Dom i ogród
Szambo betonowe musi być zamieszczone w planie budowy budynku. Może nie być tylko, jeżeli jest możliwość podłączenia się do sieci miejskiej lub są spełnione określone warunki środowiskowe. Jeśli wobec tego lokalizacja szamba znajdowała się na planie budynku dołączonym do pozwolenia na budowę, nie musimy załatwiać żadnych formalności związanych z wybudowaniem zasobnika. Natomiast gdy zbiornika takiego jak szamba betonowe Busko-Zdrój nie było w planie, to tryb postępowania jest inny. Na 30 dni przed zapoczątkowaniem budowy należy zamiar wybudowania szamba zgłosić w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta. Jeżeli nie będzie odmowy, można przystąpić do budowy.

Zdecydowanie bardziej skomplikowana kwestia jest z przydomową oczyszczalnią ścieków. Przed rozpoczęciem budowy oczyszczalni należy zgłosić plan oczyszczalni oraz projekt budynku z zaznaczoną lokalizacją oczyszczalni do urzędu, dokładnie tak samo jak w przypadku szamba. Jednakże na 30 dni przed rozpoczęciem używania oczyszczalni wskazanym jest powiadomić swojego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zgłaszamy oczywiście pisemnie w urzędzie miasta lub gminy. Jeśli nie będzie sprzeciwu ze strony urzędu, w ciągu 30 dni od wpłynięcia zgłoszenia można rozpocząć korzystanie z instalacji oczyszczania ścieków. Niezaprzeczalną wartością przydomowej oczyszczalni jest to, że nie wymaga ona ciągłej kontroli. Nie musimy się także niepokoić o częste kontrolowanie poziomu wypełnienia i konieczności wybierania odpadów. Należałoby jednak wiedzieć, że należy ochronnie wybrać nagromadzony osad średnio raz w roku.

Gabaryty osadnika uzależniona jest od liczby użytkowników w gospodarstwie domowym. Zbiornik musi być na tyle duży, aby nagromadzone ścieki przebywały w nim ok. 10-14 dni. Proste wyliczenia wykazują, że dzienne zużycie wody przez jedną osobę wynosi ok. 200l. A więc pięcioosobowa rodzina będzie zużywać ok. 1000l wody w ciągu dnia. Pomimo, że oczyszczalnia nie jest widoczna z zewnątrz, mamy możliwość ciągłej kontroli jej pracy dzięki otworom rewizyjnym. Każdy otwór posiada specjalną nadbudowę, której długość uzależniona jest od głębokości na jakiej zamontowany jest zbiornik. Nadbudowa zamykana jest od góry specjalną klapą.

Okazuje się, że mimo wielu zalet przydomowe oczyszczalnie mają też wady. Jedną z nich jest wymagana wielkość terenu. Na budowę oczyszczalni drenażowej musimy przeznaczyć ok. 70-80 m2. Rozmiary te nie dotyczą natomiast oczyszczalni z osadem czynnym, na których montaż potrzebujemy tylko ok. 8 m2 . Jednocześnie obszar, na którym ułożony jest drenaż można użytkować w ograniczony sposób. Łączy się to z wymogiem zachowania odpowiednich odległości od nieruchomości znajdujących się na naszej gruncie, dużym obciążeniem (np. ruch pojazdów), a także z roślinami jakie chcielibyśmy sadzić (gatunki o mocno rozwiniętym systemie korzeniowym). W głównej mierze miejsca zajmowane przez drenaż porośnięte są trawą. Pozytywnym „skutkiem ubocznym” działania oczyszczalni jest nawadnianie terenu przez nitki drenażowe. Dlatego też w miejscach tych roślinność jest bardzo bujna i nie wymaga dodatkowego podlewania.

Przenieś swój blog na Nouw - teraz możesz importować swój stary blog - Kliknij tutaj

Likes

Comments

Budownictwo

Czy szamba ekologiczne są warte swojej ceny?

