Om ett ägg bryts av en extern kraft slutar livet. Om det bryts av en inre kraft börjar livet.

If an egg is broken by an outside force, life ends.
If broken by an inside force, life begins.
Great things always begin from the inside.

Om ett ägg bryts av en extern kraft slutar livet.
Om det bryts av en inre kraft börjar livet.
Stora saker börjar alltid från insidan.

Ja om ett ägg skadas från utsidan så kommer det livet i ägget avslutas medans om det bryts av en inre kraft så innebär det att det som växt inuti är färdigt att komma ut och börja leva. Och ja så är det med oss människor också.
Även om vi inte har ett skal runt oss.

Så blir vi skadade på utsidan ordentligt (och ja ord kan skada så mycket mer än man tror) så tappar vi livslusten och att förminska någon är verkligen att ta dem deras livskraft ifrån dem. Men när vi har en inre kraft vill bryta ut så kommer våran livskraft att lysa igenom och vi får mer styrka och kraft att skapa det liv vi vill ha.
För den inre styrkan som vill komma fram när vi tillåter den komma så är det våran livskraft som kommer lysa igenom och ja den kan skrämma många men inte den som har den utan det är de runt omkring som blir skrämda av den.

För de stora sakerna händer inte utanför oss utan inom oss. Och om de syns ja då är det för att vi låtit dem födas fram från vårat inre och det är där vår livskraft sitter och det är där vi alla ska vara och låta den inre kraften vi har komma fram och låta oss skapa det liv vi vill ha.

Gillar

Kommentarer