Szambo betonowe musi być zamieszczone w planie budowybudynku. Może nie być tylko, jeśli jest możliwość podłączenia się dokanalizacji lub są spełnione określone warunki środowiskowe. Jeśli wobec tegolokalizacja szamba znajdowała się na planie budynku dołączonym do pozwolenia nabudowę, nie musimy załatwiać żadnych formalności związanych z wybudowaniem pojemnika.

Natomiast gdy zbiornika takiego jak szamba betonowe Busko-Zdrój nie było w planie, to tryb postępowania jest inny. Na 30 dni przed zapoczątkowaniem budowynależy zamiar wybudowania szamba zgłosić w Starostwie Powiatowym lub UrzędzieMiasta. Jeżeli nie będzie odmowy, można przystąpić do budowy.

Dużo bardziej skomplikowana kwestia jest z przydomowąoczyszczalnią ścieków. Przed rozpoczęciem budowy oczyszczalni należy zgłosić planoczyszczalni oraz projekt budynku z zaznaczoną lokalizacją oczyszczalni dourzędu, dokładnie tak samo jak w przypadku szamba. Natomiast na 30 dni przedrozpoczęciem używania oczyszczalni wskazanym jest powiadomić swojego wójta,burmistrza lub prezydenta miasta. Zgłaszamy oczywiście pisemnie w urzędziemiasta lub gminy. Jeśli nie będzie sprzeciwu ze strony urzędu, w ciągu 30 dniod wpłynięcia zgłoszenia można rozpocząć korzystanie z instalacji oczyszczaniaścieków.

Pewną aspekt przydomowej oczyszczalni jest to, że nie wymagaona ciągłej kontroli. Nie musimy się także niepokoić o częste kontrolowaniepoziomu wypełnienia i konieczności wybierania nieczystości. Powinniśmy jednakwiedzieć, że należy profilaktycznie wybrać nagromadzony osad średnio raz w roku.

Wielkość osadnika uzależniona jest od liczby użytkowników wdomostwie. Zbiornik musi być na tyle duży, aby nagromadzone ścieki przebywały wnim ok. 10-14 dni. Typowe wyliczenia wykazują, że dzienne zużycie wody przezjedną osobę wynosi ok. 200l. A więc pięcioosobowa rodzina będzie zużywać ok.1000l wody w ciągu dnia.

Pomimo, że oczyszczalnia nie jest widoczna z zewnątrz, mamymożliwość ciągłej kontroli jej pracy dzięki otworom rewizyjnym. Każdy otwórposiada specjalną nadbudowę, której długość uzależniona jest od głębokości najakiej usadowiony jest zbiornik. Nadbudowa zamykana jest od góry specjalnąklapą.

Pomimo wielu zalet przydomowe oczyszczalnie mają też wady.Jedną z nich jest wymagana wielkość terenu. Na budowę oczyszczalni drenażowejmusimy przeznaczyć ok. 70-80 m2. Rozmiary te nie dotyczą natomiast oczyszczalniz osadem czynnym, na których montaż potrzebujemy tylko ok. 8 m2 . Jednocześnieobszar, na którym ułożony jest drenaż można użytkować w ograniczony sposób.Łączy się to z wymogiem zachowania odpowiednich odległości od nieruchomościznajdujących się na naszej gruncie, dużym obciążeniem (np. ruch pojazdów), atakże z roślinami jakie chcielibyśmy sadzić (gatunki o mocno rozwiniętymsystemie korzeniowym).

Przeważnie miejsca zajmowane przez drenaż porośnięte sątrawą. Pozytywnym „skutkiem ubocznym” działania oczyszczalni jest nawadnianieterenu przez nitki drenażowe. Dlatego też w miejscach tych roślinność jestbardzo bujna i nie wymaga dodatkowego podlewania.

Bloguj z telefonu komórkowego - Nouw - jedna z najlepszych aplikacji do blogowania - Kliknij tutaj

Likes

Comments

Czy szamba ekologiczne warte są swojej ceny?

