Vi har under tisdagen och onsdagen jobbat med källkritik i media. Vi har även tittat på en nyhet som fanns på SVT. Här kommer en sammanfattning om vad vi har jobbat med.

För att kunna ta ställning till nyheter om energi och klimat är det viktigt att kunna förstå och veta om farorna som finns i vår allmänna miljö. T.ex. Är det bra att kunna hur utsläpp påverkar miljön och växthuseffekten. Om man ska vara källkritisk till nyheter är det viktigt att kunna se vad som är aktuellt och om källan är tillförlitlig. Det är viktigt så att man inte tar del av ogiltig information. För att vara källkritisk till nyheter är det viktigt att kolla olika källor så att man kan se att faktan är korrekt och stämmer in på olika källor. Att kritiskt granska en källa är viktigt därför att du annars kan få falsk information och även att den kanske inte är aktuell.

Den nyhet vi har valt har rubriken "Köttet är värsta klimatboven". Nyheten är tagen från SVT.se och den publicerades den 25 juni 2015. Den nyhet vi valde handlar om hur kött påverkar klimatet och att vi äter alldeles för mycket kött. Vi ska minska utsläppen med 80-90% till år 2050. Alltså måste vi göra något åt den mat vi äter. Vi valde den nyheten för att det handlar om allvarliga saker dels om de höga koldioxidutsläppen som försämrar miljön och klimatet. Vår nyhet handlar om klimat då det handlar om koldioxidutsläpp som förstör klimatet. Tillverkning och konsumering/förbrukning av kött släpper ut mycket koldioxid som bidrar till den globala uppvärmningen. Vår nyhet handlar om något negativt därför att utrikesresor har ökat för att vi importerar mycket kött och har ökat detta med minst 40-50% sedan 1990. Ett kg nötkött släpper ut lika mycket koldioxid som en bil kör 15 mil. Vi ansåg att detta var ett lokalt perspektiv för att det handlar om Sveriges utsläpp och inte världens. Vi anser också att det är ett samhällsperspektiv då det inte bara är en individ som äter mer kött utan det är hela samhället tillsammans. Vi har sagt att det är ett ekonomiskt perspektiv och ekologiskt perspektiv då man importerar mycket kött från andra länder som tillför stora kostnader och samtidigt bidrar det till den globala uppvärmningen. Det vår nyhet handlar om går att påverka. Man kan importera mindre kött till Sverige och höja priset på kött med ca. 20%. Man kan också välja som individ att köpa mindre kött för en förbättrad miljö. Vi anser att man vill övertyga läsaren till att det är som det är med denna rubriken och för att fler ska läsa artikeln. Därför överdrivs rubriken lite. Istället skulle man kunna ha dessa rubrikern.

Ät mindre kött!

Allvarlig köttförbrukning

Personerna som har intervjuats inför denna artikel är Hanna Brolinsson som jobbar på Naturvårdsverket, Åsa Romson och Martin Persson som är klimatforskare.

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments

Vi har idag undersökt varifrån 10 olika matvaror kommer ifrån. Här är våran tabell där vi skrivit all fakta om produkten.

Vi insåg att vi konsumerar mycket produkter som kommer från länder långt ifrån Sverige. För att maten ska komma till affären transporteras den ofta med lastbil som ger ifrån sig ganska mycket koldioxid. Vi undersökte ett antal matvaror och hur mycket koldioxid det tar att få hit de till Sverige som du kan se i tabellen ovan. De som hade transporterats längst var mat från Frankrike och Italien. Sedan skulle vi även göra en koldioxidsnål måltid och en med mycket koldioxid.

200g Morötter: 0,084 CO2
100g Strömming: 0,15 CO2
200g Potatis: 0,09 CO2

Tillsammans blir det 0,324 CO2

200g Frysta grönsaker: 0,46 CO2
100g Nötkött: 3 CO2
200g Ris: 0,26 CO2

Tillsammans blir det 3,72 CO2

Här ser vi att skillnaden är väldigt stor, hela 3,396 CO2.
Om vi skulle äta den energisnåla två gånger per dag i ett helt år skulle det bli 236,52 CO2.
Den icke energisnåla i två gånger per dag i ett år blir 2715,6 CO2.
Skillnaden blir stor, hela 2.479,08 CO2!

Vi behöver alltså tänka på vilken mat vi äter och var den kommer ifrån. Vi måste också tänka på hur den odlas/produceras som är anledningarna till koldioxidutsläppen men även de långa resorna som görs. Köp närproducerat och ekologiskt så bidrar du till en bättre miljö!

