Kinesisk medicin behandlingsmetoder del 6

Qigong

Qigong, 气功, är en värdefull kulturell egendom i Kina och en viktig komponent i den Traditionella Kinesiska Medicinen. Ursprunget till Qigong tror man kan spåras så långt som ca 5000 år tillbaka i tiden, men man vet med säkerhet att traditionen är ca 3600 år gammal. De äldsta skrifterna som finns om Qigong och inre Alkemi är ”Zhou Yi Can Tong Qi” från Han-dynastin (206 BC – 220 AD) men man kan även läsa i det berömda verket av Laozi ”Dao De Jing” om väsentligheten att korrigera kropp, ande och själ för det fysiska och psykiska välbefinnandet.

Begreppet Qigong är ganska modernt. Gammalt tillbaka så kallade man dessa övningar "Dao Yin" vilket betyder att leda eller guida den vitala energin, Qi, genom kroppen genom rörelse, visualisering och andning. "Nei Kung" var benämningen på den inre träningen.

Qigong består av unika metoder för att träna kroppen, sinnet och andningen. Qigong är ett sätt att återställa kroppen i balans och en väg till att stärka den. Genom att förena rörelse, andning och koncentration stärks och balanseras livsenergin i hela kroppen och människans sensoriska förmågor utvecklas genom en harmonisk anpassning till sin miljö. Dessa metoder har bevisats effektiva för sina hälsobringande effekter, både när det gäller att behålla och befrämja god hälsa samt när det gäller tillfrisknande från sjukdomar. Genom att stimulera organens funktion i syfte att harmonisera kroppen och Anden utvecklas i djupet av oss en hårfin balans mellan hälsa och högre komfort. Qigong mobiliserar Qi som levandegör kroppen att tonifiera sin vitalitet och harmonisera de inre organen tillsammans med en vital, självrengörande andning.

Qigong är inre träning som stärker dig och din kropp. Du stärker din inre kärna, din själ och ditt flöde av Qi. Att träna Qigong innebär att du får en ökad kroppsmedvetenhet och sinnesnärvaro vilket leder till en djupare stillhet och närvaro i vardagen. Du blir medveten om dina känslor och träningen balanserar ditt känsloliv vilket leder till att du utvecklar ett lugnare och gladare sinne. Vi blir våra egna terapeuter och lärare.

Qigong bestod ursprungligen av olika andnings och meditationstekniker som Taoisterna uppfann för att stärka och kultivera sin Qi och få ”evigt liv”. Ca 200 BC utformades de första rörelserna, ”De Fem Djuren”, av en berömd kinesisk örtläkare vid namn Hua Tuo. De fem djuren han studerade var björnen, tranan, apan, tigern och hjorten. Han studerade hur de vilda djuren levde och hur de rörde sig för att upprätthålla sin balans i kroppen och han insåg att människorna hade tappat denna naturliga förmåga.

“Qi” är en speciell frekvens av energi som enkelt översätts till “livsenergi”. Qi genomsyrar hela universum, naturen och människan. Qi är i ständig förändring och nödvändig för alla livsprocesser och omsluter och ger näring till kroppens alla delar. Qi utgör grunden för den kinesisk medicinen. “Gong” översätts till extraordinär prestation/arbete eller träning. “Qigong” betyder helt enkelt att man tränar sin livsenergi.

Qigong bygger läran om och studier av naturen och består av mjuka, långsamma rörelser med inslag av stretching. Dessa kombinerade med speciella andningstekniker och reglering av sinnet gör att kroppens akupunktursystem aktiveras och harmonieras.

Qigong Dong Gong, rörlig Qigong, associerad med långsamma rörelser som kombineras med visualisering och speciella andningstekniker.

Jing Gong, stilla Qigong, där det inte finns några synliga rörelser på utsidan utan rörelse på insidan. Jing Gong tillåter oss att söka djupt inuti oss själva, att förstå Qi genom din kropp, din andning och ditt medvetande. Jing Gong är övningar som kraftfullt leder oss till stillhet inuti. I båda dessa delar är det övningar där vi kombinerar andning, inre visualisering och rörelse som tillsammans harmonierar och reglerar cirkulationen av Qi och blod samt balanserar Yin och Yang, vilket är en förutsättning för hälsa enligt Traditionell Kinesisk Medicin. Vissa metoder betonar den andliga tillväxten mer än andra.

Qigong har många olika inriktningar

- Medicinsk Qigong – En av hörnstenarna i den Traditionella Kinesiska Medicinen som består av rörelser, andning och visualisering som är utformade för att korrigera obalanser i kroppen. Här krävs att instruktören har goda kunskaper både inom den specifika formen av Qigong samt inom Traditionell Kinesisk Medicin.

- Hälso Qigong – Består av rörelser som inte är lika djupgående som Medicinsk Qigong men har många hälsobringande effekter.

- Meditation, Nei Kung.

. Taiji Quan

Qigong är en del av den kinesiska ”Yang Sheng” kulturen. Denna filosofi handlar om hur man ska ”Nära livet” för att på bästa sätt skapa ett långt och hälsosamt liv. Denna vackra term omfattar inte bara rörelseövningar och meditationer, utan även hur vi ska leva i samklang med universum för att på så sätt bidra till fysisk, mental, känslomässig och andlig balans. Yang Sheng kulturen är inte heller begränsad till personligt välbefinnande. Att ”Nära livet” är att leva i harmoni med allt omkring oss, hela naturen. Med influens från de 3 kinesiska visdomarna; Taoism, Buddhism och Konfucianism är Yang Sheng kulturens grundläggande syfte att utveckla människans sensoriska förmågor genom en harmonisk anpassning till sin miljö.

Gillar

Kommentarer