennem skoven, kommer man ned til fjorden (Skibsted Fjord), som er en fin gåtur med god udsigt.


 • 💸Pris: Gratis
 • 🕔Åbningstider: Altid
 • 📌Adresse: Kør ind af grusvejen ved siden af Kammergårdsvej 34, Hurup. For enden er der parkeringsplads med adgang til heden

Trolden Ask i Hurup

Trolden Ask er skabt af kunstneren Thomas Dambo, som har lavet en lang række trolde fordelt rundt omkring i Danmark. Trolden er placeret i Ashøje Plantage i Hurup, og er den største trold i Danmark indtil videre (pr. 2020). Trolden er bygget af lokale, frivillige kræfter fra Thy, og er opført i genbrugsmaterialer. Formålet med trolden er, at det skal lokke gæster ud i naturen i Thy. Ask er den 8. trold i en række af 10 trolde, som Dambo vil opføre her i 2020. Han kalder det Den Store Troldefolkefest. Det hele startede i København, hvor udstillingen "De Seks Glemte Kæmper" er placeret, og nu er det udvidet til flere dele af Danmark. Det er helt klart et must see i Hurup, for det er et vildt bygningsværk.

 • 💸Pris: Gratis
 • 🕔Åbningstider: Altid
 • 📌Adresse: Ligger i Ashøje Skov. Hvis du kommer fra hovedvej 545 (Ashøjvej), kører du ind af Ashøjgade, hvor der er skilte ind mod Ashøje Skov, som du kan se her. Inde i skoven er der parkeringsplads, hvor du skal gå et lille stykke for at nå trolden. Du kan se den nøjagtige lokation her
Thy Danmark Seværdigheder
Thy Danmark Seværdigheder
Thy Danmark Seværdigheder
Thy Danmark Seværdigheder

Udsigtstårnet i Ashøje Plantage - Thy's højeste punkt

Udsigtstårnet i Ashøje Plantage ligger i samme skov som trolden. Udsigtstårnet er med sine 93 meter over havets overflade, Thy's højeste punkt. Fra tårnet er der udsigt over fjord og skov, og i klart vejr kan du tælle 17 kirker i nærområdet.

Sydthy Kurbad

Sydthy Kurbad er som sådan ikke en seværdighed, men en super dejlig og lækker oplevelse for både for krop og sind. Man kan ikke undgå at sige Sydthy Kurbad, når man siger Thy. Jeg har efterhånden besøgt stedet mange gange, og hver gang er det tid til selvforkælelse. Man får enormt meget for pengene, og der er enormt mange faciliteter. Koldvandsbassin, udendørs spa, vildmarksbad, infrarød kabine, saltsauna, finsk sauna og meget mere. Der er mulighed for både dagsspa, men også overnatning og middag på Hotel Thinggaard.

 • 💸Pris: 160 kr for dagsentre, 35kr for kåbe, (husk 20 kr til skabet), badesandaler lånes gratis
 • Aldersgrænse på 18 år - hver tirsdag er der teenage-dag hvor børn fa 12 år kan besøge stedet, ifølge med en voksen
 • 📌Adresse: Idrætsvej 5, Hurup

Sydthy Kurbad
Sydthy Kurbad
Sydthy Kurbad

Tårnet i Doverodde

Doverodde Købmandsgård ligger nær Hurup, og huser Thisted Kommunes Natur- og friluftsvejledning. Det består både af café og butik, men der er også shelters med bålplads og udsigt over Limfjorden. Købmandsgården er fra 1848, hvor Doverodde Havn var centrum for korn- og kvæghandel med England. Dengang var der daglig skibsfart over Vesterhavet mellem Doverodde og England. I dag er der stadig havn med plads til ca. 100 både. Omkring købmandsgården er der bygget et oplevelsescenter, som kan være ideelt til skole- eller familieudflugter. Der er mulighed for kanoudlejning og lignende aktiviteter.


Det spændende er dog tårnet, som er 42 meter højt (der er elevator), så der er mulighed for at nyde endnu en god udsigt over Doverodde, Ydby Hede og lignende. Tårnet blev opført som silo, som skulle opbevare de forskellige kornsorter. Fra siloen gik der så rør over til det store pakhus, hvor kornet blev vejet og mål, og hældt i sække. Tårnet bliver brugt til rapelling, som er en del af aktiviteter over sommeren eller andre ferier. Det koster typisk 150 kr pr tur/person.

 • 📌Adresse: Fjordstræde 1, Hurup

Midtthy

Når der tales om Midtthy, refereres der til Stenbjerg, Koldby, Snedsted, Sjørring og alt der i mellem. Her er der seværdigheder som Skyum Bjerge og Gyrupgård.

Skyum Bjerge

Skyum Bjerge er et super fint udsigtspunkt over Limfjorden, og er helt sikkert et besøg værd. Fra parkeringspladsen og ud til udsigtspunktet er der kuperet terræn. Du går igennem et stakit, som afspærrer fårene fra at løbe ud. Det er Gotlandske pelsfår, som står på lyngheden. Det højeste punkt er 47 meter. Stedet blev fredet i 1955, fordi der ligger 17 gravhøje i området fra bronzealderen.


 • 💸Pris: gratis
 • Åbningstider: Altid

 • 📌Adresse: Skyum Bjerge (Skyumbjergvej)

Thy seværdigheder Danmark
Sydthy Kurbad
Seværdigheder Thy danmark

Stenbjerg Landingsplads

Stenbjerg Landingsplads er tidligere landingsplads for kystfiskere. Fiskerhusene ved pladsen er fra år 1900, og blev bygget af de lokale fiskere i området. De fik på daværende tidspunkt navnet Stenbjerg Huse. I løbet af 1900-tallet begyndte motorbådene af indtræffe, og der opstod et behov for at kunne opbevare redskaber under tag samt at have et sted at kunne vedligeholde udstyr. De skabte derfor disse redskabshuse. Det erhvervsmæssige fiskeri ophørte i 1972 - husene var ved at forfalde. I 2000 gennemførte landingspladsen en restaurering, og i dag anvendes de af fritidsfiskere.

