Ju äldre jag blir desto mindre lyssnar jag på vad människor säger...

The older I get the less I listen to what people say and the more I look at what they do.

Ju äldre jag blir desto mindre lyssnar jag på vad människor säger och desto mer tittar jag på vad de gör.

Ja ord är meningslösa utan en handling som stöder det man sagt. Enligt mig är det så i alla fall och om du säger en sak till mig och sen gör det motsatta så i "min värld" så är dina handlingar mer viktiga än dina ord.
För vi kan säga en hel del och ja vi kan även mena det mesta vi säger men vi kan inte omsätta orden till en handling och då blir det endast tomma ord.

När man var yngre så var det viktigt vad andra sa men ju äldre jag vart så lärde jag mig att se vad folk gjorde för handlingar för de sa mig så mycket mer än de ord som kom ur deras mun. För när de säger en sak och sen gör det motsatta så menade de inte det de sagt. Och ja vi kan säga massor med våra ord men sanningen kommer fram i våra handlingar vad vi menar.

Gillar

Kommentarer