Z pewnością tak. Cena szamba ekologicznego jest niewiele większa od kosztów wybudowania zbiorników tradycyjnych. Poprzez zakup szczelnego zbiornika zyskujemy pełną ochronę przed zanieczyszczeniami ze ścieków. Dodatkowo oszczędzamy czas potrzebny do montażu. Warto zaznaczyć, że budowa szamba tradycyjnego trwa do 2 tygodni. Z kolei montaż gotowego zbiornika ekologicznego to zaledwie 1 dzień.

Rodzaje szamb ekologicznych

W ofertach handlowych znajdziemy dwa rodzaje szamb ekologicznych:

Szamba z betonu tj. szamba betonowe Kępno – gotowe szamba z betonu są znacznie szczelniejsze niż ich odpowiedniki powstające na miejscu budowy. Prefabrykaty przeważnie wykonuje się z betonu B20, B40 oraz dodatków zmniejszających nasiąkliwość. Zbiornik zapewnia całkowitą szczelność i jest odporny na procesy zachodzące w ściekach. W ofertach handlowych znajdziemy zarówno zbiorniki jednokomorowe, dwukomorowe jak i modułowe (pojedyncze komory mogą być ze sobą łączone). Standardowa pojemność takich zbiorników to 6 – 12 m3 (takie pojemności nadają się do użytku przez kilkuosobową rodzinę).

Szamba z tworzywa sztucznego – najczęściej o przekroju koła z pofałdowanymi ścianami (w celu zwiększenia wytrzymałości). Nowoczesne zbiorniki z tworzyw sztucznych odznaczają się pełną szczelnością, żywotnością i odpornością na działanie zmiennych temperatur oraz nacisków podłoża. Ich istotną zaletą jest niewielka masa gotowego zbiornika. Plastikowe szamba są łatwe w transporcie, a ich montaż z reguły nie przysparza większego problemu. Ekologiczny zbiornik z plastiku powinien być odpowiednio zakotwiczony w gruncie. Dzięki temu zminimalizujemy ryzyko jego wysadzania. Zakup tego typu produktu jest bardzo wskazany w przypadku, gdy na terenie posesji znajduje się studnia z wodą pitną.

Niektóre szamba ekologiczne są tylko niewiele tańsze od przydomowych oczyszczalni ścieków, dlatego warto zastanowić się nad opłacalnością tego zakupu. Wybór powinien być uzależniony od warunków wodno-gruntowych. Przydomowa oczyszczalnia wymaga wyodrębnienia przestrzeni na osadnik gnilny oraz pole infiltracyjne. Zatem jeśli dysponujemy niewielką działką, to kupno szamba ekologicznego będzie jedynym rozsądniejszym rozwiązaniem.

W szambo ekologiczne warto także zainwestować w sytuacji, gdy poziom wód gruntowych jest wysoki, a gleba nieprzepuszczalna. W tym wypadku budowa przydomowej oczyszczalni ścieków byłaby nieopłacalna ze względu na niewielką wydajność oczyszczania.

Jednym z najistotniejszych plusów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków pozostają mniejsze koszty eksploatacji. Cała instalacja wymaga jednego/dwóch wywozów osadu rocznie. Koszt wynajęcia pojazdu asenizacyjnego wyniesie od 200 do 400 zł na rok. Opróżnianie zbiorników zamkniętych wykonujemy co ok. 3 tygodnie. W skali roku daje to 17 wywozów. Zatem łączny koszt eksploatacji szamba ekologicznego oscyluje wokół 1 700 – 2 400 zł.

Likes

Comments

Dom i ogród

Rolnikposiadający hodowlę zwierząt powinien zainwestować w dobry zbiornik nagnojownicę oraz gnojówkę. Wybór zbiornika takiego jak szamba betonowe Serock,zależeć powinien przede wszystkim od utrzymywanego gatunku zwierząt, systemuchowu, intensywności produkcji, obsady zwierząt, warunków lokalizacyjnych imożliwości rozwoju gospodarstwa. Prawidłowo przechowywane odchody zwierzęce sąwykorzystywane jako naturalne nawozy. Nieodpowiednio dobrany zbiornik do ilościchowu zwierząt oraz jego nieszczelność prowadzi do zanieczyszczenia glebyazotami, dlatego ważne jest aby dokładnie obliczyć z zapasem potrzebną wielkośćzbiornika, tak aby, nie trzeba było dobudowywać kolejnego do momentu wywozugnojownicy na pola.