Seværdigheder Thy danmark
Seværdigheder Thy danmark
Seværdigheder Thy danmark
Seværdigheder Thy danmark

Redningshuset ved Stenbjerg Landingsplads - med udstilling

Redningshuset blev bygget i 1931, og blev brugt frem til 1969. Typiske kendetegn ved redningshuse er, at de store døre er mørkegrønne, og der er to danske flag på kors malet på dørene. Dette er også tilfældet her. I dag er Redningshuset fredet, og indeholder en udstilling om Stjenbjergs historie, med særlig fokus på redningsvæsenet. Der er blandt andet en roredningsbåd fra 1892. Redningshuset blev brugt til at rumme udstyr, der blev brugt til at sejle ud efter skibe og søfolk i nød. I 1920'erne blev ulykker mere sjældne, og dermed blev redningshuset mindre brugt. I 1965 overtog Stenbjerg en brugt motoriseret redningsbåd fra Klitmøller, som kun blev brugt i 4 år, hvor hele rednigsauktionen stoppede, og siden har det ikke været i brug.


 • 💸Pris: Gratis
 • Udstillingen har åben i sommerhalvåret
 • 📌Adresse: Stenbjergvej, parkering inden vejen ender på stranden
 • Tag evt. en lille gåtur på stranden eller tage picnickurv med på bænkene. Her kan også være surfere

Seværdigheder Thy danmark
Seværdigheder Thy danmark
Seværdigheder Thy danmark
Seværdigheder Thy danmark

Faddersbøl mølle

Faddersbøl Mølle er en hollandsk mølle fra 1861, som i dag fungerer som museum. Møllen var i drift indtil 1968, og blev restaureret i 2001. I kælderen i møllen er der udstillinger om møllen, mølledrift og landskabet omkring. Dertil også helt specifikt om Faddersbøl Mølles historie. Udstillingen er etableret af en gruppe lokale og historisk interesserede i samarbejde med Naturstyrelsen.

 • 💸Pris: Gratis
 • Åbningstider: 1. apr - 20 okt mellem 10-18
 • 📌Adresse: Egebaksandevej 6, Thisted
Seværdigheder Thy danmark

Bøgsted Rende Båke

Bøgsted Rende er et super hyggeligt område med smuk natur. Bøgsted Rende betyder byggestedet ved Renden. I 1600 og 1700-tallet var der en vandmølle ved bækken, der løb ud i havet, som formodentligt er renden. Båke betyder sømærke, som var med til at hjælpe skibene med at finde vej (som et slags pejlemærke for søfarende). Den rødmalede båke er bygget af jerndragere og tømmer, og har en timeglasformet udformning. Bøgsted Rende Båke er en af de mange båker langs den jyske vestkyst. De var tegnet ind på søkortet, så de søfarende kunne bestemme sin position. Det krævede dagslys, og teknologien har også gjort båkerne overflødige. I dag er der kun 11 ud af de 23 oprindelige båker tilbage på Vestkysten. Derfor synes jeg, at en båke har en historie bag sig.

 • 💸Pris: Gratis
 • Åbningstider: Hele året
 • 📌Adresse: Der er flere forskellige gåruter ud til båken. Du kan ikke parkerer lige ved siden af, men er nødt til at gå et stykke. Parkering med kortest afstand: Bøgsted Rende Vej. Direkte lokation her
Seværdigheder Thy danmark

Tvorup Kirkeruin

Tvorup Kirke blev bygget tilbage i 1100-tallet i romansk stil af granitsten. Kirken fungerede egentlig blot for kystfolk på egnen, hvor søgte trøst hos Gud, og i øvrigt også sammenhold med sognets øvrige beboere. Kirken skulle vedligeholdes af kirkeskatten fra sognet indbyggere, men da sandflugten ramte kysten i Thy i 1400-tallet, blev antallet af indbyggere reduceret. Sandet ødelagde marker, afgrøder, huse og stalde. I 1700-tallet flyttede man fra kysten og længere ind i landet, og kirkeskatten var derfor ikke tilstrækkeligt for at kunne vedigeholde kirken. I 1794 blev kirken nedlagt. I dag er det kun rester tilbage, hvor man kan se hvor kirkemuren har været. Derudover kan man ane enkelte gravstene. En lille historisk plet i Thy.

 • 💸Pris: Gratis
 • Åbningstider: Hele året
 • 📌Adresse: Beliggenhed i Tvorup Klitplantage. Parkering her - Der er også udsigt til Tvorup Hul (en klitsø)

Gyrupgård

Gyrupgård er en økologisk gård i Thy, der producerer den kendte Thy Whisky. Det er et familielandbrug drevet i 8. generation. Der laves mælk, kød, korn, mel, malt og whisky. Grunden til, at jeg har taget den med er på grund af whiskyen. Thy Whisky er en økologisk whisky, som udelukkende er lavet af korn fra egne marker, derudover maltet, mæsket og destilleret på gården. Der er mulighed for rundvisninger; både med og uden prøvesmagning.

 • 💸Rundvisning og smagning 200 kr., bare rundvisning 100 kr.
 • Åbningstider: primært rundvisning lørdag

 • 📌Adresse: Gyrupvej 14, Snedsted
 • Link til hjemmeside her
 • Link til Thy Whisky her


(Alle billeder er lånt med tilladelse fra Gyrupgård)

Langbjerggård og Thy Race

Langbjerggård er egentligt blot en lejrskole, men der er så mange flere aktiviteter end det. Du kan også leje lokaler til fx fødselsdage eller familiearrangementer. Udenom gården er der Thy Race aktiviteter med flere forskellige aktiviteter. Her finder du fodboldgolf, parkgolf og småspil. I nærheden af gården er der MTB-spor, og yderligere mulighed for SUP samt kajaksejlads

 • 📌Adresse: Skyumvej 72, Snedsted (Flemming Søvndal Nielsen)
 • Link til hjemmeside her
 • Link til Thy Race her

Kysterne

Når der tales om Kysterne, refereres der til Klitmøller, Vorupør og Hanstholm, som jeg vil definere som kystbyerne. Derudover vil det være steder som Vester Vandet, Vigsø og Nors som ligger mellem kysterne og Thisted by. Her er der seværdigheder/aktiviteter som surf i Klitmøller, Hanstholm Bunkermuseum og fri adgang til bunkers i Vigsø.


