Kinesisk medicin olika behandlingsmetoder del 3

TKM beskriver ett inre nätverk av meridianer som genomströmmas av en speciell frekvens av energi kallad Qi, enkelt översatt till livsenergi. Dessa meridianer står i förbindelse med inre organ, vävnader och agerar parallellt med övriga informations- och transportsystem som blodkärl, nerver, hormoner mm. Utmed meridianerna finns speciella områden, akupunkturpunkter där man kan påverka flödet av Qi samt reglera olika obalanser. Det finns ca 700 akupunkturpunkter och ett femtiotal extrapunkter i kroppen.

Traditionell kinesisk medicin använder sig av ett antal behandlingsmetoder, av vilka den vanligaste är behandling med olika ört-mediciner, som bland annat tas fram genom avkok. Den i väst förmodligen mest kända metoden är däremot akupunktur. Det är en metod som innebär att man sticker in nålar på specifika punkter längs meridianerna och på så sätt ska kunna bota sjukdomar eller ge smärtlindring. Meridianerna kan även behandlas med koppning och/eller moxa men även med massage (Tuina). Andra behandlingsmetoder är Qigong – ett antal rörelse-tekniker för fysisk och mental träning – och mat-terapi.

En central idé inom traditionell kinesisk medicin är att olika födoämnen antingen framkallar hetta eller kyla i kroppen. Bland de ”kalla” födoämnena finns bland annat tomat, melon, gurka och mungbönor; bland de ”varma” bland annat chili, vitlök, lök, hummer, rött kött, alkohol, kaffe och choklad. En obalans i intaget av födoämnen, så att man får för mycket av det ena eller det andra, leder till att det skapas obalanser och man lättare blir sjuk. En kinesisk kock ser naturligtvis till att matbordet innehåller en balans mellan ”heta” och ”kalla” rätter.

Traditionell kinesisk medicin utgår från filosofiska uppfattningar om en helhetssyn på människan som en varelse i ett större sammanhang i universum med sin placering mellan himmel och jord. Det tillhör den mänskliga tillvaron att vi ständigt ställs inför olika svårigheter och utmaningar – inom oss själva eller från vår omgivning. Dessa påfrestningar eller påverkan från miljö och kost kan försätta oss i obalans och resultatet blir att vi inte mår bra. Det kan vara en vag känsla, som inte den västerländska sjukvården kan ge förklaring till, en lätt funktionsstörning eller om det får fortgå länge – en manifesterad sjukdom. Obalansen kan ligga på de olika nivåer som vi som varelser av naturen har; kroppslig, själslig och andlig. För att vi ska känna oss som hela, lyckliga människor behöver alla nivåerna fungera i harmoni med varandra.

Vissa av de traditionella filosofiska uppfattningarna stöds inte av modern vetenskaplig forskning, som föreställningarna om de kosmiska krafterna Yin och Yang eller om flödet av Qi, den enligt kinesiskt tänkande livgivande energin i kroppen och universum. Det har emellertid inte hindrat kinesiska läkare att göra metodiska studier och till exempel utveckla tämligen korrekta beskrivningar av ett antal sjukdomar och deras behandlingar.

Eftersom syftet med en medicinsk diet var att återställa en rubbad balans, kan det inte ha legat långt bort att också föreställa sig bristsjukdomar, det vill säga sjukdomar som beror på att kroppen får för lite av vissa vitaminer, mineraler etc. Man kände visserligen inte till existensen av vitaminer i det förmoderna Kina, men de dieter som exempelvis rekommenderades i en bok publicerad omkring år 200 av en viss dr Chang Di har visat sig vara speciellt vitaminrika.

För övrigt skrev en annan läkare, Hu Sihui, på 1300-talet att många sjukdomar kan botas med enbart rätt diet. Han verkade som hovdietist och beskrev bland annat ett antal bristsjukdomar i en bok, Yinshan Zhengyao. Han hävdade också att de som tillagar kejsarens mat är direkt ansvariga för statens effektivitet eftersom kejsaren kan bli sjuk av olämplig mat och förlora förmågan att styra riket.

TKM är en effektiv, säker och naturlig form av sjukvård utan biverkningar. Den är holistisk och genomsyras av helhetstanken att kropp, själ och ande binds samman i ett energisystem och påverkar varandra. Alla processer och funktioner i människan sker i ett dynamiskt samspel och strävar efter att upprätthålla en inre balans.

Vad kan behandlas med TKM? Här följer en kort översikt över sjukdomar/obalanser som framgångsrikt behandlas med TCM:

- stress och trötthet

- depression/ångest

- sömnsvårigheter

- menstruationsbesvär

- klimakteriebesvär

- gynekologiska sjukdomar

- urinvägsinfektioner

- infertilietet/barnlöshet

- rygg-, nack- och ledbesvär

- idrotts- och belanstningsskador

- inflammation i benhinnor, senor och muskler

- reumatiska problem och fibromyalgi

- migrän och spänningshuvudvärk

- matsmältningsproblem, magkatarr, diarré och förstoppning

- viktminskniing

- allergier, astma, eksem

- lungsjukdomar

- förkylning/infektioner

- öronproblem/tinnitus

- rök- och alkoholavvänjning etc

Gillar

Kommentarer