Raczej tak. Cena szamba ekologicznego jest trochę większa odkosztów produkcji zbiorników tradycyjnych. Poprzez zakup szczelnego zbiornikazyskujemy pełną ochronę przed zanieczyszczeniami ze ścieków. Przy tymoszczędzamy czas potrzebny do montażu. Pamiętajmy również, że budowa szambatradycyjnego trwa do 2 tygodni. Z kolei montaż gotowego zbiornika ekologicznegoto zaledwie 1 dzień.

Odmiany szamb ekologicznych

W ofertach handlowych mamy dwa rodzaje szamb ekologicznych:

Szamba z betonu tj. szamba betonowe Kępno – gotowe szamba zbetonu są zdecydowanie szczelniejsze niż ich odpowiedniki powstające na miejscubudowy. Prefabrykaty przeważnie wykonuje się z betonu B20, B40 oraz środkówzmniejszających nasiąkliwość. Zbiornik zapewnia całkowitą szczelność i jestodporny na procesy zachodzące w ściekach. W ofertach handlowych znajdziemyzarówno zbiorniki jednokomorowe, dwukomorowe jak i modułowe (pojedyncze komorymogą być ze sobą łączone). Standardowapojemność takich zbiorników to 6 – 12 m3 (takie pojemności nadają się do użytkuprzez kilkuosobową rodzinę).

Szambo z tworzywa sztucznego – najczęściej o przekroju kołaz pofałdowanymi ścianami (w celu zwiększenia wytrzymałości). Nowoczesnezbiorniki z tworzyw sztucznych odznaczają się pełną szczelnością, żywotnością iodpornością na działanie zmiennych temperatur oraz nacisków podłoża. Ich ważnązaletą jest niewielka masa gotowego zbiornika. Plastikowe szamba są łatwe wtransporcie, a ich montaż z reguły nie przysparza większego problemu. Jednaktaki zbiornik z PCV powinien być odpowiednio zakotwiczony w gruncie. Dziękitemu zminimalizujemy ryzyko jego wysadzania. Zakup tego typu produktu jestbardzo wskazany w przypadku, gdy na terenie posesji znajduje się studnia z wodąpitną.

Niektóre szamba ekologiczne są tylko niedużo tańsze odprzydomowych oczyszczalni ścieków, dlatego warto zastanowić się nadopłacalnością tego zakupu. Wybór powinien być uzależniony od warunkówwodno-gruntowych. Przydomowa oczyszczalnia wymaga wyodrębnienia przestrzeni naosadnik gnilny oraz pole infiltracyjne. Zatem jeśli dysponujemy niewielkądziałką, to kupno szamba ekologicznego będzie jedynym rozsądniejszymrozwiązaniem.

W szambo ekologiczne opłaci się także zainwestować w sytuacji,gdy poziom wód gruntowych jest wysoki, a gleba nieprzepuszczalna. W tym wypadkubudowa przydomowej oczyszczalni ścieków byłaby nieopłacalna ze względu naniewielką wydajność oczyszczania.

Jednym z najistotniejszych plusów budowy przydomowej oczyszczalniścieków okazują się zdecydowanie mniejsze koszty eksploatacji. Ta instalacjawymaga jednego/dwóch wywozów osadu rocznie. Koszt wynajęcia pojazduasenizacyjnego wyniesie od 200 do 400 zł na rok. Opróżnianie zbiornikówzamkniętych wykonujemy co ok. 3 tygodnie. W skali roku daje to 17 wywozów.Zatem łączny koszt eksploatacji szamba ekologicznego oscyluje wokół 1 700 – 2400 zł.