Cold Hawaii

Først og fremmest er der Cold Hawaii i Klitmøller, som er dét mange kender Thy for. Cold Hawaii er kendt for de store surfmuligheder. Der er flere virksomheder, der udbyder surflektioner, udstyr mm. Området siges at være det bedste sted at surfe i hele Nordeuropa. Klitmøller har tidligere været vært for PWA World Surf i wave performance, hvor verdens bedste surfere dyster om mesterskabet. Derfor er der mulighed for at kigge på surfere eller selv vove sig derud. Surf-virksomheder er Cold Hawaii Surf Camp, Viking Adventures, West Wind.

TGI Boulder/klatring

Vi fortsætter i Klitmøller, hvor der også er mulighed for klatring. Faktisk kan man komme på klatreture på bunkers, men dette handler om en klatring i en lille klatrehal. Thisted Gymnastik og Idrætskultur har udviklet en boulderklub, hvor der er blevet etableret en 60m3 bouldervæg med forskellige sværhedsgrader af klatring. Det er uden reb, mulighed for klatresko og lignende. Jeg kan skrive under på, at det er mega hårdt - og der er forskellige sværhedsgrader, og jeg kom kun til toppen én enkelt gang. I samme hal er der også en skaterampe med mulighed for at låne skateboards, hjelm osv.

 • 💸Pris: 400 kr.
 • Der er adgang i åbningstiden, tjek på Facebook
 • 📌Adresse: Bolwigsvej 12, Klitmøller
 • Der kan læses mere her
 • Facebookgruppe her

Vorupør molen

Molen i Vorupør er ret unik. Molen fungerer som en læmole på landingspladsen i Nørre Vorupør. Byggeriet af molen påbegyndtes i 1904, og stod færdig i 1911 og fik et stort antal fiskere til at flytte fra Sønder Vorupør til Nørre Vorupør, fordi der nu var bedre landingsplads. Med molen betød det også, at der nu var badehotel, to købmænd og en bådbygger. Om sommeren er der tætpakket af lystfiskere ude på spidsen af molen, hvor der fanges makreller. Hvis du vil fiske: det er bedst morgen og aften, der er chance for havaborre og fladfisk - om vinteren torsk

Seværdigheder Thy danmark

Vorupør Fyr

Vorupør Fyr er som sådan ikke noget vildt, men stadig fin lige at gå forbi, hvis man alligevel er i nærheden på grund af de smukke farver. Fyret blev bygget i 1894, som dengang ledte skibene ind på stranden. Fyret er 9 meter højt, og har et rødt lys. Man kan ikke komme ind i det lille tårn.

Seværdigheder Thy danmark

Vorupør Kirke

Selvom kirker måske ikke er den mest spændende seværdigheder, synes jeg, at denne er ret specielt. Når man kører ind i Vorupør, kan man nemlig ikke undgå at se kirken, og for en lille fiskerby er den ret imponerende. Kirken blev bygget i røde sten i 1902, men blev renoveret i 2011 gennem 6 år. En del af pengene til byggeriet er indsamlet af lokalbefolkningen. Kirken er en korskirke, og er tegnet af arkitekten, der også har tegnet Stenbjerg Kirke. Det er en gammel fiskerkirke, hvor fiskerne kom for at bede. Jeg synes selve bygningen er ret speciel, fordi der er tårn i midten.

 • 💸Pris: Gratis
 • Adresse: Bredkærvej 1, Nørre Vorupør
Seværdigheder Thy danmark
Seværdigheder Thy danmark

Nordsø Akvariet

Nordsø Akvariet er et lille akvarium i Vorupør, hvor du kommer tættere på livet i havet. Der er mange almindelige fisk som rødspætter og torsk i de store akvarier, som er bragt af de lokale fiskere. Derudover er der også andre mere sjældne fiskearter fra Nordsøen. Der er i alt 16 store saltvandsakvarier, og rørebassin for børn. Akvariet blev grundlagt i 1980, og i dag finde 70 forskellige fiskearter. Min personlige holdning er, at det på ingen måde er noget vildt, men for små børn kan det være en fin aktivitet.

 • 📌Adresse: Vesterhavsgade 133, Nr. Vorupør
 • 💸Pris: 60 kr for voksen, 30 kr for børn
 • Åbningstider: Tjek hjemmeside
Seværdigheder Thy danmark
Seværdigheder Thy danmark

Hanstholm Vildreservat - Danmarks største klithede

Hanstholm Vildtreservat blev etableret tilbage i 1959, hvor de første områder blev fredet i 1972. Hele området består af Nors Sø, Vilsbøl Klitplantage samt private arealer ved Klitmøller. Den centrale del af reservatet er lukket for færdsel hele året rundt, og derudover er der lukket for flere dele i fuglenes yngleperiode. Området er en del af EF-fuglebeskyttelsesområde, og også EF-Habitatområde. Vildtreservatet består af kystklitter, hede, åbne sletter, lavvandede søer og lignende natur. Kystvejen mellem Hanstholm og Klitmøller går gennem den vestlige del af reservatet.


 • 📌Adresse: På kortet her kan du se det store område. Parkering i det sydvestlige hjørne af reservatet ved Klitmøller - nordøst for reservatet og ved Kystvejen - 181.
 • 💸Pris: Gratis
 • Regler: Størstedelen af området er lukket i yngleperiode, 1- april - 15. juli
 • Læs mere om forholdsregler her
 • Der kan læses mere her
Seværdigheder Thy danmark

Fugletårnet i Sårup

Dette fugletårn siges at have god udsigt over de indre og lukkede områder af Hanstholm Vildtreservat. Det ligger i den nordvestlige del af Tved Klitplantage. Derudover er der gode muligheder for at se krondyr. I sensommer kan der samles op mod 400 dyr i terrænet ud fra tårnet.