Budowa takiego zbiornika wiąże się z nakłademfinansowym i wiadomo, że warto zainwestować raz, a dobrze. Trzeba równieżpamiętać, że wielkość i jakość zbiorników na płynne odchody na fermach zwierzątgospodarskich jest uregulowana odgórnie przepisami prawa co do lokalizacji.Muszą zostać zachowane odległości od studni, linii brzegów, cieków izbiorników, od otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeń przeznaczonych napobyt ludzi na działkach sąsiednich, od magazynów środków spożywczych, a takżeobiektów budowlanych przetwórstwa rolno-spożywczego od granicy działkisąsiedniej, od budynków magazynowych ogólnych, od silosów na zboże i pasze, odsilosów na kiszonki. Parametry odległości, są różne w zależności od tego czyzbiornik będzie zamknięty czy otwarty dotyczy również to płyt obornikowych.Każdy z nich powinien cechować się wysoką szczelnością jak również powinien byćniewrażliwy na korozję.

Wyróżniamy szamba betonowe zamknięte, otwarte,podziemne, naziemne i częściowo zagłębione. Najczęściej wymieniane wady orazzalety tego typu zbiorników to: przy zbiornikach podziemnych dodatkowo trzebaponieść koszt, aby obniżyć poziom wód gruntowych na czas montażu zbiornika,bark możliwości zmiany usytuowania zbiornika, przykrycie większych zbiornikówpodwyższa koszty kupna. Do o zalet zaliczono między innymi możliwość stosowaniagrawitacyjnego spływu odchodów, jak również możliwość wykorzystania powierzchninad przykrytym zbiornikiem. Przy zbiornikach naziemnych na gnojownicę jakogłówne zalety wymieniono przede wszystkim możliwość usytuowania z dala odbudynku inwentarskiego, niezbyt wysoki koszt wykonania oraz przy niektórychtypach zbiorników możliwość rozebrania i zamontowania w innym miejscu. Przyzbiornikach częściowo zagłębionych jako główną zaletę wymieniono usadowieniezbiornika powyżej poziomu wód gruntowych.

Likes

Comments

Dom i ogród

Jak najlepiej zorganizować opróżnianie szamba?
Zasobniki bezodpływowe, czyli tzw. szamba betonowe Garwolin, niejednokrotnie to jedyny sposób pozbywania się nieczystości z miejsca zamieszkania. W szczególności na terenach wiejskich i podmiejskich, gdy w pobliżu działki nie ma sieci kanalizacyjnej lub inwestorzy – z różnych powodów – nie chcą lub nie mogą zrobić na swojej posesji przydomowej oczyszczalni. Cechą używanych obecnie szamb betonowych jest fakt, że są szczelne, dzięki czemu ścieki z gospodarstw domowych nie zanieczyszczają okolicznych wód gruntowych. Jest to więc dobrodziejstwo przede wszystkim dla środowiska naturalnego, bo oznacza, że właściciel domu nie może liczyć, że część jego ścieków przecieknie do gruntu. Częstość zamawiania wozu asenizacyjnego, zwanego popularnie szambiarką albo szambowozem, jest zależna oczywiście od ilości wody zużywanej każdego dnia przez domowników, ale każda jego wizyta to koszt od 120 do 180 i więcej złotych za 10 m³ pobranych ścieków.

