Meditation

Jag har jobbat mycket med meditationen, att få in det i min vardag och lära mig att utveckla meditationen. Vi jobbar med meditationen i grupp Qigong där vår Qigong ledare som fördjupar meditationen till en djupare nivå. Där vi försöker komma till en total avslappning med olika moment. Det är spännande och allt mer vi jobbar kring detta så börjar det hända saker kring meditationen, både i kropp och själ.

Det finns mycket forskning kring meditationen, hur den påverkar vår kropp positivt och tänkte lägga upp lite information just det positiva egenskaperna med meditation.

Meditation har nämligen även långt mer djupverkande effekter. Den rör vid en rad krafter i ens inre som kan gagna den fysiska hälsa till den grad att den förlänger livet. Avancerade hjärnskanningar dokumenterar att det sker många positiva processer i hjärnan under meditation, som är svåra att uppnå på annat sätt. Forskarna har bland annat upptäckt att några områden i hjärnan blir mer aktiva, medan andra slappnar av.

Den främre delen av hjärnan används för att fokusera uppmärksamheten på en bestämd uppgift. Detta hjärnområde stimuleras av meditation speciellt i vänstra pannloben. Det kan bidra till att minska ångest och skapa mer positiva tankar som är en del av uppgiften i den här delen av hjärnan. Man kan säga att meditation ändrar hjärnan från att vara inställd på en stressad kamp eller flykttillstånd till att bli mer avslappnad och positiv. Omvänt faller aktiviteten markant i hjärnans hjässlob, som man använder för att orientera sig i tid och rum. Det stämmer väl överens med att ens rumsuppfattning och avgränsningen till omgivningen sätts på sparlåga, så att man får en känsla av att glida in i universum. Det bekräftar hjärnskanningarna av de mediterande munkarna. Meditation framkallar ett unikt fysiologiskt tillstånd, där man upprätthåller en hög sinnesnärvaro och funktion i vissa delar av hjärnan, samtidigt som den framkallar en djup vila och avspänning.

Eftersom meditation har den effekten på ens psyke, har det även ett positivt inflytande på vår motståndskraft mot sjukdomar. Det finns nämligen ett nära samband mellan hjärnan, hormonsystemet och immunförsvaret. Därför är man mer sårbar för bland annat infektioner när man är stressad. Omvänt kan avspänningsterapi stärka immunförsvaret, så att man bland annat blir mer motståndskraftig mot förkylning. Det gäller inte minst en effektiv antistressmetod som meditation.

Meditation ger verkligen utdelning när det gäller immunsystemets förmåga att bilda de antikroppar som angriper bakterier och virus. I en undersökning vaccinerades en grupp personer mot influensa. De försöksdeltagare som mediterade visade sig vara bättre skyddade mot sjukdomen eftersom deras immunsystem producerade fler antikroppar mot influensavirus. Ju bättre de var på att meditera, desto fler antikroppar producerade de. Samtidigt mådde de bättre och var mindre stressade. Även andra vetenskapliga undersökningar bekräftar att meditation stärker immunförsvaret.

Väldigt intressant fakta. Fakta som jag försöker ta till mig för att få ett bättre leverne. Varför jag jobbar mycket med meditation har göra med att den skapar ett lugn i min hjärna. Lider man ett psykiskt dåligt mående är ofta hjärnan ”rörig”, negativa tankar som tar över vardagen och då är en meditationsstund viktig, får man landa i nuet och kategorisera tankarna. En av de skönaste meditations stunder är i duschen, shower meditation och dess positiva egenskaper. När man kopplar bort allt och känner de olika strålarna beröra kroppen. Underbar känsla.

Meditation är spännande, en utmaning att utveckla sig i den och försöka förstå den 😊

Vid pennan Peter Trsavec

Gillar

Kommentarer