Motverka alltid negativa situationer med positiva tankar.

Always counter negative situations with positive thoughts.
We can't control the world around us but we can control the patterns we fall into.

Motverka alltid negativa situationer med positiva tankar.
Vi kan inte kontrollera världen omkring oss men vi kan kontrollera de mönster vi faller in i.

Ja även om negativa saker händer runt oss så är det våra tankar och mönster som skapar det liv vi lever.
Vi kan se enbart problem när tråkiga saker händer runt oss eller vi kan se de som en möjlighet att göra en förändring till något vi verkligen vill ha.
Men detta räcker inte utan vi måste göra saker annorlunda också.
Det jag menar är att du kan inte falla in i samma mönster som du gör hela tiden när tråkiga saker händer utan du måste förändra ditt beteende för att få en förändring.

För om du gör som du alltid gjort så kommer du få samma resultat som du alltid fått.
Vill du ha ett annorlunda resultat så måste du göra det på ett annat sätt.
Bara DU kan göra det valet ingen annan.

Gillar

Kommentarer