Likes

Comments

Uppgift: Vi skulle mäta tiden det tar att koka upp 1 liter vatten med hjälp av olika apparater. Vi skulle ta reda på vad som var mest effektivt av vattenkokare, mikro och kastrull på spis.

Hypotes: Vi trodde att vattenkokaren skulle vara den mest effektiva apparaten och att mikron skulle vara minst effektiv.

Här kommer resultatet:


Slutsats: Vi kom fram till att vattenkokaren var mest effektiv och det stämde även överens med vår hypotes. Vi trodde att mikron skulle vara sämst men vi hade fel. Kastrull på spis drar mer energi för att koka upp 1 liter vatten.

Likes

Comments

När vi kom till skolan idag kom vi på en fortsättning på vad vi pratade om igår. Vi pratade ju om att det var fel att alla skulle minska sina utsläpp lika mycket. Om t.ex. USA och Zambia skulle minska utsläppen med lika många procent blir det orättvist för de länder som har tillgångar precis så att de klara sig, som då Zambia. I de fattiga länderna där de inte har så mycket tillgångar och utsläpp skulle det bli katastrof. De skulle behöva ta bort nödvändiga fabriker och samtidigt kommer varor bli dyrare och fattigdomen kommer att öka. USA skulle kunna sänka mycket av utsläppen och samtidigt skulle det inte bli så mycket problem i landet, det gäller även Kina. Kina står för de mesta utsläppen i världen. Det på grund av att de har väldigt mycket fabriker som drivs av fossila bränslen. Istället kan man flytta fabriker till länder i Afrika för att det ska finnas mer arbeten och så att fler personer där kan få jobb. Vi kommer ha ett ett öppet slut här och om det finns några funderingar om vad vi tycker om vissa andra saker så är det bara att fråga i kommentarerna.

Likes

Comments

När vi har diskuterat har vi kommit fram till att det till viss del stämmer att ju rikare ett land är desto mer koldioxid släpps det ut. Rikare länder har ofta rikare invånare som har pengar till saker och därmed släpper ut mycket koldioxid och har saker som behöver mycket energi. Vi tror att om fattigdomen utrotas i världen så kommer fler personer att kunna köpa transportmedel osv. som ökar klimatproblemen. Men om den inte utrotas kommer det fortfarande att öka i vissa länder och minska i andra så det kommer ändå stå ganska still. Samtidigt tycker vi inte att det är rimligt att alla länder ska minska lika mycket på sina koldioxidutsläpp. Det tycker vi för att vissa länder släpper ut mer än andra som t.ex. USA och Kina, där de borde satsa mer på minskningen än i t.ex. Afrika där det inte släpps ut mycket alls. Vi vill ändå att alla länder ska tänka på koldioxidutsläppen och försöka minska de.

Likes

Comments

Idag hade vi även som uppgift att göra ett tal om vad vi vill göra och vad vi tycker ska hända för framtidens koldioxidutsläpp inom transport. Här kommer talet:

Om vi tittar på hur vi svenskar transporterar oss så är det mer än hälften av dessa resor med bil. Lite mer än hälften av oss svenskar åker bil varje dag och hälften av dessa är kortare avstånd än tre kilometer. Vi kan tillsammans ersätta en stor del av dessa onödiga resor med att cykla och/eller gå istället. I Sverige står koldioxiden för den största delen, 80% av alla utsläpp av växthusgaser. Sverige släpper ut totalt 16,75 miljoner ton koldioxid per år och 66% av det kommer från personbilar och 34% från lastbilar. Vi vill att vuxna ska tänka på att köra mindre bil i sin vardag.

Vi vill att vi ska anpassa oss! För att kunna minska utsläppen bör man ta bussen eller spårvagnen. Buss ger utsläpp men eftersom antalet passagerare är hög så blir det mycket mer effektivt. Men vid kortare sträckor finns istället cykeln som inte bidrar till dålig miljöpåverkan och samtidigt är den snabb och smidig att ta sig fram med. Vid ännu kortare sträckor råder vi till att gå.

Man kan även samåka om man t.ex. ska åka till en träning. Om man ändå ska dit kan man lika gärna ta med sig t.ex. grannen i samma bil om de också ska dit. Det kostar inte mer att åka 1 än att åka 5 stycken i en bil.