 • Selvom dele er lukket i yngletid, kan fugletårnet stadig tilgås
 • Tårnet ligger 50 meter inde i reservatet
 • Husk kikkert og/eller et godt kamera
 • 💸Pris: Gratis
 • 📌Lokation: Kan findes her for præcis lokation

Seværdigheder Thy danmark
Seværdigheder Thy danmark

Isbjerget - Det højeste punkt i Nationalpark Thy

Isbjerget er en del af Nationalpark Thy, og er et super fint udsigtspunkt. Isbjerget er Hanstholm Vildtreservats højeste punkt med 56 meter over havets overflade (og dermed også det højeste punkt i Nationalpark Thy). Der er udsigt over Tved Plantage, Nors Sø og Vilsbøl Plantage. Da det er et vildtreservat, er det fristed for dyr og fugle.

 • 📌Adresse: Hindingvej 45, Thisted eller her
 • 💸Pris: Gratis
Seværdigheder Thy danmark
Seværdigheder Thy danmark
Seværdigheder Thy danmark
Seværdigheder Thy danmark
Seværdigheder Thy danmark

Hanstholm Fyr - Danmarks første linsefyr

Hanstholm fyr blev bygget i 1842-43 tæt ved Hansted Kirke (Hanstholms kirke). Fyret ligger højt på Hanstholmknuden med god udsigt. Hanstholm Fyr var Danmarks første linsefyr, som betyder, at lyset ved hjælp af linser, blev samlet i strålebundter. På et tidspunkt var fyret faktisk det stærkeste lysende i hele verden. Fyret var meget vigtig for de forbipasserende skibe, men havde også andre funktion som telegrafstation og vejrtjeneste. Under 2. verdenskrig var man nødt til at slukke for fyret på grund af krav fra den tyske besættelsesmagt (de havde fæstningsværk ved Hanstholm). Da Hanstholm Havn blev indviet i 1967, måtte man sætte lysstyrken ned for ikke at blænde de mange skibe og kuttere. I dag kan fyrets lys ses ca. 40 km væk, og er fortsat det kraftigste i Danmark. Driften er nemlig stadig i gang i dag, men er automatiseret. Selve bygningen blev renoveret udvendigt i 2015. Selve fyrtårnet er 23 m højt, og ligger 65 m over havet.

 • 📌Adresse: Tårnvej 21, Hanstholm
 • Åbent alle dage fra 9:00 til solnedgang
 • 💸Pris: 30 kr. for voksen, børn er gratis

Seværdigheder Thy danmark
Seværdigheder Thy danmark

Hanstholm Fiskeauktion

Hanstholm Fiskeauktion er Danmarks førerende fiskeauktion, og ligger på havnen i Hanstholm. Hanstholm Havn er en stor, aktiv fiskerihavn, som netop er blev udvidet (og har i øvrigt også netop haft 100 års jubilæum). Havnen er Danmarks største konsumfiskerhavn, hvor der er mange store og små fiskerbåde, der driver forskellige former for fiskeri. Om morgenen er der travlt på Hanstholm Havn, hvor trucks kører rundt med fiskekasser, lastbiler kører væk med fisken, og der er gang i auktionshallen. Som noget helt specielt er der mulighed for at besøge fiskeauktionen hverdage kl. 7:00.


 • Tag hensyn til arbejdet på auktionen
 • Færdsel sker på eget ansvar
 • Varm påklædning anbefales, da det er koldt i hallen
 • OBS: På grund af corona er auktionshallerne lukket for offentligheden
 • 💸Pris: Gratis
 • 📌Adresse: Auktionsgade 11, Hanstholm
 • Åbningstider: Hver dag 6:45-7:00 til auktionen slutter, undtagen helligdage

Seværdigheder Thy danmark
Seværdigheder Thy danmark

Hanstholm Bunkermuseum

Hanstholm Bunkermuseum er Danmarks største bunkermuseum - og derudover Nordeuropas største befæstningsanlæg fra 2. verdenskrig. Museet er lavet "indeni" en original bunker, så ruten du går i museet, er gennem en ægte bunker fra 2. verdenskrig. Her ser du værelser, kontorer, toiletter, voksfigurer/udstillinger og meget mere. Flere af rummene er opført tilbage til sit oprindelige udseende, og i nogle rum er der også udstillinger med voksfigurer. Du får et indblik i, hvordan soldaterne levede. Museet var hjem for 90 tyske soldater, og rummede også en af de store 38 cm-kanoner (det tyske kystbatteri Hanstholm II). Batteriet kunne sende granater ud med en afstand på 55 km.Derudover var der også bygget en lignende batteri ved Kristiansand (Norge), så de tilsammen kunne spærre 120 km farvand mellem Danmark og Norge. Selve kanonen er ikke bevaret, men bunkerens rum er ført tilbage til original udseende. Museet består af 2500 m2, hvilket gør det til en af de største bunkere, som tyskerne byggede i Danmark. Museet ligger placeret midt i naturen i Nationalpark Thy - og endda med udsigt over Vesterhavet. Jeg synes helt klart, at Hanstholm Bunkermuseum er must see i Thy.


