Om dörren stängs, sluta slå på den!

If the door closes, quit banging on it!
Whatever was behind it, wasn't meant for you.
Consider the fact that maybe the door was closed because you were worth so much more than what was on the other side.

Om dörren stängs, sluta slå på den!
Vad som än låg bakom det, var inte avsett för dig.
Tänk på det faktum att dörren kanske stängdes eftersom du var värd så mycket mer än vad som var på andra sidan.

Ja ibland står vi och slår oss blodiga för vi vill in genom den dörren och vi förstår inte varför den stängdes, men det kanske beror på att vi är värda mer än det som är innanför dörren. Har ni tänkt på det någon gång?
Nej ibland ser vi bara det vi förlorar och inte det vi får istället.

Om en dörr av någon anledning stängs för dig, så även om det känns i kroppen så se dig om istället och se vilka dörrar som öppnas för bakom dem kanske det liv du drömmer om finns.
Och du vet ju inte vad som finns bakom dem andra dörrarna förrän dem öppnas.

Så sluta slå på en stängd dörr och undersök den som öppnades istället för det kan vara som så att du är värd så mycket mer än det som fanns bakom den dörr som stängdes.

Gillar

Kommentarer