Tai Chi - Qigong

Jag har precis kört ett 60min Tai Chi - Qigong pass. Ett bra pass med fokus på andningen, man känner direkt i momenten att det blir kraftfullare med rätt andningsteknik. Det är spännande när man känner en utveckling. Jag har börjat med att värma upp med Tai chi. Vad är skillnaden mellan dessa två ”träningar”?!

Jag kan starkt rekommendera att prova Tai chi och Qigong. Det finns så mycket positivt som händer i kropp och själ. Det har visat sig att qi gong är effektivt för att få en bättre hälsa och känna sig mer avslappnad. Qi gong har flera fördelar:

- Motverkar stress
- Motverkar spänningar och värk
- Ökar din rörlighet
- Ökar din kroppsmedvetenheten
- Ökar din uppmärksamhet och närvaro i nuet – mindfulness
- Ökar din energi och uthållighet
- Bidrar till att du åldras vackert
- Koordinerar och balanserar din kropp och själ

Tai chi har sitt ursprung i qi gong och klassas som en undergrupp till qi gong. Tai chi och qi gong har mycket gemensamt och det kan vara svårt att förstå skillnaden mellan dem. Tai chi är en mer rörlig form av qi gong och består av en förutbestämd, längre serie av rörelser, precis som en danskoreografi. I qi gong är rörelserna enklare och du utför en och samma rörelse flera gånger. Precis som qi gong används tai chi för att främja flödet av qi i kroppen och bygger på teorierna om qi, yin-yang och meridianerna. Tai chi har ursprung i kinesiska stridskonster
De långsamma och vackra rörelserna i tai chi är baserade på de stridskonster som fanns förr i Kina. Om man accelerera dessa rörelser kan man använda dem som självförsvar. Från början användes tai chi för självförsvar i dubbel bemärkelse, både mot sjukdomar och mot fysisk attack. Det finns många olika varianter av tai chi där vissa är mer kampsportsinriktade.

Vad får man ut av att träna Tai Chi?
Fysiskt ger träningen bättre koordination, balans och cirkulation, kroppen blir smidigare och rörligare, eftersom många rörelser bygger på att muskler och leder sträcks ut och slappnar av i en behaglig rytm. Rörelserna stärker kroppens inre organ och leder därmed till ökat fysiskt välbefinnande. Mentalt ger Tai Chi bättre koncentrationsförmåga och kroppsmedvetenhet, och är ett effektivt verktyg för stresshantering. Eftersom Tai Chi är en sorts meditation i rörelse lär man sig att vara mer närvarande ”här-och-nu” och att själv skapa ett inre lugn, vilket i förlängningen innebär ökad livskvalitet och livsglädje.

Vid pennan Peter Trsavec

Gillar

Kommentarer