 • 💸Pris: 100 kr. for en voksen, hvor 0-17 år er gratis, og studerende koster 60 kr. og pensionister 80 kr.
 • Der tilbydes rundvisning på hhv. 20 min, 1 time i åbningstid samt 1 time udenfor åbningstid. Tjek priser på hjemmeside her
 • Åbningstiderne er februar-november 10-16, samt juni, juli og august 10-17
 • 📌Adresse: Molevej 29, Hanstholm
 • Bonus: Noget af Olsen-Banden i Jylland foregår i denne bunker og omegn. Hvis du har set filmen, har du nok også bemærket toget, som de kører med. Dette kaldes det gamle ammunitionstog, som stadig kører i dag. Toget kører hele sommeren, og koster 20 kr. per billet.
Seværdigheder Thy danmark
Seværdigheder Thy danmark

Udover at være indendørs museum, er der faktisk også et slags friluftsmuseum, i og med der er så mange bunkers og gåruter i området. Nedenfor kan du se et kort med vandreruter i området, hvor der både er ammunitionsbunker, luftværnsbunker, observationspost og meget mere. Det er helt klart også et besøg værd. Du kan finde kort/foldere over området på parkeringspladsen ved museet.

Vigsø Bunkers

Generelt på hele vestkysten ligger der mange bunkers. Det sted i Thy jeg synes det bedste sted at se bunkers er i Vigsø på stranden. Det er helt sikkert et besøg værd - især hvis du er meget interesseret i historie og anden verdenskrig. Engang lå der enormt mange bunkers, men i dag ligger flere under havet, så de er ikke synlige. Derudover er stranden også en kulisse fra "Olsen-Banden i Jylland". Du kan læse mere om gåtur ved Vigsø her.

 • 💸Pris: Gratis
 • Åbningstider: Altid
 • 📌Adresse: For at tilgå denne "attraktion" er der parkering for enden af Redningsvejen ved Vigsø - og så skal du gå et lille stykke ned mod stranden
 • Direkte lokation her

Seværdigheder Thy danmark
Seværdigheder Thy danmark vigsø

Fodboldgolf

En anderledes aktivitet i Thy er fodboldgolf - en blanding mellem minigolf og fodbold, hvor fodbolden skal sparkes i hul på færrest forsøg. Aktiviteten er for voksne og børn, og i alle aldre. Man behøver hverken at være god til golf eller fodbold, men bare komme som man er. Det er en sjov og super hyggeligt aktivitet. Banen har 18 huller. Udover selve banen, er der legeplads, grillområde og bænke, toiletforhold og lignende.

 • 💸Pris: voksne 50 kr, børn 6-14 år 25 kr
 • Åbningstider: 8-19:00
 • 📌Adresse: Norsvej 92, Nors
 • Betaling for bane og udlevering af bolde sker ved Købmanden i Nors (Skellet 2)
 • Efter spillet afleveres boldene i boldkassen ved Pavillonen i Parken eller ved købmand

Thy Gokart og Event

Gokart er også en anderledes aktivitet i Thy, og stedet ligger nær Thisted. Det er mest oplagt til polterabend eller firmafest, men kan også bare være for sjov. Der er instruktør, der giver vejledning og gode tips til at køre gokart. Gokart er timebaseret. Så prisen gælder ikke aktiviteter, men timer. Det er eksempelvis også paintball.

 • Flere informationer på hjemmeside her

Nordthy

Når der tales om Nordthy, refereres der til Østerild, Vesløs, Frøstrup, Hannæs og alt der i mellem. Det indebærer også Lild Strand og Hjardemål. Her er der seværdigheder som udsigtstårn, Bulbjerg og fugle ved vejlerne.

Østerildtårnet

I 2015 kom der et nyt fugletårn i Østerild, som ligger i Vejlerne, mellem Østerild Fjord og Arup Vejle. Her er der udsigt til begge fjorde. Fra man har drejet ind til vejen og ud til tårnet er der ca 1,5 km. Man skal parkere på p-pladsen til venstre, og så gå ud til tårnet, da der ikke må være køretøjer uden ærinder på vej derud.

 • 💸Pris: Gratis
 • 📌Adresse: Bakkegårdsvej. Direkte lokation her
Seværdigheder Thy danmark

Østerild Testcenter - verdens største testcenter for vindmøller

Østerild Testcenter er et slags museum med vinteknologi. Danmark kan også prale med, at Østerild Testcenter også huser verdens største vindmøller. Der er kæmpe 7 store møller med en cirkahøjde på 150-220 meter, altså op til 100 meter højere end almindelige vindmøller. Når du står under den store mølle, kan du virkelig høre vingernes sus. Det er ret vildt.

Thy Østerild Testcenter


Selve besøgscenteret åbnede i 2017, og har viden, informationer og udstillinger af og om vindmøller. I 2019 blev pladsen udvidet, så der er plads til at teste 9 møller frem for 7, og derudover også højere møller. Vindmøller bidrager idag med næsten 40% af det danske elforbrug. Der er flere end 4.800 vindmøller fordelt i Danmark, som producerer elektricitet svarende til 500.000 husstandes elforbrug. De fleste vindmøller var i starten af 1990'erne var ikke større end 22 kWh, og dem der nu testes i Østerild er på 10MW.

Thy Østerild Testcenter
Thy Østerild Testcenter
Thy Østerild Testcenter

Udenfor besøgscentret står møllerne på rad og række. Derudover er der et udkigstårn, som er en bundsektion fra en Vestas vindmølle. Her kan du altså se en vindmølle indefra, og opleve udsigten over pladsen med de mange møller. Et lille stykke ind i skoven er der placeret en møllevinge, som du kan se og udforske.


 • Besøgscentret er åbent alle ugens dage fra 07-22, ingen betjening, men dog toiletfaciiliteter og mulighed for snacks/drikkevarer
 • 💸Pris: Der er gratis entre og gratis parkering
 • Guidede ture kan ses her. Koster 95 kr for voksen
Thy Østerild Testcenter
Thy Østerild Testcenter
Thy Østerild Testcenter

Østerild Klitplantage

Østerild Klitplantage deles op af Gl. Aalborgvej, hvor der er skov på begge sider. Udover Testcenteret, er der flere forskellige gåture med afmærkede pile. Derudover er der shelterplads og hundeskov. Gåture:

