Oavsett vad, någon gång i ditt liv kommer någon att skada dig.

No matter what, once in your life, someone will hurt you.
That someone will take all that you are, and rip it into pieces and they won't even watch where the pieces land.
But through the breakdown, you'll learn that you're strong,
and no matter how hard they destroy you, you'll be able conquer anything.

Oavsett vad, någon gång i ditt liv kommer någon att skada dig.
Någon kommer att ta allt du är och riva det i bitar och de kommer inte ens titta på var bitarna landar.
Men genom sammanbrottet lär du dig att du är stark,
och oavsett hur hårt de förstör dig, kommer du att kunna erövra vad som helst.

Ja vi alla kommer möta någon som kommer göra allt för att skada dig och riva sönder hela ditt liv och när dem sliter sönder ditt liv i bitar så kommer de inte bry sig vart dina bitar landar för dem vill bara förstöra för dig.
Och när du väl ligger där nerbruten och totalt i bitar så kommer du inse att du är stark och klarar av att pussla ihop en del bitar medans du kanske inte hittar andra MEN framför allt så kommer du inse att du är så mycket starkare än den som försökte bryta ner dig och försökte förstöra ditt liv.

För när du väl reser dig igen så är du inte bara hel igen utan enormt stark och redo att börja leva igen, ja denna process kan ta olika tid i ditt liv men du kommer resa dig oavsett tid det tar, så gör det med huvudet högt och med en stolt hållning.
För du inser att styrka inte sitter i att bryta ner andra utan att bygga dig själv och andra så där finns kraften och det är där du kommer finna den du är och det är där du kommer inse att du kan övervinna vad som helst och du kan klara vad som helst.


Gillar

Kommentarer