Välj miljöbilen! Det är bättre och den drivs inte av fossila bränslen utan av förnybara bränslen som inte skadar vår miljö. Du får igen de pengar som du spenderar i längden då det oftast kostar mindre att köra bilen. Om alla bilköpare alltid skulle köpa den mest bensinsnåla bilen i den önskade storleken, skulle utsläppen av koldioxid minskas med en fjärdedel. ( det av personbilarna) För att minska transportutsläppen ännu mer kan vi tänka på vilken mat vi köper. Istället för att köpa mat från andra länder ute i världen så kan vi köpa säsongsanpassad mat som är -flyg, -båt eller lastbilsimporterad.

Om vi slutar ta bilen till jobbet eller skolan, om det ligger på ett avstånd som går att ta cykeln eller gå till, sparar du ca. 5000 kr om året och bidrar till en bättre miljö.

Vi har ett mål att år 2020 ska minst 75% av all trafik i Sverige vara miljöklassad och koldioxidutsläppen ska ha minskat med 40%.

HJÄLP OSS ATT FÖRBÄTTRA FRAMTIDEN!

Likes

Comments

Vi har diskuterat om vad energi har med levnadsvillkor att göra och därmed gjort en tankekarta.

Kollektivtrafik hänger ihop med levnadsvillkoren pga. alla bränslen som används i den kollektiva vardagen. Det bidrar även till miljöförstöring och global uppvärmning. El tillhör också detta. Sedan har vi sjukhusen som bidrar med koldioxidutsläpp med ambulanser och medicintransport och även el. Skolor finns också med i den här kategorin genom skolbussar som också ger koldioxidutsläpp och även här har mycket el. Vi kom också fram till att infrastrukturen hänger ihop med detta då transporter av mat mm, bebyggelser där man använder olika maskiner och därmed även el hänger ihop med landets energitillgång. Genom detta kan vi se hur mycket saker i länder med goda levnadsvanor har med landets energi att göra.

Likes

Comments

Nu har jag räknat på hur mitt resande ser ut. Här kommer en bild som visar några utav de resor jag gör oftast.

Mina tävlingsresultat skulle bli svåra att förbättra då vi är några stycken som ska åka och istället för att ta bil tar vi minibuss för att minska utsläppen och dessutom blir det billigare. Bilresorna till Sävsjö är bara tillfälliga men vi använder ändå en miljöbil som inte släpper ut lika mycket avgaser. Bussen till skolan skulle jag kunna skippa för att gå eller cykla men i vissa väder är det svårt. Det är ändå bättre att jag tar bussen istället för att åka bil då det är kollektivt som fler människor kan åka med. Här kan vi se hur många procent de olika resorna utgör på ett ungefär i ett cirkeldiagram.

​~Emma

Likes

Comments

Vi har genomfört ett test då vi mätte om vi kunde prestera en hästkraft.
Vi började med att mäta trappans höjd. Vi mätte trappstegen för sig som var 16 cm höga och det var 20 st trappsteg.
16x20=320cm
320cm=3,2m
Efter detta tog vi tid då vi sprang var för sig hela vägen upp för trappan. Här är resultaten:

Tilda: 4 sekunder
William: 7 sekunder
Emma: 4 sekunder

Sedan beräknade vi hur mycket energi våra kroppar använt för att ta oss upp för trappan med hjälp av en formel.

Lägesenergi=vår vikt (kg) x tyngdaccelerationen (10m/s2) x trappans höjd (m)

Tilda: 61x10x3,2=1952 joule
William: 80x10x3,2=2560 joule
Emma: 57x10x3,2=1824 joule

Nu kan vi ta reda på vår effekt då vi har energin.

Effekt=energi/tid

Tilda: 1952/4=488 W
William: 2560/7=366 W
Emma: 1824/3,22=566 W

Ingen av oss kunder prestera en hästkraft då en hästkraft är 736 W.

För att öka effekten i trappan behöver vi kunna springa snabbare på kortare tid/bli starkare.

Likes

Comments

Igår gjorde vi uppgifter om kroppens effekt och hästkrafter. Vi har lärt oss att man kan beräkna kroppens effekt om man känner till hur mycket man väger, tyngdacceleration och en trappas höjd. Effekten för en maskin eller människa ökar om farten ökar och hur tung/tungt någon/något är. Vi kan få en viss mängd energi att räcka längre om man har bättre kondition, tävlingsinriktad osv när det gäller människan. En glödlampa eller bensinmotor är inte energieffektiv eftersom den använder onödigt mycket energi till värme, bara 5% blir ljus. Klimatpåverkan blir mindre om vi istället t.ex. använder lågenergilampor istället för glödlampor då de räcker längre och den drar 11 W och glödlampan drar 60 W. Alltså är den bättre för miljön.

Likes

Comments