Brené Brown Sårbarhet

Vad är sårbarhet och utmärker sig den? Det är frågeställningar som jag ställer mig varje dag. Jag läser just en bok av Brené Brown. Mod att vara sårbar. En bok jag starkt kan rekommendera och jag lägger till en länk med en video kring en föreläsning av henne rörande sårbarhet. Varför skriver jag om sårbarhet kanske någon läsare tänker.

Jo sårbarhet är en av mina värsta fiender i mitt medberoende. Sårbarheten och skammen är de två som triggar igång mitt medberoende som till största del är kopplat till min "fosterson". En person som jag stått nära i över 15 år, i både upp och nedgång. Vad är sårbarhet och definierar man det? Jag kommer blogga lite kring sårbarheten och vad den gör med mitt medberoende.

* vad ligger bakom vår rädsla för att vara sårbara?

* Vad gör vi för att skydda oss från sårbarheten?

* Vad får det för konsekvenser när vi sluter oss och blir likgiltiga?

Några frågeställningar ut boken som jag läser och jag lägger till ett citat från Theodore Roosevelt "Mannen på arenan"

"Det är inte kritikern som räknas, inte han som kan vissa på vilket sätt den starke han misslyckas eller vad den som utför en gärning hade kunnat göra bättre. Äran tillhör den han som befinner sig inne på arenan, han vars ansikte vanpryds av damm, svett och blod, han som strider tappert, som misslyckas, som gång på gång kommer till korta eftersom varje ansträngning är förbunden med misslyckanden, han som känner stor iver och hängivenhet, han som tröttar ut sig i ett vällovligt syfte, han som till slut, i bästa fall, får smaka den segersötma som det innebar att ha åstadkommit något stort och som i sämsta fall, om han misslyckas, åtminstone gör det samtidigt som han visar på stort mod"


//Peter Trsavec

Gillar

Kommentarer