Om ett barn inte kan lära sig på det sätt vi undervisar, kanske vi borde lära på det sätt de lär sig

If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn.

Om ett barn inte kan lära sig på det sätt vi undervisar, kanske vi borde lära på det sätt de lär sig.

Ja skolan är uppbyggd för att barnen och ungdomarna ska lära sig och idag då var och varannan unge har en diagnos eller något problematik så hänger inte alltid skolan med i utvecklingen.
För hur många föräldrar får idag kämpa med att skolan ska förstå deras barns sätt att lära sig.

Har man barn med speciella behov så kommer det bli svårt med den traditionella skolgången som du och jag fick, dessa barn är inte dumma eller stökiga men har andra sätt för att lära sig saker på och där behöver vi kanske uppmärksamma skolorna om det och ja det vore ju bra om dem kunde lyssna på oss föräldrar som vet och känner vårat barn.

För om barnen inte lär sig något på det sätt de undervisar idag så kanske det är dags att förändra sättet att undervisa.
Och ja jag vet att många skolor bemöter barnens behov på det sätt dem kan men det saknas ofta resurser för att kunna undervisa så som barnen och ungdomarna har behov av. Och ja där behöver vi föräldrar fortfarande strida.
För numera så tar det för lång tid innan något händer och har man inte på papper en diagnos så klassas man som stökig och bråkig, vilket inte alltid är fallet. Ibland kan det helt enkelt handla om att barnet får fel bemötande och känner sig osäker och då kan tokiga saker ske. Tyvärr.

För får dem rätt bemötande och uppmuntran så kommer även dem lära sig hur man ska ta till sig undervisningen om den görs på rätt sätt. För om ett barn är mer intelligent än normalt så behöver de barnen mer stimulans och mer utmaningar i skolan vilket inte alltid sker, för man har en mall för vad man ska lära sig och i vilken takt det ska ske...
Men alla är ju olika så det är supersvårt och en del tar längre tid på sig att lära sig saker.
Men ändå är undervisningen fortfarande för den stora massan.

Vad händer när den stora massan blir dessa barn som alla har olika behov?
Jo det blir en stökig klass och en lärare som blir utbränd.. Men ser skolan på det på samma sätt som vi som har barn med särskilda behov? Nej tyvärr inte.
De löser problemen med en ny lärare i bästa fall och ja ibland med olika vikarier som kommer och går.
Vilket gör barnen mer oroliga och stökiga. Och det spelar ingen roll vilka åtgärder man gör så länge det inte är de rätta.
Vad är de rätta då?

Fråga barnen hur dem lär sig saker på och vad man kan göra för att det ska bli en så bra miljö i skolan som möjligt.
Lyssna på de som känner barnen bäst och vet hur de lär sig saker på bästa sätt.

Gillar

Kommentarer