Likes

Comments

Każdy gospodarz posiadający hodowlę zwierząt powinien zainwestować w dobry zbiornik na gnojownicę oraz gnojówkę. Wybór zbiornika takiego jak szamba betonowe Serock, zależeć powinien przede wszystkim od utrzymywanego gatunku zwierząt, rodzaju chowu, intensywności produkcji, obsady zwierząt, warunków lokalizacyjnych i możliwości rozwoju gospodarstwa. Odpowiednio przechowywane fekalia zwierzęce są wykorzystywane jako naturalne nawozy. Nieodpowiednio dobrany zbiornik do ilości chowu zwierząt oraz jego nieszczelność prowadzi do zanieczyszczenia gleby szkodliwymi substancjami, dlatego najlepiej jest aby dokładnie obliczyć z zapasem potrzebną wielkość zbiornika, tak aby, nie trzeba było dobudowywać kolejnego do momentu wywozu gnojownicy na pola.
Produkcja takiego zbiornika wiąże się z nakładem finansowym i wiadomo, że warto zainwestować raz, a dobrze. Warto również pamiętać, że wielkość i jakość zbiorników na płynne fekalia na fermach zwierząt gospodarskich jest uregulowana odgórnie przepisami prawa co do lokalizacji. Muszą zostać zachowane odległości od studni, linii brzegów, cieków i zbiorników, od otworów okiennych i drzwiowych nieruchomości przeznaczonych na pobyt ludzi na obszarach sąsiednich, od magazynów środków spożywczych, a także obiektów budowlanych przetwórstwa rolno-spożywczego od granicy działki sąsiedniej, od budynków magazynowych ogólnych, od silosów na zboże i pasze, od silosów na kiszonki. Parametry odległości, są różne w zależności od tego czy zbiornik będzie zamknięty czy otwarty dotyczy również to płyt obornikowych. Każdy z nich powinien cechować się wysoką szczelnością jak również powinien być nieczuły na korozję. Rozróżniamy szamba betonowe zamknięte, otwarte, podziemne, naziemne i częściowo zagłębione.
Najczęściej wymieniane plusy oraz minusy tego typu zbiorników to: przy zbiornikach podziemnych dodatkowo trzeba ponieść koszt, aby obniżyć poziom wód gruntowych na czas montażu zbiornika, bark możliwości zmiany usytuowania zbiornika, przykrycie większych zbiorników podwyższa koszty kupna. Do o zalet zaliczono między innymi możliwość stosowania grawitacyjnego spływu odpadów, jak również możliwość wykorzystania powierzchni nad przykrytym zbiornikiem. Przy zbiornikach naziemnych na gnojownicę jako główne zalety wymieniono przede wszystkim możliwość usytuowania z dala od budynku inwentarskiego, niezbyt wysoki koszt wykonania oraz przy niektórych typach zbiorników możliwość rozebrania i zamontowania w innym miejscu. Przy zbiornikach częściowo zagłębionych jako główną zaletę wymieniono usadowienie zbiornika powyżej poziomu wód gruntowych.

Likes

Comments

Zasobniki bezodpływowe, czyli tzw. szamba betonowe Garwolin, niejednokrotnie to jedyny sposób pozbywania się nieczystości z miejsca zamieszkania. W szczególności na terenach wiejskich i podmiejskich, gdy w pobliżu działki nie ma sieci kanalizacyjnej lub inwestorzy – z różnych powodów – nie chcą lub nie mogą zrobić na swojej posesji przydomowej oczyszczalni. Wyróżniającą cechą używanych obecnie szamb betonowych jest fakt, że są szczelne, dzięki czemu ścieki z gospodarstw domowych nie zanieczyszczają okolicznych wód gruntowych. Jest to więc zysk przede wszystkim dla środowiska naturalnego, bo oznacza, że właściciel domu nie może liczyć, że część jego ścieków wysączy do gruntu. Częstość zamawiania wozu asenizacyjnego, zwanego popularnie szambiarką albo szambowozem, jest zależna oczywiście od ilości wody zużywanej każdego dnia przez domowników, ale każda jego wizyta to koszt od 120 do 180 i więcej złotych za 10 m³ pobranych ścieków.

