Vissa människor kunde få ett helt fält av rosor och bara se törnen i det.

Some people could be given an entire field of roses and only see the thorns in it.
Others could be given a single weed and only see the wildflower in it.
Perception is a key component to gratitude.
And gratitude a key component to joy.

Vissa människor kunde få ett helt fält av rosor och bara se törnen i det.
Andra kan få ett enda ogräs och bara se vildblomman i det.
Uppfattning är en nyckelkomponent till tacksamhet.
Och tacksamhet är en viktig komponent för glädje

Ja hur vi uppfattar saker är olika från mig till dig och vice versa, men vår uppfattning är det som avgör vad vi ser och vi kan välja vad vi ska se. Om du får ett hav med rosor vad ser du då? En del kommer se alla vackra rosor och känna dofterna medans andra bara kommer se törnen och bli medvetna hur mycket dem kan sticka sig på dem. Men det är fortfarande samma fält med rosor.

Så är det med mycket här i livet och ja vi har alla olika sätt att se på saker vi möter på vår väg genom livet.
Låt oss säga du möter en person med trasiga kläder, vad ser du då? En fattig person som kanske inte har råd med att köpa nya och hela kläder? Eller ser du en person som varit med om något så hens kläder gått sönder? Ja det är två olika sätt att se på det men ändå är det samma person ni tittar på.

Vi har så lätt för att välja vad vi ska se och vad vi ser säger enormt mycket om oss själva. Vi kanske inte alltid är medveten om att vi kan välja men vårat sinne gör det åt oss. Nej säger du är något trasigt så är det trasigt oavsett hur man ser på det..... Ja det är ju ett sätt att se på det men för någon kanske det är en sak som dem kan laga och få att fungera igen och dem ser det som en möjlighet att ha något att syssla med när dem ska laga den och få den att fungera igen.

Så vad väljer du att se? Törnen eller alla vackra rosorna i fältet?

Gillar

Kommentarer