Vissa tror att det bara är stor makt som kan hålla det onda i schack

Some believe it is only great power that can hold evil in check, but that is not what I have found
it is the small everyday deeds of ordinary folk that keep the darkness at bay...
small acts of kindness and love.

Vissa tror att det bara är stor makt som kan hålla det onda i schack, men det är inte vad jag har funnit
att det är de små vardagliga gärningarna hos vanliga folk som håller mörkret i fjärran ...
små handlingar av vänlighet och kärlek.

Ja man kanske kan tro att stor makt ska hålla ondskan i schack men jag tror det är dem där små vardagliga sakerna som vanliga människor gör som håller det borta. Små handlingar av vänlighet och kärlek.
För med vänlighet och kärlek kommer du långt och du kan få den mest elaka att vackla.

För om du möter någon som är vänlig och som visar sin omgivning värme och kärlek så blir du gladare.
Och det är dem där vanliga människorna som gör dem vardagliga gärningarna som får mig att tro på det goda i andra människor.
Så sluta aldrig göra dem där små vänliga gesterna mot andra.
För det är dem som håller ondskan borta.

Gillar

Kommentarer