JAK ZORGANIZOWAĆ ODBIÓR ŚCIEKÓW

Warto kontrolować poziom napełnienia zasobnika, by mieć pojęcie na jaki dzień zamówić odbiór ścieków. Najoczywistszy, ale i najmniej praktyczny sposób to zdejmowanie ciężkiej żeliwnej pokrywy i zaglądanie raz na jakiś czas do zbiornika. Okazuje się, że wygodniejsze jest kontrolowanie poziomu wypełnienia szamba za pomocą zamontowanego w nim mechanicznego, a najlepiej elektrycznego czujnika. Pierwszy działa na zasadzie pływaka, który jest unoszony przez wypełniające zbiornik ciecze i wymaga okresowej obserwacji. Łatwiejszy jest więc ten drugi, który napełnienie szamba sygnalizuje sygnałem świetlnym lub dźwiękowym. Posiadając wiedzę o tym, kiedy mniej więcej szambo będzie napełnione, możemy zamawiać szambiarkę. Dobrze jest mieć trochę czasowej rezerwy, bo firma zajmująca się wywozem ścieków może akurat nie mieć wolnego terminu. Można też umówić się na odbiór ścieków w określonym terminie, na przykład co dwa tygodnie, ale ryzykujemy wtedy, że będziemy płacić stałą stawkę nawet, gdy szambo nie będzie pełne.

ODBIÓR BEZ WJAZDU NA DZIAŁKĘ

Jest jeszcze problem wjazdu szambiarki na działkę, problem ten rozwiązuje zamontowanie dodatkowego przewodu do odprowadzania ścieków, którego jeden koniec jest opuszczony na dno zbiornika, a drugi – zakończony szybkozłączką – dostępny z ulicy. Wówczas wóz asenizacyjny ma dostęp do naszego zbiornika z zewnątrz i może go opróżnić bez wjeżdżania na posesję, podłączając swoje rury do szybkozłączki, którą najczęściej osadza się w dolnej, betonowej lub murowanej, części ogrodzenia.

Likes

Comments

- Gdy nas nie stać na inwestowanie w oczyszczalnię, jedynym rozwiązaniem jest instalacja szamba?
- Tak. Szczelny zasobnik na ścieki taki jak szamba betonowe Konin jest również jedynym rozwiązaniem dla posiadaczy niezbyt dużych nieruchomości położonych w miejscach gdzie jeszcze nie ma kanalizacji. Decyzję o jego montażu najlepiej podjąć już na etapie przygotowań do budowy domu, bo jeżeli zostanie przewidziany w planie zagospodarowania otoczenia, to po uzyskaniu pozwolenia na budowę dodatkowe formalności nie będą wymagane. Natomiast jeśli pojawi się potrzeba wykonania szamba nieuwzględnionego w takim planie, wymagane jest - podobnie jak w wypadku oczyszczalni - zgłoszenie do urzędu. To całkiem nowa, korzystna zmiana, bowiem do czerwca 2015 roku trzeba było występować o osobne pozwolenie na budowę.
- Czy dla szamb betonowych też obowiązują ograniczenia co do lokalizacji?
- Tak. Chociaż ma być szczelny, to i tak odległość od studni wymagana to co najmniej 15 m. Warto wiedzieć, że nie może znajdować się bliżej niż 5 m od okien i drzwi do pomieszczeń gospodarstw domowych, a minimalna odległość od granicy działki to 2 m. W tym ostatnim przypadku warto porozumie się z sąsiadem, bo odległość od granicy działki może być mniejsza, jeżeli zainteresowani uzgodnią usytuowanie obu szamb bezpośrednio przy granicy.
- Jak duży zbiornik będzie potrzebny?
- Ogólnie - czym większy, tym lepiej, bo rzadziej się go opróżnia. Co ważne, za przyjazd większego wozu asenizacyjnego zapłacimy tylko nie wiele więcej niż za przyjazd pojazdu mniejszego, warto więc, by zbiornik był co najmniej tak pojemny, jak największe oferowane w okolicy beczki. Najlepiej sprawdzające się będzie szambo betonowe o pojemności 8-10 m3, bo budowa zbiornika o pojemności powyżej 10 m3 podlega bardziej rygorystycznym przepisom. - Czy to prawda, że szamba betonowe są teraz najpopularniejsze.
- To oczywiste, przy czym na ich wykonawcach ciąży obowiązek dostarczenia certyfikatu szczelności, który jest potrzebny do odbioru budowlanego. Żaden przepis nie zakazuje jednak samodzielnego wykonania szamba, choć może być to niemożliwe, jeżeli w pozwoleniu na jego budowę (lub na budowę domu) zapisano warunek zastosowania zbiornika certyfikowanego.

