När människor skräms av din styrka och lycka....

When people are intimidated by your strength and happiness,
they'll try to tear you down, and break your spirit.
Remember, it's a reflection of their weakness, and not a reflection of you.

När människor skräms av din styrka och lycka,
försöker de rasera dig och knäcka dig.
Kom ihåg att det är en återspegling av deras svaghet och inte en reflektion av dig.

Ja när andra blir rädda eller avundsjuka över din lycka och styrka så kommer en del försöka förstöra för dig och dem kommer försöka knäcka dig, men tänk då på att det är deras agerande inte ditt.
Deras agerande är en spegling av deras svaghet inte en reflektion av dig.

Glöm aldrig att om någon säger eller gör något elakt mot dig så är det deras agerande inte ditt och det visar på deras svagheter inte dina.
För en person som mår bra och älskar sig själv blir sällan avundsjuk på någon annan och vill sällan raserna och knäcka någon annan.
Dem blir oftast glada när någon är lycklig eller framgångsrik.

Och sätter folk reagerar på är deras spegling av deras svaghet eller styrka så tänk på det när du blir utsatt för någon som vill förstöra för dig då är det för dem är missnöjda med sina egna liv.
Det är en spegling på deras svaghet inte en spegling av

Gillar

Kommentarer

KatrinMarlene
KatrinMarlene,
❤️❤️❤️
nouw.com/katrinmarlene