JAK ZORGANIZOWAĆ ODBIÓR ŚCIEKÓW

Warto dozorować poziom napełnienia pojemnika, by posiadać wiedzę na jaki dzień zamówić odbiór ścieków. Najoczywistszy, ale i najmniej dogodny sposób to zdejmowanie ciężkiej żeliwnej pokrywy i zaglądanie regularnie do zbiornika. Bez wątpienia wygodniejsze jest kontrolowanie poziomu wypełnienia szamba za pomocą zamontowanego w nim mechanicznego, a najlepiej elektrycznego czujnika. Pierwszy działa na zasadzie pływaka, który jest unoszony przez wypełniające zbiornik nieczystości i wymaga okresowej obserwacji. Bardziej dogodny jest więc ten drugi, który napełnienie szamba sygnalizuje sygnałem świetlnym lub dźwiękowym. Gdy mamy już świadomość, kiedy mniej więcej szambo będzie napełnione, możemy zamawiać szambiarkę. Najlepiej mieć trochę czasowej rezerwy, bo firma zajmująca się wywozem ścieków może akurat nie mieć wolnego terminu. Można też umówić się na odbiór ścieków w określonym terminie, na przykład co dwa tygodnie, ale ryzykujemy wtedy, że będziemy płacić stałą stawkę nawet, gdy szambo nie będzie pełne.

BEZ POTRZEBY WJAZDU NA DZIAŁKĘ

Jest jeszcze problem wjazdu szambiarki na działkę, problem ten rozwiązuje zamontowanie dodatkowego przewodu do odprowadzania ścieków, którego jeden koniec jest opuszczony na dno zbiornika, a drugi – zakończony szybkozłączką – dostępny z ulicy. Ponieważ wtedy wóz asenizacyjny ma dostęp do naszego zbiornika z zewnątrz i może go opróżnić bez wjeżdżania na posesję, podłączając swoje rury do szybkozłączki, którą najczęściej osadza się w dolnej, betonowej lub murowanej, części ogrodzenia.

Likes

Comments

Budownictwo

- Gdy nas nie stać na inwestowanie w oczyszczalnię, jedynymrozwiązaniem jest budowa szamba?

- Tak. Szczelny zasobnik na ścieki taki jak szamba betonowe Koninjest również jedynym rozwiązaniem dla posiadaczy niedużych nieruchomościpołożonych w miejscach bez kanalizacji. Decyzję o jego miejscu dla niegoprzeznaczonym najlepiej podjąć już na etapie przygotowań do budowy domu, bojeżeli zostanie przewidziany w planie zagospodarowania nieruchomości, to pouzyskaniu pozwolenia na budowę dodatkowe formalności będą zbędne. Natomiastjeśli pojawi się potrzeba wykonania szamba nieuwzględnionego w takim planie, wymaganejest - podobnie jak w wypadku oczyszczalni - zgłoszenie do urzędu. To całkiemnowa, korzystna zmiana, albowiem do czerwca 2015 roku trzeba było występować ocałkiem nowe pozwolenie na budowę.

- Czy dla szamb betonowych też obowiązują ograniczenia co dolokalizacji?

- Jak najbardziej. Chociaż ma być szczelny, to i takodległość od studni musi być co najmniej 15 m. Dodatkowo nie może znajdować siębliżej niż 5 m od okien i drzwi do pomieszczeń domowych, a minimalna odległośćod granicy działki to 2 m. W tym ostatnim przypadku można znaleźć konsensus zsąsiadem, bo odległość od granicy działki może być mniejsza, jeżelizainteresowani uzgodnią usytuowanie obu szamb bezpośrednio przy granicy.

- Jak dobierać wielkość zbiornika?

- Ogólnie - czym większy, tym lepiej, bo rzadziej się goopróżnia. Co ważne, za przyjazd większego wozu asenizacyjnego zapłacimy tylkoniewiele więcej niż za przyjazd pojazdu mniejszego, warto więc, by zbiornik byłco najmniej tak pojemny, jak największe oferowane w okolicy beczki. Najbardziejwytrzymałe będzie szambo betonowe o pojemności 8-10 m3, bo budowa zbiornika opojemności powyżej 10 m3 podlega bardziej rygorystycznym przepisom.

- Czy to prawda, że szamba betonowe są teraznajpopularniejsze?

- Jak najbardziej, przy czym na ich wykonawcach ciążyobowiązek dostarczenia certyfikatu szczelności, który jest potrzebny do odbiorubudowlanego. Żaden przepis nie zakazuje jednak samodzielnego wykonania szamba,choć może być to niemożliwe, jeżeli w pozwoleniu na jego budowę (lub na budowędomu) zapisano warunek zastosowania zbiornika certyfikowanego.