 • Moseturen (gul): 2,8 km, hvor du kommer forbi Tovsig Sø, Oskar Jacobsens sø, udsigt over Tømmerby Fjord, og går gennem skoven. Derudover et stop ved udsigtstårnet. Sidst jeg gik denne tur, så jeg to omgange af vildt.
 • Rødbro Fælles turen (rød): 6 km. Følger Moseturen noget af vejen, men her kommer du forbi Rødbrostykket, hvor du zigzagger tilbage gennem skoven.
 • Tamhøjturen: 3,4 km. Starter et helt andet sted, nemlig ved p-plads ved Aalborgvej hvor jernbanen engang kørte. Dette er en fin tur gennem skoven.
 • Udsigtsturen 2 km. Kommer jeg ind på om lidt.
Thy seværdigheder Østerild
Thy seværdigheder Østerild
Thy seværdigheder Østerild
Thy seværdigheder Østerild

Udkigstårn i Østerild Klitplantage

I Østerild Klitplantage findes 3 udsigtstårne, som alle rejser sig over træerne, så man kan se træernes toppe. Udsigtstårnet i Storesande, Udsigtstårn for enden af den Brede Vej, Overdækket tårn med udsigt over Vindmølletestcenteret. Jeg har kun besøgt det ene, som var denne. Den er ikke på maps, så jeg har linket stedet. Tårnet er lige nær Klitvejen, hvor der krydses med Blovgårdsvej, som du kan se via linket. Her kan også parkeres. Der er super udsigt både ud over skov, men også over de mange vindmøller ved Testcenteret.

Thy seværdigheder Østerild
Thy seværdigheder Østerild

Frøstrup Minilandsby

Udviklingen af Frøstrup Minilandsby påbegyndte allerede i 1999. Formålet var fra start at bygge en fuldstændig kopi af stationsbyen Frøstrup, som den så ud i 1904-30. Husene er placeret i målestoksforhold 1:10. Det er drevet af frivillige, og værkstedet ligger et stykke fra selve pladsen.


I 1904 kom jernbanen til Frøstrup, men der er ingen jernbane i dag. En jernbaneby er kendt for at have togstationen, købmand og overnatning i nærheden. Det er også tilfældet i Frøstrup, hvor der var gæstgivergården (som i dag er kroen), og købmanden, som ikke eksisterer i dag. Landbruget var et af hovederhvervene i byen, men der fandtes faktisk også apotek, barber, dyrlæge, og lignende erhverv. I kroen var der først i halvtredserne biograf i krosalen. Tømmerby Kirke eksisterer stadig i dag, og der er en fin miniudgave af den med sang og musik. Der er også en masse ældre landbrugsredskaber fra egnen. Der er plads til at medbringe madkurv og kaffe. Jeg vil personligt sige, at det måske ikke er så sjovt for de, som ikke kommer fra egnen eller kender området, men er helt sikkert et fint besøg, hvis du er fra egnen.


 • 💸Pris: 25 kr. for voksen, børn under 14 år 10 kr.
 • 📌Adresse: Søndergade 36, Frøstrup. Værkstedet er åbent for publikum hver onsdag og torsdag fra 10-12 og har adressen Kirkevej 13
 • Åbningstider kan ses her

Thy seværdigheder Frøstrup
Thy seværdigheder Frøstrup
Thy seværdigheder Frøstrup
Thy seværdigheder Frøstrup

Kirsten Kjærs Museum

Kirsten Kjærs museum er et privat kunstmuseum, der ligger lige udenfor Frøstrup. Der er en stor samling af malerier og tegninger lavet af Kirsten Kjær (1893 - 1985). Museet åbnede i 1981 på privat initiativ i et gammelt renoveret husmandssted (faktisk hos naboejendommen til hendes daværende sommerresidens). Ved Kirstens 50 års fødselsdag i 1843, blev foreningen stiftet til formål for at støtte hendes arbejde, og i 1980 blev der skab en fond. Hun startede med at male som 32 årig, og fortsatte helt ind til sin død som 91 årig.

Thy seværdigheder Frøstrup
Thy seværdigheder Frøstrup

Udover at være museum fungerer det også som "koncertsal" (John's Hall). Tidligt i museets historie blev klassisk musik nemlig en del af aktiviteterne, og for at holde fast i den del, er der stadig er koncerter i dag.

 • 💸Pris: Det er frivilligt om man vil betale entre på stedet. Fri entre, der gives gerne gavebidrag. Større grupper bør meddele ankomst, koster 30 kr. pr person eller 60 kr. inklusiv kaffe og kringle
 • Ekstra: I sommerhalvåret er der skiftende udstillinger af internationale kunstnere og klassiske koncerter
 • Åbningstider: 13. apr- 31. okt: Alle dage fra 11:00 - 17:00 - resterende er kun åbent efter aftale
 • 📌Adresse: Langvadvej 64, Frøstrup
Thy seværdigheder Frøstrup
Thy seværdigheder Frøstrup
Thy seværdigheder Frøstrup
Thy seværdigheder Frøstrup
Thy seværdigheder Frøstrup
Thy seværdigheder Frøstrup

Bunkers Lild Strand

Generelt er der mange bunkers på vestkysten, og flest i Vigsø i Thy-egnen, men hvis du ikke kan få nok, kan du også se et par stykker i Lild Strand. For flere information, tjek denne hjemmeside.

 • 📌Adresse: Sandnæshagevej
 • 💸Pris: Gratis
 • Åbningstider: Altid

Thy seværdigheder Frøstrup
Thy seværdigheder Frøstrup

Turridning ved Lild Strand

Nær Lild Strand er der mulighed for at komme på ridetur på islandske heste, så hvis du har en drøm om at prøve at opleve thy på hesteryg, er det her du kan prøve det. Flere af dem er kårede islænder, som kommer betyder, at de har god fremad drift. Der er dog også mulighed for at roligere tempo. Der kan vælges mellem 1, 2 eller 3 timers ridetur. Ridehjelme kan lånes. Du kan i øvrigt også leje mountainbike samme sted.

