Kinesisk medicin

Jag kommer nu göra en serie kring kinesisk medicin, olika behandlingsmetoder, fakta och en massa annat smått och gott. Kommer att inleda med fakta kring kinesisk medicin.

Traditionell Kinesisk Medicin (TCM) har sitt ursprung minst 2500 år tillbaka i Kina enligt de äldsta skriftliga redogörelserna. Arkeologiska fynd visar på medicinsk verksamhet så långt som 3600 år tillbaka men vissa experter hävdar att medicinen är ca 5000 år gammal. Detta gör den till ett av de äldsta och mest bevarade sjukvårdssystemen i världen. TCM är ett extremt sofistikerat, evidensbaserat system för medicin. Det är inte en "folkmedicin" som det ibland kallas i väst, inte heller är det baserat på vidskepelse. I Kina har sjukhusen både avdelningar för TCM och västerländsk medicin där båda sjukvårdssystemen utövas sida vid sida.

Traditionell kinesisk medicin präglas – liksom de dominerande filosofiska riktningarna i Kina – av strävan efter harmoni. Daoisterna fokuserar i huvudsak på förhållandena mellan människan och naturen medan konfucianerna främst ägnar sig åt relationerna människor emellan, i familjen och i samhället. De traditionella läkarna ser till harmonin i kroppen och strävar efter att återställa den när kroppen kommer ur balans. Sjukdomar ses således främst som störningar av harmonin och balansen mellan olika krafter i kroppen. Därför är det naturligt för kinesiska läkare att söka orsaken till den rubbning av balansen som tänks ligga bakom. Sjukdomar kan till exempel orsakas av en obalans mellan de kosmiska och allestädes närvarande krafterna Yin och Yang. De kan också bero på störningar i det naturliga flödet av Qi – det energiflöde som enligt kinesisk tradition tänks uppfylla allt, från den enskilda kroppen till hela universum.

TKM har utvecklats över några årtusenden av dokumenterade, vetenskapliga och praktiska försök, men även misstag, på miljontals människor i olika klimat. Den stora utmaningen att bevisa effekten av akupunktur och TKM i västerländska kliniska prövningar beror inte på bristande logik eller bevis. Den viktigaste frågan är att TKM är induktiv. Med andra ord, TKM ser till hela bilden hos patienten. Vad har patienten för kostvanor? Vad har patienten för konstitution, livsstil? Man ser till klimatet etc. Allt detta är relevanta faktorer som påverkar människan och därmed diagnostiseringen och behandlingen av t.ex. en enkel huvudvärk.

I dagens Kina existerar modern ”västerländsk” medicin tillsammans med traditionell kinesisk medicin och de två verkar i stort leva i harmoni med varandra. Enligt den brittiske professorn Therese Hesketh är Kina idag det enda land där traditionell medicin används tillsammans med västerländsk på alla nivåer inom sjukvården. Många av dagens kinesiska läkare är utbildade i både västerländsk medicin och traditionell kinesisk samt ser dem som komplementerande. Medan den västerländska används mot allvarligare och mer akuta åkommor används traditionell kinesisk medicin ofta mot lindrigare besvär och mer kroniska sjukdomar.

Följaktligen är traditionell medicin vanligare i den öppna vården än på sjukhusavdelningar. Totalt sett baseras en betydande del av den kinesiska sjukvården på traditionell medicin, omkring 40 procent enligt en uppskattning från nittiotalet. Samverkan mellan den två grenarna är omfattande och en stor del av de mediciner som ordineras på ”västerländska” sjukhus är traditionella medan traditionella läkare ofta ordinerar en kombination av traditionella och västerländska mediciner.

En skillnad mellan västerländsk och traditionell kinesisk medicin är att den västerländska traditionellt varit mer mekanisk i dess synsätt. Förenklat kan man säga att den mänskliga kroppen betraktas som en maskin med dess olika delar. En bilmotor som inte fungerar på grund av en trasig packning blir hel igen om man byter ut packningen. En kropp får också problem om ett organ, exmpelvis hjärtklaffar, inte fungerar som det ska; om man reparerar eller byter ut det blir kroppen hel igen. Men frågan är om man löst det problem som fick organet att sluta fungera?

Inom traditionell kinesisk medicin ser man på kroppen – eller snarare människan – som en helhet i vilken de olika organen ska vara i balans och fungera harmoniskt. Dessutom ska människan vara i harmoni med naturen, ja med kosmos. Vid diagnoser tar man hänsyn till fler symptom än vad som är brukligt inom västerländsk medicin. Därmed får man ofta också en mer komplex bild av patienten.

Inom västerländsk medicin kan till exempel en grupp patienter med likartade symptom bli diagnostiserade som lidande av samma sjukdom och därmed ordinerad samma behandling. En traditionell kinesisk läkare skulle kanske i samma grupp upptäcka flera olika subtilare symptom hos var och en av patienterna. Diagnosen skulle därmed bli olika för var och en och följaktligen även de ordinerade behandlingarna.

”Den västerländska läkevetenskapen är överlägsen när det gäller att behandla akuta sjukdomar eller allvarliga skador. Traditionell kinesisk läkekonst kan bota en hel del sjukdomar som den västerländska läkekonsten inte kan. Traditionell läkekonst är bäst på att behandla kroniska sjukdomar, hjärtproblem, invärtes sjukdomar och gynekologiska åkommor. Men den är långsam. Det är många som inte har tålamod nog i dag…” Ye Peigong, läkare

Första delen av min serie kring kinesisk medicin, något som gör mig nyfiken och gör att jag vill veta mer kring allt detta.


Gillar

Kommentarer