Kinesisk medicin behandlingsmetoder del 7

Medicinsk Qigong

Medicinsk Qigong blev ett myntat begrepp i Kina i början av 1950 talet efter att den medicinska experten Liu Guizhen redovisade de första resultaten av sin forskning inom området, för de Kinesiska Myndigheterna. Överväldigade av de resultat de såg, öppnades Qigong Research Departement och man beslutade att Medicinsk Qigong skulle börja användas inom vården på sjukhusen.

Medicinsk Qigong har alla de hälsobringande effekter all Qigongträning har men är ännu mer djupgående. Med Medicinsk Qigong påverkar du och styr cirkulationen av Qi på ett kraftfullare sätt än i vanlig Qigong. Medicinsk Qigong består av rörelser, andning och visualisering som är utformade för att korrigera obalanser i kroppen. Här krävs att instruktören har goda kunskaper både inom den specifika formen av Qigong samt inom Traditionell Kinesisk Medicin.


Medicinsk Qigong är en av de fyra hörnstenarna i den Traditionella Kinesiska Medicinen och motsvarar den västerländska sjukgymnastiken. Skillnaden mot den sjukgymnastik vi har här i väst, så läker inte bara Medicinsk Qigong fysiska skador utan även interna obalanser. Istället för att använda nålar, örter eller massage, bygger Medicinsk Qigong på förmågan att dirigera Qi med sinnet eller händerna utan att nödvändigtvis röra kroppen. Genom att förena rörelse, andning och inre visualisering harmonieras och regleras cirkulationen av Qi och Blod i kroppen Yin och Yang balanseras vilket är en förutsättning för hälsa enligt TCM. De inre organen stärks, kroppen och sinnet stärks.

Medicinsk Qigong består av 3 hörnstenar:

- Tiao Shen – Reglera kroppen (genom rörelse)

- Tiao Xin – Reglera sinnet (genom visualisering)

- Tiao Xi – Reglera andningen (kontrollerad andning)

För att metoden ska godkännas som medicinsk Qigong måste den uppfylla tre kriterier;

- Den skall vara baserad på TCM.
- Det skall finnas studier/forskning som bevisar goda hälsoeffekter.
- Därefter skall den godkännas av Hälsovårdsmyndigheterna i Kina.

Detta var sista delen kring kinesisk medicin. Hoppas Ni finner det intressant. Jga har hållit på med allt kring kinesisk medicin i över tre år och jag vill bara utveckla, forska, lära mig nya saker kring detta. Det är så otroligt faccinerande.

Vid pennan Peter Trsavec

Gillar

Kommentarer