 • 💸Pris: 1 time 250 kr, 2 timer 400 kr, 3 timer 500 kr.
 • Åbningstider: Skal bookes
 • 📌Adresse: Strandvejen 22, Lildstrand/Frøstrup
 • Se mere her

vThy seværdigheder Frøstrup
Thy seværdigheder Frøstrup

Bulbjerg - Danmarks eneste fuglefjeld

Bulbjerg er blandt mine absolut favoritter i Thy. Seværdigheden kan det hele. Der er udsigt, mulighed for at tage gode billeder, fuglefjeld og klitter, bunkers og udstilling, og gåtur på stranden. Når du kører mod Bulbjerg, kan du vælge at køre "mod stranden" eller op på toppen. Jeg vil anbefale at se begge, for det kan noget forskelligt. PÅ toppen er der bunkers og udsigt, og nedefra kommer du tæt på fuglefjeldet. Du kan læse mere om gåtur ved Bulbjerg her.


Bulbjerg oppe fra

Bulbjerg oppefra har en fuldstændig fantastisk udsigt, som du også kan se på billederne. Jeg tror, at jeg har været på Bulbjerg i alle årstider og alt slags vejr, og det skuffer aldrig. Bulbjerg er en 47 meter høj kalkstensknude, som udgør Danmarks eneste fuglefjeld uden for Bornholm. På fjeldet yngler fugle, så du skal være varsom hvor du træder. Der yngler op mod 500 par af den nordatlantiske mågefugl riden, malemukker, suler, kjover, og der er endda spottet lunder.

Thy seværdigheder Bulbjerg

Oppe fra toppen kan du se Skarreklit, der ligger ude i vandet. Engang var klitten 16 meter høj, men i1978 er den væltet/knækket under storm. På toppen er der ligeledes en tysk observationsbunker, udover den skønne udsigt. På toppen af bunkeren, er der etableret et stort kompas med N,S,Ø,V, samt afstande til forskellige ting i nærheden. Eksempelvis til Svinkløv, Østerild Testcenter og Norge. Fra Bulbjerg er der faktisk kun 120 km til Norge. I 1907 var der i øvrigt badehotel ved Bulbjerg, men efter tyskernes besættelse af badehotellet, blev det sprunget.

Thy seværdigheder Bulbjerg
Thy seværdigheder Bulbjerg

Den tyske observationsbunker kan dateres til 2. verdenskrig, og har gratis entre. Indvendigt er der historie om både besættelsen, bunkeren og dyreliv i området. Bunkeren var engang opholdsrum for vagtmandskab, og der var maskingeværstillinger. Det er desuden ikke den eneste bunker, der findes i området.

Thy seværdigheder Bulbjerg
Thy seværdigheder Bulbjerg

Bulbjerg nede fra

Bulbjerg nedefra er også en frisk gåtur. Det er her du kommer helt tæt på fuglefjeldet, som faktisk er Jyllands eneste klippe. MEN husk, at du må IKKE gå nedenunder fjeldet, da det kan være livsfarligt! Der sker mange skred på Bulbjerg, og nogle gange styrter større stykker af knuden i havet.

Thy seværdigheder Bulbjerg
Thy seværdigheder Bulbjerg
Thy seværdigheder Bulbjerg
Thy seværdigheder Bulbjerg

Tømmerby Vikingegravplads - "Højstrup Gravpladsen"

Tømmerby Vikingegravplads kan dateres fra ca. år 800, og består af op imod 100 høje og højninger, og derudover bautasten, som udgør en skibssætning. Gravpladsen blev fredet i 1881, hvor Nationalmuseet foretog udgravninger. Her vidste det sig, at gravpladsen er en blanding af grave med udbrændte lig og brændtbensgrave.

 • 📌Adresse: Tømmerby Vikingegravplads
 • 💸Pris: Gratis
 • Åbent hele året rundt

Thy seværdigheder
Thy seværdigheder

Bird Heaven

Bird Heaven er et lille galleri, der ligger ved Vejlerne. Ikke noget man umiddelbart finder, medmindre man kører forbi og ved, at det ligger det. Stedet ligger med fantastisk udsigt til Kærup Vejle - og galleriet indeholder små motiver, fugleakvareller, lokale landskaber og lignende. Kunstneren er Natalia Dolgova.

 • 💸Pris: Gratis
 • Åbningstider: 9-17:00
 • Facebookside her
 • 📌Adresse: Fjordvej 19, Frøstrup

Thy seværdigheder
Thy seværdigheder

Vejlerne Naturreservat - Nordeuropas største fuglereservat

Vejlerne er "grænsen" mellem Thy og Hanherred, og består af et ca. 6.000 hektar område. Det er Nordeuropas største fuglereservat - og et meget vigtigt område for ynglende vandfugle. Der er registreret mere end 300 fuglearter. Der er ikke adgang for mennesker til området, men kun via fugletårne, så husk kikkert eller kamera. Området er ejet af Aage V. Jensens Fonde, som har udviklet fugletårne, informationstavler og lignende. Fonden står også for pleje og vedligeholdelse, for formålet er at bevare naturen. Vejlerne er i og for sig et stort område med mange forskellige udsigtspunkter, som jeg vil tage dig med igennem. Der er ikke mindre end 8 fugletårne i reservatet, så der er nok at gå på opdagelse i.

 1. Bygholmskjulet ved Naturrummet
 2. Kraptårnet
 3. Han Vejleskjulet
 4. Lund Fjordtårnet
 5. Kærup Holmeskjulet
 6. Tømmerby Fjordtårnet
 7. Arup Vejleskjulet
 8. Østerildtårnet

(Vejlerne ligger ikke kun i Thisted Kommune, men også i Jammerbugt Kommune. Dog medtager jeg alle fugletårne i dette indlæg om Thy alligevell)

Thy seværdigheder

1.Vejlernes Naturcenter/Bygholmskjulet

Vejlerne Naturcenter er området på selve Vejlerne på Aalborgvej. Her er flere oplysninger og informationer om Vejlernes historie samt dyreliv. Her er der også store kikkerter til rådighed. Naturcenteret ligger på Bygholm-dæmningen samme sted som Bygholmskjulet. I 1870'erne bestod Vejlerne af to lavvandede dele af Limfjorden. I 1960 blev Naturcenteret udnævnt til Danmarks største naturvidenskabelige forskningsreservat. Naturreservats lokation er direkte linket her.