Likes

Comments

Szamba betonowe Jarocin - Łączenie zbiornika z pokrywą.

W pierwszej kolejności zapytaj producenta w jaki sposób łączy szamba betonowe Jarocin z ich pokrywą. Zdarza się, że producenci łączą te dwa elementy przy pomocy zwykłej budowlanej pianki montażowej. Lepiej wystrzegać się takich rozwiązań, dla montażysty jest ono bardzo łatwe i przy okazji jest to tańsze rozwiązanie. Potem okazuje się, że takie łączenie po prostu prowadzi do rozszczelnień, co skutkuje wydostaniem się zanieczyszczeń ze zbiornika, lub co gorsza mogą napływać do szamba wody gruntowe i będzie się nam napełniało bardzo szybko. Co prowadzi do częstego opróżniania i generuje niepotrzebne koszty. Profesjonalne firmy do montażu używają kleju, który jest mrozoodporny i co najważniejsze jest całkowicie wodoodporny.

Gwarancja

Przy zakupie szamb betonowych należy również zwrócić uwagę na gwarancję jaką otrzymujemy od producenta. Jak się okazuje częstą praktyka jest udzielenie gwarancji tzw. rękojmi na podstawie certyfikatu. Należy pamiętać, że w takim przypadku producent może nie uznać swojej winy w zaistniałej usterce. Dzieje się tak ponieważ nigdzie nie ma zapisanych warunków gwarancji i wymienionych wad jakie mogą zaistnieć a które obejmuje gwarancja. Podana nam gwarancja na szambo betonowe, musi być wydana w formie pisemnej i zawierać wszystkie określone warunki oraz okres jaki obowiązuje.

Grubość ścian szamba betonowego

Należy pamiętać o bardzo istotnej kwestii jaką jest grubość ścian zbiornika. Kupuj jedynie szamba betonowe, których ścianki mają co najmniej 10 cm. Zdarzają się producenci, którzy chcąc zaoszczędzić na betonie, produkują zbiorniki o grubości ścian 8 cm. Kupując taki zbiornik nie masz pewności co do szczelności i trwałości swojego szamba.

Jakość betonu

Niedoświadczeni producenci szamb betonowych, z oszczędności mogą stosować gorsze klasy betonu. Przy zakupie możesz zawsze zapytać o posiadanie certyfikatu i świadectwa na jakość betonu. Nie kupuj zbiornika, do którego produkcji użyto betonu o jakości niższej niż B20, jego jakość pozostawia wiele do życzenia. Najlepsi producenci szamb betonowych stosują nie tylko najlepszą klasę betonu, ale dodają też specjalne środki wzmacniające szczelność surowca.

Likes

Comments

Fakty o szambie

Klasa

Szamba betonowe są obecnie towarem wybitnego gatunku.Spowodowane jest to tym, że producenci szamb betonowych stale unowocześniającały proces produkcyjny. Koniecznie trzeba tak robić w celu uzyskania produktuogromnego gatunku oraz wysokiego poziomu satysfakcji odbiorcy. Klient jestzadowolony wtedy, gdy nabyje szczelny zbiornik oraz taki, który jest przystępnyw użytkowaniu.

Trwałość

Jednym z atutów szamba betonowego jest właśnie wytrzymałość.Szamba betonowe są odporne na wysokie i niskie temperatury. Żadne czynnikizewnętrzne nie mają wpływu na zbiornik jego wytrzymałość pomimo lat jest stałai niezmienna. Szamba betonowe są odporne na duże obciążenia. Nie pękają podgabarytem szambiarki. Szambo betonowe jako jedyny zbiornik o tym zadaniu może byćusytuowany pod podjazdem dla samochodów osobowych.