Likes

Comments

Budownictwo

Szamba betonowe Jarocin - Łączenie zbiornika z pokrywą.

Po pierwsze zapytaj producenta w jaki sposób łączy szamba betonowe Jarocin z ich pokrywą. Zdarza się, że producenci łączą te dwa elementy przypomocy zwykłej budowlanej pianki montażowej. Lepiej wystrzegać się takichrozwiązań, dla montażysty jest ono bardzo wygodne i przy okazji jest to tańszerozwiązanie. Ale bardzo szybko takie łączenie po prostu prowadzi dorozszczelnień, co skutkuje wydostaniem się ścieków ze zbiornika, lub co gorszamogą napływać do szamba wody gruntowe i będzie się nam napełniało w zawrotnymtempie. A to wymaga częstego opróżniania i generuje niepotrzebne koszty.Profesjonalne firmy do montażu używają kleju, który jest mrozoodporny i conajważniejsze jest całkowicie wodoodporny.

Gwarancja

Przy zakupie szamb betonowych należy również zwrócić uwagęna gwarancję jaką otrzymujemy od producenta. Jak się okazuje częstą praktykajest udzielenie gwarancji tzw. rękojmi na podstawie certyfikatu. Należypamiętać, że w takim przypadku producent może nie uznać swojej winy wzaistniałej usterce. Dzieje się tak ponieważ nigdzie nie ma zapisanych warunkówgwarancji i wymienionych wad jakie mogą zaistnieć a które obejmuje gwarancja.Udzielana nam gwarancja na szambo betonowe, musi być wydana w formie pisemnej izawierać wszystkie określone warunki oraz okres jaki obowiązuje.

Grubość ścian szamba betonowego

Pamiętać należy o bardzo istotnej kwestii jaką jest grubośćścian zbiornika. Kupuj jedynie szamba betonowe, których ścianki mają conajmniej 10 cm. Zdarzają się producenci, którzy chcąc zaoszczędzić na betonie,produkują zbiorniki o grubości ścian 8 cm. Kupując taki zbiornik nie maszpewności co do szczelności i trwałości swojego szamba.

Jakość betonu

Nieuczciwi producenci szamb betonowych, z oszczędności mogąstosować gorsze klasy betonu. Przy zakupie możesz zawsze zapytać o posiadaniecertyfikatu i świadectwa na jakość betonu. Nie kupuj zbiornika, do któregoprodukcji użyto betonu o jakości niższej niż B20, jego jakość pozostawia wieledo życzenia. Najlepsi producenci szamb betonowych stosują nie tylko najlepsząklasę betonu, ale dodają też specjalne środki wzmacniające szczelność surowca.

Likes

Comments

Budownictwo

Fakty o szambie

Szamba betonowe synonim jakości

Szamba betonowe są w tej chwili asortymentem bardzowysokiej, jakości. Spowodowane jest to tym, że producenci szamb betonowychbezustannie udoskonalają cały proces produkcyjny. Należy tak robić w celuodebrania produktu niebagatelnego gatunku oraz wysokiego poziomu satysfakcjikonsumenta. Klient jest zadowolony wtedy, gdy uzyska szczelny zbiornik oraztaki, który jest prosty w użytkowaniu.

Wytrzymałość

Mocnym punktem szamba betonowego jest właśnie wytrzymałość.Szamba betonowe są odporne na wysokie i niskie temperatury. Żadne czynnikizewnętrzne nie mają wpływu na zbiornik jego wytrzymałość pomimo lat jest stałai niezmienna. Szamba betonowe przetrwają również duże obciążenia. Nie pękająpod naporem szambiarki. Szambo betonowe, jako jedyny zbiornik o tym roli możebyć umieszczony pod podjazdem dla samochodów osobowych.

