Svåra tider är ofta välsignelser i förklädnad. Släpp och låt livet stärka dig.

Hard times are often blessings in disguise.
Let go and let life strengthen you.
No matter how much it hurts, hold your head up and keep going.
This is an important lesson to remember when you're having a rough day, a bad month or a crappy year.
Truth be told, sometimes the hardest lessons to learn are the ones your spirit needs most.
Your past was never a mistake if you learned from it.
So take all the crazy experiences and lessons and plance them in a box labeled "THANK YOU."

Svåra tider är ofta välsignelser i förklädnad.
Släpp och låt livet stärka dig.
Oavsett hur mycket det gör ont, håll upp huvudet och fortsätt.
Det här är en viktig lektion att komma ihåg när du har en tuff dag, en dålig månad eller ett skitår.
Sanningen att säga, ibland är de svåraste lärdomarna att lära dem som din ande behöver mest.
Ditt förflutna var aldrig ett misstag om du lärde dig av det.
Så ta alla galna upplevelser och lektioner och placera dem i en låda märkt "TACK".

Ja detta kan vara så svårt men ibland är det ändå det viktigaste man kan göra och inse att utan det förflutna du har så skulle du inte vara den du är idag.
För även om det kommer svåra tider så kan det vara en förberedelse för dig att gå igenom för att kunna få det som är på andra sidan eller också kommer det stärka dig för att du ska lära andra och få dem att inse att dem inte är ensamma om det de får uppleva här och nu.

Men har du en möjlighet så släpp det som varit och låt den erfarenheten stärka dig för att kunna använda det till något bra sen.
Oavsett vad du går igenom eller hur ont det gör så håll huvudet högt och fortsätt framåt.
Och ibland kan det vara en bra påminnelse när vi har en tuff dag, en dålig månad eller ett skitår så kommer det bättre tider och vi kommer minnas dessa dåliga tider men framför allt så har vi kanske lärt oss något av det vi gått igenom.

Så har vi lärt av vårat förflutna så var det aldrig ett misstag även om det kändes som det just då när vi gick igenom det, men har vi lärt oss något av det så kommer vi aldrig behöva uppleva det igen (förhoppningsvis). Visst vi kan säga vi lärt oss av det men ändå gör vi samma sak igen och ja när vi gör samma sak som i det förflutna så kommer vi få samma resultat... Men när vi verkligen lärt oss av det förflutna och gör sakerna på ett nytt sätt så ja då kan vi få nya resultat.

Så idag ta dina galna, tokiga erfarenheter du upplevt och lärdomar du fått lära dig när du gått genom livet, och lägg dem i en låda som du märker med ett stort "TACK" för det är den erfarenheten som skapat dig till den du är idag. Och jag vet inte hur det är med dig men JAG är stolt över den jag är idag och väldigt tacksam över det jag fått lära mig.


Gillar

Kommentarer