Monstrualność

Beton jest bezspornie ciężkim materiałem budowlanym. Ściankiszamba mają grubość ponad 12 cm. Ciężar zbiornika zależy od jego wielkości orazkonstrukcji. Zazwyczaj wynosi około kilku ton. Dlatego do transportu i montażu wskazany jest solidny sprzętbudowlany. Opłaca się skorzystać z pomocy producentów szamb betonowych właśniedotyczących transportu oraz montażu. Wtedy można być pewnym rzetelnegoosadzenia zbiornika w powierzchni oraz tego, że zbiornik będzie kompleksowoprzetestowany.

Surowiec

Beton używany do wyrobu szam betonowych ma obowiązek byćświetnie gatunkowo. Z reguły wykorzystywany w tym celu jest żelbeton próbyB-25. Szamba betonowe nie są zmontowane jedynie z betonu. Do żelbetonu fabrykiszamb betonowych dołączają elitarna chemię budowlaną. Sprawia to zespolenie wjedną całość porów betonu. Ponadto do uszczelnienia szamba wykorzystywana jestmieszanka kauczukowo-asfaltowa. Takim tworzywem dokładnie pokrywane jest szambodwukrotnie. Sprawia to zapewnienie totalnej% szczelności zbiornika.

Konkurencja

W centralnej Polsce można natrafić znacznie dużo fabrykzajmujących się wyrobem szamb betonowych. Za chwile wszyscy się przekonają, żeistotnie nielekko wyłonić wziętego producenta szamba. Trzeba skontrolować,który producent jest najbliżej naszego miejsca zamieszkania. Umożliwia towynegocjowania minimalnej ceny za usługę transportu i montażu.

Cena

Na tle innych zbiorników szamba betonowe mają bardzokonkurencyjną ceny. Dzięki temu, że jest tak duże nasycenie rynku tym wyrobem,konsumenci mogą cieszyć się zabawnie niskimi cenami proponowanymi przezproducentów.

Likes

Comments

Szamba betonowe zastosowanie

W Polsce funkcjonuje mnóstwo firm zajmujących sięprodukowaniem szamb betonowych. Dzięki udoskonaleniu procesu produkcji,budowane zbiorniki są miłe dla środowiska, dobrej jakości i profesjonalne.Właśnie ze względu na te właściwości szamba betonowe mają szerokie zastosowaniezarówno w powszechnym stosowaniu jak i bardziej przemysłowym.

Szamba betonowe jako zbiornik na nieczystości

Szamba betonowe zostały stworzone właśnie dla osóbposzukujących zbiornika do gromadzenia nieczystości z domu. To daje, że dziękitemu zastosowaniu szamba stały się tak powszechne i rozpoznawane. Cena orazsolidność tych zbiorników zachęca wszystkich do zdecydowania się właśnie nataki rodzaj zbiornika. Ponadto coraz więcej fabryk produkuje takie szamba,które można przeistoczyć w ekologiczną oczyszczalnie ścieków komunalnych. Jestto ważny punkt szamba, że przy zachowaniu jego bardzo niskiej ceny oraz jakościmożna cieszyć się funkcjonalnością oczyszczania wody jak w momencie dużodroższych ekologicznych oczyszczalni.

Szamba betonowe jako zbiornik do gromadzenia

W regionie można spotkać szamba w niezwykle wielu przypadkachjako zbiorniki do gromadzenia. Przy dużych przedsiębiorstwach produkującychżywność są stosowane jako silosy do gromadzenia olejów lub innych cieczy.Ostatnio dziesiątki rolników używa szamba jako magazyn do kiszenia kapusty.

W powszechnym posługiwaniu się szamba betonowe są równieżwykorzystywane jako zbiorniki do gromadzenia wody deszczowej. Sporo osóbodprowadza wodę z rynien jednak do szamba betonowego. Taką wodą podlewa siękrzewy czy też uprawy rolne. Jesteśmy pewni takie zastosowanie szamba szybkosię zwraca. Ponad to ta metoda jest przyjazna naturze.