Wielkość

Beton jest istotnie ciężkim materiałem budowlanym. Ściankiszamba mają grubość około 12 cm – 15 cm. Masa zbiornika zależy od jegowielkości oraz konstrukcji. Zwykle wynosi od kilku do kilkunastu ton.Absolutnie, dlatego do transportu i montażu niezastąpiony jest silny sprzętbudowlany. Potrzeba skorzystać z usług producentów szamb betonowych właśniedotyczących transportu oraz montażu. Wtedy można być pewnym fachowego osadzeniazbiornika w terytorium oraz tego, że zbiornik będzie profesjonalnieprzetestowany.

Beton

Beton używany do wyrobu szam betonowych musi być wysokiegogatunku. Na ogół wykorzystywany w tym celu jest żelbeton, jakości B-25. Szambabetonowe nie są otrzymywane jedynie z betonu. Do żelbetonu producenci szambbetonowych dodają specjalna chemię budowlaną. To powoduje zespolenie w jednącałość porów betonu. Na końcu do uszczelnienia szamba wykorzystywana jestmieszanka kauczukowo-asfaltowa. Taką substancją starannie malowane jest szambodwukrotnie. To powoduje zapewnienie całkowitej% szczelności zbiornika.

Konkurencja

W regionie radomskim można odnaleźć istotnie dużoprzedsiębiorstw zajmujących się robieniem szamb betonowych. Bez wątpieniawielce trudno wyselekcjonować popularnego dostawcę szamba. Należałobyprzetestować, który producent jest najbliżej naszego miejsca zamieszkania.Pozwala to wynegocjowania zabawnie niskiej ceny za usługę transportu i montażu.

Cena

Warto wiedzieć, że szamba betonowe mają niezwykle niskącenę. Dzięki temu, że jest tak duże nasycenie rynku tym wyrobem, konsumencimogą cieszyć się minimalnymi cenami proponowanymi przez producentów.

Likes

Comments

Budownictwo

Stosowanie szamba betonowego

Na terenie całego kraju funkcjonuje kilka firm zajmującychsię produkcją szamb betonowych. Dzięki przebudowie i unowocześnieniu procesuprodukcji, produkowane zbiorniki są ekologiczne, najwyższej klasy i profesjonalne.Współcześnie ze względu na te cechy szamba betonowe mają wielkie zastosowaniezarówno w powszechnym stosowaniu jak i bardziej fachowym.

Szamba betonowe na ścieki komunalne

Szamba betonowe zostały skonstruowane właśnie dla osóbposzukujących zbiornika do gromadzenia fekaliów z domu. Akurat dlatego dziękitemu zastosowaniu szamba stały się tak powszechne i rozpoznawane. Cena i dotego wytrzymałość tych zbiorników zachęca wszystkich do zdecydowania sięwłaśnie na taki rodzaj zbiornika. Warto wiedzieć, że coraz więcej producentówszamb betonowych ma w ofercie takie szamba, które można przerobić w ekologicznąoczyszczalnie ścieków komunalnych. Jest to ogromny walor szamba, że przyzachowaniu jego konkurencyjnej ceny oraz odporności można cieszyć się czynnościąoczyszczania wody jak w przypadku o dużo droższych przydomowych oczyszczalniścieków.

Szamba betonowe gromadzą

Na terenie województwa można spotkać szamba w bardzoszerokim wykorzystaniu jako zbiorniki do magazynowania. Przy gigantycznychzakładach pracy produkcyjnych są używane są jako zasobniki do magazynowaniaolejów lub innych substancji ciekłych. Ostatnio niemały odsetek rolnikóweksploatuje szamba jako magazyn do kiszenia kapusty białej.

W bardzo często spotykanym stosowaniu szamba betonowe sąrównież używane są jako zbiorniki do magazynowania wody deszczowej. 90% osóbodprowadza wodę z rynien a jakże do szamba betonowego. Taką wodą podlewa siękwiaty czy też uprawy rolne. Jesteśmy przekonani takie zastosowanie szambagalopem się zwraca. Warto wspomnieć, że ta metoda jest przyjazna naturze.

