Fakta kring Qi gong


Medicinsk Qigong (uttalas tji gång)

Qi = livskraft, energi, andning

Gong = metod, prestation, resultat, arbete, träning

Hur påverkas vår hälsa av vår livsföring och våra tankar?

Denna fråga har på senare tid börjat uppmärksammas även i väst och inom beteendemedicinen bedriver man numera forskning på området. Bl a har man kommit fram till att många av de tekniker som sedan tusentals år används inom andliga övningar inom många religioner faktiskt har effekt på hälsan. Dr Herbert Benson vid Harvard Medical School konstaterade på 1960-talet att människor som regelbundet mediterade fick sänkt vilopuls och blodtryck och minskad syreförbrukning.

Han visade att denna effekt uppnåddes om man följde fyra steg:

1. Sitta tyst och stilla
2. Koncentrera sig på andningen
3. Upprepa ett ord, en tanke eller en idé
4. Passivt ignorera alla andra tankar som dyker upp i huvudet och återvända till ordet, tanken eller idén.

Dagligen praktiseras qigong av miljoner kineser för att bevara hälsan och bota sjukdomar. Detta har man gjort sedan fem tusen år tillbaka. Även enligt nutida västerländska forskare har qigong en hälsobringande effekt. Man har bl a visat att regelbundet utövande av qigong resulterar i sänkning av blodtrycket, pulsen, ämnesomsättningen och syreförbrukningen.

Qigong betyder andningskunskap, innebär manipulation av livsenergin och är en uråldrig teknik som har haft stor betydelse för den kinesiska medicinens utveckling. Mästarna i denna teknik var ursprungligen daoistiska och buddhistiska munkar och de sägs kunna manipulera qi i sina kroppar genom speciella andningsövningar, fysisk träning och intensiv koncentration.
De påstår sig helt kunna kontrollera qi och med viljekraft styra den till vilken del av kroppen som helst för att utföra skenbart övernaturliga kraftprov. De kan både manipulera qi (energiflödet) inom sina egna kroppar, inre qigong och styra den i form av energi utanför kroppen och projicera den mot en annan kropp, yttre qigong. Yttre qi betraktas som en förlängning av inre qi.
En qigong-mästare kan t ex krossa stenar mot sin kropp och få döda ting att flytta sig utan att röra vid dem. Akupunkturläkare sägs kunna sända qi genom nålarna till patienten.

Qigong kan användas för att hålla sig själv frisk och, efter hård träning, för att bota sjukdomar hos sig själv och andra. Ett litet antal av dem som utövar inre qigong när en grad av kontroll av sin inre qi som gör det möjligt för dem att sända denna qi utanför kroppen. Inte alla som tränar inre qigong kan lära sig yttre qigong.
Det påstås att man genom att praktisera qigong kan förändra en sjukdoms förlopp i betydande utsträckning. Dessa förmågor är inte speciella för Kina, de finns också i andra kulturer, t ex Indien.
Dessa förmågor kan verka osannolika för en västerlänning men är egentligen inte konstigare än många av de nymodigheter som introducerats under historiens gång och som först har betraktats med skepsis och löje men som med tiden har accepterats helt. Hittills har det bedrivits väldigt lite forskning om qigong och dess verkningar.

Under 3 000 år har man i Kina studerat qi och dess samband med förebyggande av sjukdomar, bevarandet av hälsan, kroppsdiagnostik och behandling av sjukdomstillstånd.
Qigong nämns i skriftliga urkunder så tidigt som vid tiden för De stridande staterna (475-221 f Kr) och den beskrivs utförligt i den Gule Kejsarens medicinklassiker.
Det finns ingen kartläggning av alla beskrivningar av qigong i gamla religiösa och filosofiska skrifter. Man började undersöka qigong vetenskapligt 1978.

Tekniken skapades av kinesiska daoister men senare har indiska buddhister satt sin prägel på övningarna. Alla Kinas berömda filosofer och lärde, bl a Konfucius, Laozi och Mencius studerade qigong.
Teorin och praktiken inom qigong annekterades av den traditionella medicinen och man tolkade akupunkturmeridianerna som kanaler för qi. Örtmedicin, massage, akupunktur och moxabränning utvecklades som behandlingsmetoder för att korrigera obalans i kroppen, d v s för att reglera qi och bota sjukdomstillstånd.
Uttryckt i moderna västerländska termer kombinerar qigong aerobisk konditionsträning, isometrisk och isoton muskelträning, meditation och avslappning.

