När du inte kan kontrollera vad som händer.....

When you can't control what's happening, challenge yourself to control the way you respond to what's happening.
That's where the power is.

När du inte kan kontrollera vad som händer, utmana dig själv att kontrollera hur du reagerar på vad som händer.
Det är där kraften är.

Ja vi kan inte alltid kontrollera vad som händer MEN vi kan alltid kontrollera hur vi ska reagera på det som händer.
Och där har vi en möjlighet att göra förändringar och det är där vår kraft ligger.
För när vi kan förändra något så har vi alltid makt över något och det får oss att känna oss kraftfulla.
Och vår kraft ligger inte i det som händer, för det kan vi inte förändra utan vår makt ligger i HUR vi ska reagera på det som händer.

Ja vi har alltid makt att göra något och vad vi väljer är upp till oss för ingen ska säga till oss vad vi ska göra eller hur vi ska reagera på saker som händer runt oss. Det är vårat val hur vi vill reagera och hur vi vill leva vårat liv.
Så ta kontroll över det du kan för det är där din kraft ligger.

Gillar

Kommentarer