Szamba betonowe jako studnia

Studnie na działkach podmiejskich są coraz topopularniejsze. Warto wiedzieć,, że notorycznie dochodzi do awariikanalizacyjnych na danym terenie. Impulsywny wzrost ludności gminy a co za tymidzie użytkowników sieci kanalizacyjnej niestety powoduje spadek skutecznościpomp w jakie są wyposażone gminne wodociągi. Dodatkowo w lecie coraz częściejnakładane są srogie ograniczenia dotyczące czerpania wody. Często w gorące dnigminy zabraniają podlewania drzew i ogródków działkowych. Niestety generuje tozniszczenie drzew i roślin w przydomowych ogrodach oraz plonów rolnych. Z tychpowodów coraz więcej osób decyduje się na wykopanie na swojej posesji napoczątku płytkiej studni. Robione jest to głównie w celu sprawdzenia ile wodymożna pozyskać na takiej działce. Budowanie studni głębinowej jest ogromniekosztowne. Właśnie dlatego na początku lepiej małym kosztem upewnić się żestudnia na tym powierzchni będzie bardzo dobrze funkcjonowała. Szamba betonowemożna co więcej wykorzystać jako studnie. Wystarczy umieścić kilka zbiornikówbetonowych nie mających dna jeden na drugim i wolno cieszyć się studnią.Fachowcy zajmujący się montażem szamb betonowych do montażu tego typu konstrukcjiwykorzystują bardzo mocny klej mrozo- i wodoodporny. Absolutnie dlategozbiorniki zachowują swoją szczelność przez dekady.

Likes

Comments

Jeśli mamy w zamiarze zakup szamba betonowego, powinniśmy na początek ocenić jakie powinny być jego wymiary. Przez wymiary rozumiemy głównie pojemność, która musi być dostosowana do wielkości nieruchomości, którą ma obsługiwać. Domy jednorodzinne będą potrzebowały inne szamba betonowe niż większe posesje jakimi są np. siedziby firm. Bierzemy w szczególności pod uwagę ilość mieszkańców i użytkowników sieci wodno-kanalizacyjnej. Mając już ustalony rozmiar naszego szamba, przyglądamy się jego dokumentacji, na podstawie, której ocenimy czy wybrane przez nas szamba betonowe posiadają odpowiednie certyfikaty. Najbardziej istotny jest certyfikat PZH, aprobata ITB oraz certyfikat ISO90001. Gdy upewnimy się, że wybrana przez nas oferta na szamba betonowe spełnia wspomniane warunki, możemy być pewni, że zbiorniki te są najwyższej jakości i wyprodukowane są zgodne z obowiązującymi przepisami. Każde szambo betonowe musi mieć przygotowany otwór na rurę ściekową. Jest on położony w środku węższej ściany, pod pokrywą. Natomiast na zbiornik zakłada się nadstawkę, a na samą górę właz betonowy. Tak oto gotowe do montażu szambo betonowe. Odpowiedni producent szamb betonowych, nie tylko dostarcza nam zbiornik, ale także montuje go we wskazanym przez nas miejscu. W zależności od umiejscowienia naszego zbiornika możemy zaopatrzyć się w specjalnie wzmocnioną płytę najazdową, która doskonale sprawdza się na różnych podjazdach.

Czujnik napełniania jako gadżet.

Najlepiej jest dokupić sobie czujnik alarmowy poziomu szamba, określany mianem czujnikiem napełnienia. Montaż tego sygnalizatora odbywa się poprzez zastosowanie przewodu dwużyłowego, który wyprowadza się z budynku i prowadzi do zbiornika. Następnie przewody łączy się z sondą i odbiornikiem. Do czujników jest dołączony zasilacz, który podłącza się w gospodarstwie domowym w dowolnym, dogodnym miejscu. W chwili zapełnienia się zbiornika, czujnik otrzyma sygnał i zacznie wysyłać alarmy dźwiękowe i świetlne. Dźwięk można wyciszyć, natomiast sygnalizator będzie działał do czasu, aż ciecz wróci na poziom niższy od alarmowego, w szambie. Poziom alarmowy ustala się podczas instalacji sondy w zbiorniku, zawieszając go na godną wysokość.