Qigong är föregångaren till alla andra stridskonster. De stiliserade, cirkulära, flytande rörelserna har under historiens gång givit upphov till tai ji quan, gong fu (wu shu) och tai kwon do. När man har lärt sig kroppsrörelserna måste man lära sig den kontrollerade andningen.
Andningsteknikerna är komplicerade och mycket varierande. Andningen är djup och rytmisk och inbegriper långsamma in- och utandningar som kontrolleras med diafragma, bröstkorgen, halsen, tungan och näsgångarna. När man bemästrar andningen och kroppsrörelserna lär man sig att "fokusera" qi på en punkt i centrum av kroppen. Denna punkt kallas dantian (livscentrum) och ligger ungefär fem centimeter nedanför naveln och djupt inne i bäckenet. Härifrån sägs qi strömma ut till övriga delar av kroppen.
Efter övning kan man känna qi i denna punkt i form av värme eller hetta. När man börjar praktisera qigong börjar dantian lagra qi-energin, den fungerar ungefär som ett bankkonto, ju mer energi man har lyckats samla, desto mer kan man sätta in på kontot. Genom fortsatt träning lär man sig styra qi till andra delar av kroppen. Att lära sig hela processen är ett livslångt arbete.

För några hundra år sedan fanns det mera än 3 600 olika qigong-skolor. För tillfället studeras mer än hundra olika varianter av kinesiska forskare. Numera blir qigong alltmera populärt och börjar kunna betraktas som en massrörelse som sprids över hela världen.

Det finns fem olika typer av qigong: Daoistisk, Buddhistisk, Konfuciansk, Kampsport och Medicinsk qigong. Alla metoderna är utvecklade från antingen den daoistiska eller buddhistiska skolan.

Man skiljer mellan aktiv och passiv qigong. Aktiv qigong innefattar rörelser som relaterar till akupunkturpunkter och meridianer och stärker de inre organen. Passiv qigong består av meditation som hjälper till att bygga upp energi och lagra qi. Den berör kroppens inre och skingrar tankarna.

När man utövar qigong skall man inte tänka på andra saker utan koncentrera sig på det man håller på med. En del qigong-övningar kräver att man koncentrerar sig på olika områden på kroppen.
Det är viktigt att man är lugn och klar i tanken när man tränar, man skall låta koncentrationen komma undan för undan och försöka uppnå ett "tomt medvetande". Då blir man ett med universum och "himmel, jord och människa blir ett" Qi som passerar medvetandet kan orsaka problem som sedan kan bara svåra att bli av med.

Andningen är viktig både om man mediterar och utför rörelser. Andningen skall synkroniseras med rörelserna. Inandning tillför positiv qi och sker oftast samtidigt med en "öppnande" rörelse medan utandning för bort negativ qi och sker tillsammans med en "stängande" rörelse.
På detta sätt andas man med hela kroppen, genom kombinationen andning/rörelse kan man samla energin genom huden via akupunkturpunkterna. Det finns olika typer av andning. När man har tränat in de olika typerna och tränar utan att tänka på andningen så rör man sig mellan de olika typerna utan att tänka på det.

Rörelserna är viktiga för att qigong skall utföras rätt. Det är viktigt att ryggen är rak för att man skall kunna samla in qi från himlen och jorden och för att qi skall kunna flöda naturligt. Då gör man inte av med så mycket energi.
Man skall också hålla munnen stängd för att qi skall kunna strömma ner till centret och negativ qi kunna sjunka ner genom benen och ut i jorden. När man slappnar av kan qi lättare strömma genom hela kroppen. Det viktigaste när man utför de olika rörelserna är att låta medvetandet och kroppen slappna av så att kroppens funktioner kan fungera på ett naturligt sätt.

Bland qigongens fördelar kan nämnas att genom regelbunden träning får en starkare och friskare kropp och ett ungdomligare sinne och utseende. Den som praktiserar qigong återtar automatiskt den storlek och kroppsform som är ens naturliga och som man har ärvt av sina föräldrar.
Eftersom qigong tränar upp och stärker kroppen får man bättre hållning. En sund kropp betyder att de inre organen är friska och har man friska organ blir man inte så lätt irriterad, arg, överspänd eller deprimerad. Alla dessa känslor påverkas av den inre balansen.
En bättre fysisk hälsa ger stabilare sinnelag och en positiv livsinställning. En persons sätt att vara påverkar andra människors attityd till och sätt att behandla personen. Meditation kan också vara till stor hjälp när man skall lösa problem genom att man kopplar bort all stress omkring sig så att själva problemet blir tydligare. En frisk kropp har mycket energi och blir inte så lätt trött.
Genom qigong-träningen blir man mera kroppsmedveten och känner när man är på väg att pressa sig för hårt. En utmattad kropp kan varken samla positiv qi eller göra sig av med negativ qi. Den som utövar qigong blir lugnare och mera avslappnad och får bättre förmåga att avgöra om en situation eller person är bra eller dålig för en själv.

Vi förbrukar ständig energi och denna måste ersättas på något sätt. När man äter förbrukas energi för kroppen måste ta hand om de ämnen som kommer in. Likadant när man andas, speciellt om luften inte är ren. Även när man sover kan man förbruka energi. För att sömnen skall vara vederkvickande krävs att man slappnar av

Vid pennan Peter

I och med mitt intresse kring Qi gong och min dröm att få uppleva denna träningsform i Kina så har jag googlat fram denna resa 😊 men hur bryter jag min flygrädsla?! ✈️

Gillar

Kommentarer