Kom alltid ihåg dessa punkter när du är ledsen eller upprörd.

When you are sad or upset always remember these points.
Pain
is part of growing.
Everything in life is temporary.
Worrying
and complaining changes nothing.
Your scars
are symbols of your strength.
Every little
struggle is a step forward.
Other people's
negativity is not your problem.
What's meant
to be will eventually BE.
The best
thing you can do is to keep going.

Kom alltid ihåg dessa punkter när du är ledsen eller upprörd.
Smärta
är en del av att växa.
Allt
i livet är tillfälligt.
Att oroa sig
och klaga ändrar ingenting.
Dina ärr
är symboler för din styrka.
Varje liten
kamp är ett steg framåt.
Andras
negativitet är inte ditt problem.
Vad som är tänkt att vara
kommer så småningom att bli.
Det bästa
du kan göra är att fortsätta.

Ja dessa punkter är lätt att glömma när man är ledsen eller upprörd men väldigt bra att ta till sig för allt som händer runt dig är INTE ditt fel. Du har inget ansvar för någon annans negativa synsätt eller deras handlingar. Du bär inte ansvar för allt som händer runt dig som är gjort av andra.

Smärta ja det gör ont att växa och det gör vi hela livet så den smärta vi upplever som barn när kroppen växer kanske inte är samma när vi är vuxna och vi växer på andra sätt.
Allt som sker i livet är tillfälligt och även det onda kommer försvinna så småningom.

Att oroa sig eller klaga över allt kommer inte förändra saker utan dem kommer fortsätta vara på samma sätt tills du förändrar ditt sätt att se på saker.
Dem ärr du har visar vilken styrka du har och dem påminner dig om vilken kraftfull person du är.
För även om du inte vill inse det så har du klarat av allt du gått igenom hittills och hur många skulle klara av att gå igenom allt du gått igenom?

Varje liten motgång och kamp är ett steg framåt och du kommer nå ditt mål så småningom för du ger inte upp utan du fortsätter.
Det som är tänkt att vara ja det kommer bli så också för vi kan inte styra allt även om vi skulle vilja det ibland.
Det bästa vi kan göra när vi tvivlar eller är rädda är att fortsätta framåt.
Gillar

Kommentarer