Szamba betonowe jako studnia

Studnie na nieruchomościach podmiejskich są corazpopularniejsze. Faktem jest, że często dochodzi do awarii kanalizacyjnych wdanej gminie. Szybki wzrost ludności gminy nawiasem mówiąc użytkownikówkanalizacji niestety powoduje spadek efektywności pomp w jakie są wyposażonegminne wodociągi. Uzupełniająco w lecie coraz częściej nakładane są srogieograniczenia dotyczące czerpania wody. Często w gorące dni gminy zabraniająpodlewania trawnika i ogródków działkowych. Niestety generuje to degradacjadrzew i trawy w przydomowych ogrodach oraz plonów rolnych. Z tych powodów corazwięcej osób decyduje się na wykopanie na swojej posesji na początku płytkiejstudni. Praktykowane jest to najczęściej w celu sprawdzenia ile wody możnapozyskać na takim terenie. Budowanie studni głębinowej jest bardzo kosztowne.Więc na początku lepiej małym kosztem upewnić się że studnia na tym terytoriumbędzie dobrze funkcjonowała. Szamba betonowe można i również wykorzystać jakostudnie. Wystarczy umiejscowić kilka zbiorników betonowych nie mających dnajeden na drugim i można cieszyć się studnią. Reprezentanci zajmujący sięmontażem szamb betonowych do budowy tego typu konstrukcji wykorzystują bardzosolidny klej mrozo- i wodoodporny. To daje, że zbiorniki zachowują swojąszczelność przez dugi okres czasu.

Likes

Comments

Budownictwo

Szamba betonowe - jak kupować?
Gdy mamy w zamiarze zakup szamba betonowego, musimy na początek ocenić jakie powinny być jego wymiary. Przez wymiary rozumiemy głównie pojemność, która musi być dostosowana do wielkości nieruchomości, którą ma obsługiwać. Domki jednorodzinne będą potrzebowały inne szamba betonowe niż większe nieruchomości jakimi są np. siedziby firm. Bierzemy w szczególności pod uwagę ilość mieszkańców i użytkowników sieci wodno-kanalizacyjnej.

Mając już ustalony wymiar naszego szamba, przyglądamy się jego dokumentacji, na podstawie, której ocenimy czy wybrane przez nas szamba betonowe posiadają odpowiednie certyfikaty. Najważniejszy jest certyfikat PZH, aprobata ITB oraz certyfikat ISO90001. Jeśli upewnimy się, że wyszukana przez nas oferta na szamba betonowe spełnia wspomniane warunki, możemy być pewni, że zbiorniki te są najwyższej jakości i produkowane są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Każde szambo betonowe musi mieć przygotowany otwór na rurę ściekową. Jest on położony w środku węższej ściany, pod pokrywą. Natomiast na zbiornik zakłada się nadstawkę, a na samą górę właz betonowy. Tak wygląda gotowe do montażu szambo betonowe. Odpowiedni producent szamb betonowych, nie tylko dostarcza nam zbiornik, ale również montuje go we wskazanym przez nas miejscu. W zależności od umiejscowienia naszego zbiornika możemy zaopatrzyć się w specjalnie wzmocnioną płytę najazdową, która doskonale sprawdza się na różnych podjazdach.

Czujnik napełniania jako dodatkowe udogodnienie.

Dobrze jest zaopatrzyć się w czujnik alarmowy poziomu szamba, zwany czujnikiem napełnienia. Montaż tego sygnalizatora odbywa się poprzez zastosowanie przewodu dwużyłowego, który wyprowadza się z mieszkania i prowadzi do zbiornika. Następnie przewody łączy się z sondą i odbiornikiem. Do czujników jest dołączony zasilacz, który podłącza się w mieszkaniu w dowolnym, dogodnym miejscu. W chwili zapełnienia się zbiornika, czujnik otrzyma sygnał i zacznie wysyłać alarmy dźwiękowe i świetlne. Dźwięk można wyciszyć, natomiast sygnalizator będzie działał do czasu, aż ciecz wróci na poziom niższy od alarmowego, w szambie. Poziom alarmowy ustala się podczas montażu sondy w zbiorniku, zawieszając go na odpowiednią wysokość.