Thy seværdigheder
Thy seværdigheder

Bygholmskjulet ved Naturcenteret

Bygholmskjulet ligger midt på Vejlerne, og placeringsmæssigt faktisk ikke i Thisted Kommune, men jeg har valgt at medtage den alligevel. Dette skjult giver udsigt over den sydøstligste del af Bygholm Vejle med den lavvandede Midtsø. Her kan især ses ænder.

 • 💸Pris: Gratis
 • 📌Adresse: Bygholmvejlevej 640, Fjerritslev

Thy seværdigheder
Thy seværdigheder
Thy seværdigheder
Thy seværdigheder
Thy seværdigheder

2. Kraptårnet

Kraptårnet giver overblik over Bygholmengens centrale dele. I perioden fra august til november er Kraptårnet Danmarks sikreste sted at se større flokke af traner, der lidt før solnedgang flyver for at overnatte i reservatet - og omkring solopgang flyver de igen. Fra Kraptårnets parkeringsplads er der lidt over 500 meter ud til udsigtstårnet. Gåturen til udsigtstårnet er på en lille sti gennem et lille skovområde (faktisk læbælter til de omkringliggende marker), og gåturen er super fin. I dette fugletårn er der kikkert og informationstavler.

 • 💸Pris: Gratis
 • 📌Adresse Alvejen 100, Fjerritslev

Thy seværdigheder
Thy seværdigheder
Thy seværdigheder
Thy seværdigheder

3. Han Vejle Skjulet ("bag" Vejlerne)

Han Vejle Skjulet er ret ideelt til en lille picnic, og består af flere udsigtspunkter. Der er en træ-rute hævet over vandet (gangbro) hele vejen rundt. Det ene punkt er et udsigtstårn/fuglehus med udsigt over Selbjerg Vejle, og det andet er bare et slags udsigtspunkt med udsigt. Om efteråret er det ideelt at se "sort sol" inden fuglene går til ro i rørskoven. Der er en gangbro hele vejen rundt gennem rørskoven. Gangbroen gørdet i øvrigt til et af de bedste steder i Danmark at opleve skægmejser tæt på.

 • 📌Adresse: Lundfjordvej 45, Fjerritslev

4. Lund Fjordtårnet (også "bag" Vejlederne)

Samme sted og parkering som Han Vejle Skjulet ligger også Lund Fjordtårnet. Det er samme sted man parkerer, bare på den anden side af vejen. Her er der udsigt til Lund Fjord frem for Selbjerg Fjord. Fra parkering og ud til tårnet er der cirka 300 meter.

Thy seværdigheder

5. Fugletårn ved Kærup Holme (Også "bag" Vejlerne)

Fugletårnet ved Kærup Holme er endnu et fint udsigtspunkt i Vejlerne-området. Som du kan se på billederne er der fin udsigt over Kærup Holme. Derudover informationstavler om både tårnet, området og Aage V. Jensen fonden.

 • 📌Adresse: Fjordvej 33, Kærup/Frøstrup

6. Tømmerby Fjordtårnet

Tømmerby Fjordtårnet ligger mellem Vesløs og Østerild. Tømmerby Fjord er en sø på 790 ha og er nogen steder op til 3 meter dyb. Det er den mest ferske af brakvandssøerne (en blanding af salt og ferskvand) i Vejlerne. Tømmerby Fjord er et resultat af et mislykket landvindingsprojekt i 1870'erne. I dag er stedet fredet ligesom de andre steder på Vejlerne.


 • Parkering: Vesløs Vejle Rasteplads
 • 📌Adresse: Aalborgvej 185

Thy seværdigheder

Østerildtårnet (8) er tidligere nævnt i punktet under Nordthy. Arupskjulet (7) har jeg endnu ikke selv besøgt. Adressen er Arupvej 16, Vesløs.

Andet

Andet værd at vide er måske spisesteder, som også kan være en udfordring, når man skal bestemme, hvor og hvad man skal have af spise. Følgende spisesteder er udelukkende subjektiv holdning.


De bedste spisesteder

 • Restaurant Bryggen (Dyrt men godt, Thisted)
 • Café Baghuset (Lækkert, lidt opgraderet cafémad, god brunch, Thisted)
 • Café Salto (cafemad, Thisted)
 • Alina's (gode sandwich, gode burgersThisted))
 • Klochs Spisested (diner-agtigt, Vourpør)
 • Hanstholm Madbar (burgers og andet lækkert, Hanstholm)
 • Vesløs Kro (gammeldags mad, Vesløs)
 • Restaurant Amalie Thisted

Andre spisesteder

 • Det Gamle Røgeri, Thisted eller Hanstholm
 • Spisehuset Thy, Østerild
 • Fiskehuset, Thisted
 • Vesterhavscaféen, Vorupør
 • The Grill, bowlinghallen Thisted
 • Hotel Thinggaard, Hurup
 • Agger Darling, Agger
 • Stenbjerg Kro og Badehotel, Stenbjerg
 • Thy Event & Naturcenter, Frøstrup

Thisted by er ikke medtaget, da dette indlæg omhandler spots i Thy. Men attraktioner/aktiviteter i Thisted by er ikke glemt, så der er følgende at give sig til i Thisted:

 • Thisted Museum
 • Thisted-pigen (statue)
 • Rundvisning på Thisted Bryghus
 • Thisted Lilleby
 • Bowling i Bowl'n'Fun
 • En gåtur i Christiansgave
 • Kunst i Det Gamle Rådhus
 • Flødebollekursus hos Chokoladekurven
 • En tur op og ned af gågaden
 • Eshøj Plantage
 • Thy Cable Park

Frederikke Guld // Rejseguide af Guld // Instagram: travelwithfrederikkegulddd// Facebook: Rejseguideafguld

Synes godt om