Likes

Comments

​Szamba betonowe czy nowa oczyszczalnia? 

Nie każdy nowy dom można podłączyć do systemu odprowadzania ścieków. Co wobec tego zrobić ze ściekami? Wszystko zależy od objętości posesji, warunków gruntowych i wodnych na niej oraz naszych możliwości finansowych. Na działkach nieskanalizowanych ścieki wciąż jeszcze najczęściej odprowadza się do zbiornika zwanego powszechnie szambem. Jeśli - tak jak być powinno - jest szczelny, całość nieczystości opłaca się z niego wywozić do najbliższej komunalnej oczyszczalni ścieków. Uwaga! Niedopuszczalne jest budowa i korzystanie ze zbiorników nieszczelnych, z których ścieki wypływają do gruntu. Każdy, kto to robi, przyczynia się do skażenia gleby i wód gruntowych, a więc stwarza w ten sposób zagrożenie dla siebie i swoich sąsiadów, w tym przede wszystkim dla małych dzieci i niemowląt. Inną opcją dla szamba jest przydomowa oczyszczalnia ścieków, czyli zespół urządzeń, w którym znaczna część ścieków jest oczyszczana do tego stopnia, że można je odprowadzać do gruntu lub pobliskich wód powierzchniowych bez zagrożenia skażeniem gleby i wód. Oczyszczalnię można wybudować jednak tylko w następujących warunkach: - gdy grunt jest dostatecznie przepuszczalny, by wchłonął oczyszczone fekalia lub ścieki te można odprowadzić do pobliskiego zbiornika lub cieku wodnego; - woda gruntowa znajduje się dostatecznie nisko; - można zachować wymagane minimalne odległości od ujęć wody, granicy działki, budynku mieszkalnego, krzewów i drzew. Użytkownicy przydomowej oczyszczalni muszą przestrzegać zasad właściwej jej eksploatacji i stosować w domu specjalne środki czyszczące nieszkodliwe dla żyjącej w niej pożytecznej flory bakteryjnej. 

Kiedy szambo... 

Zbiornik nie posiadający odpływu zwany szambem można budować na działce niemal w każdej sytuacji, pod warunkiem, że zachowane są minimalne odległości od ujęcia wody, budynku i granicy działki. Szambo jest częstokroć jedynym możliwym rozwiązaniem, na przykład gdy: - poziom wód gruntowych jest tak wysoki, że oczyszczonych cieszy nie można bezpośrednio rozsączać do gruntu, zaś dodatkowe rozwiązania są zbyt kosztowne; - ścieków jest zbyt mało, by budowa oczyszczalni się opłacała; - działka jest zbyt mała, by pomieścić oczyszczalnię rozsączającą ścieki do gruntu na terenie posesji, a w pobliżu nie ma innego odbiornika. Wielkość zbiornika, a dokładniej jego pojemność użytkowa V, czyli część, w której można gromadzić ścieki, powinna być taka, aby szambo opróżniać co 10-14 dni. Przyjmując, że jedna osoba zużywa dziennie 150 l wody, pojemnik dla czteroosobowej rodziny powinien mieć następującą pojemność: V = 4×150 l/dzień×14 dni = 8400 l (8,4 m3) Jeśli w sprzedaży nie ma pojemnika o takiej pojemności, należy kupić taki, którego pojemność będzie zbliżona, ale większa (zwykle 10 m3). Produkty mogą być z tworzyw sztucznych, laminatów, betonowe i żelbetowe. Zawsze warto kupować takie, które mają w posiadaniu Aprobatę Techniczną Instytutu Ochrony Środowiska (IOŚ) albo atest PZH lub inny dokument potwierdzający jakość i szczelność pojemnika. Lepiej też nie wykonywać zbiorników betonowych samodzielnie, chyba że mieszanka betonowa (klasy B20) będzie zawierała uszczelniacze, zostanie zagęszczona odpowiednim sprzętem oraz, że pojemnik zostanie po wykonaniu solidnie uszczelniony z obu stron.

Likes

Comments