Likes

Comments

Budownictwo

Szambaczy eko oczyszczalnia?

Nie często nowy dom można podłączyć do siecikanalizacyjnej. Co wówczas zrobić ze ściekami? Wszystko zależy od objętościnieruchomości, warunków gruntowych i wodnych na niej oraz naszych warunkówfinansowych.

Na gruntach bez kanalizacji ścieki wciąż jeszczeczęsto odprowadza się do zbiornika zwanego powszechnie szambem. Jeśli - tak jakbyć powinno - jest szczelny, całość nieczystości powinno się z niego wywozić donajbliższej komunalnej oczyszczalni ścieków.

Uwaga! Nieprawdopodobna jest budowa i korzystanie zeproduktów nieuszczelnionych, z których ścieki wypływają do gruntu. Każdy, ktoto robi, przyczynia się do zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych, a więcstwarza w ten sposób niebezpieczeństwo dla siebie i swoich sąsiadów, w tymprzede wszystkim dla małych dzieci i niemowląt.Inną możliwością dla szamba jest przydomowaoczyszczalnia ścieków, czyli zespół urządzeń, w którym znaczna część ściekówjest oczyszczana do tego stopnia, że można je odprowadzać do gruntu lubpobliskich wód powierzchniowych bez zagrożenia skażeniem gleby i wód. Oczyszczalnięmożna konstruować jednak tylko w następujących warunkach:- gdy grunt jest dostatecznie przepuszczalny, bywchłonął oczyszczone nieczystości lub ścieki te można odprowadzić dopobliskiego zbiornika lub cieku wodnego;- woda gruntowa znajduje się dostatecznie nisko;- można zachować wymagane minimalne odległości od ujęćwody, granicy działki, budynku mieszkalnego, krzewów i drzew.Eksploratorzy przydomowej oczyszczalni powinniprzestrzegać zasad właściwej jej eksploatacji i stosować w domu specjalneśrodki czyszczące nieszkodliwe dla żyjącej w niej pożytecznej florybakteryjnej.Kiedy szambo...Bezodpływowy zasobnik na ścieki zwany szambem możnabudować na działce niemal w każdej sytuacji, pod warunkiem, że zachowane sąminimalne odległości od ujęcia wody, budynku i granicy działki.Szambo betonowe jest czasami jedynym możliwymrozwiązaniem, na przykład gdy:- poziom wód gruntowych jest tak duży, żeoczyszczonych fekaliów nie można bezpośrednio rozsączać do gruntu, zaśdodatkowe rozwiązania są zbyt kosztowne;- ścieków jest niewiele, by budowa oczyszczalni sięopłacała;- nieruchomość jest zbyt mała, by pomieścićoczyszczalnię rozsączającą ścieki do gruntu na terenie posesji, a w pobliżu niema innego odbiornika.Gabaryty zbiornika, a dokładniej jego pojemnośćużytkowa V, czyli część, w której można gromadzić ścieki, powinna być taka, abyszambo opróżniać co 10-14 dni. Przyjmując, że jedna osoba zużywa dziennie 150 lwody, zasobnik dla czteroosobowej rodziny powinien mieć następującą pojemność:V = 4×150 l/dzień×14 dni = 8400 l (8,4 m3)Jeśli w sprzedaży nie ma pojemnika o takiejpojemności, należy nabyć taki, którego pojemność będzie zbliżona, ale większa(zwykle 10 m3).Wyroby mogą być z tworzyw sztucznych, laminatów,betonowe i żelbetowe. Zawsze warto nabywać takie, które posiadają AprobatęTechniczną Instytutu Ochrony Środowiska (IOŚ) albo atest PZH lub inny dokumentpotwierdzający jakość i szczelność zbiornika. Lepiej też nie wykonywaćzbiorników betonowych samodzielnie, chyba że mieszanka betonowa (klasy B20)będzie zawierała uszczelniacze, będzie zagęszczona odpowiednim sprzętem oraz,że zasobnik zostanie po wykonaniu solidnie uszczelniony z obu stron.

Likes

Comments