Ibland är de starkaste människorna de som älskar bortom alla fel, gråter bakom stängda dörrar....

Sometimes the strongest people are the ones who love beyond all faults, cry behind closed doors and fight battles that nobody knows about.

Ibland är de starkaste människorna de som älskar bortom alla fel, gråter bakom stängda dörrar och slåss strider som ingen känner till.

Ja hur många gånger vet vi vad som försiggår hos någon? Vi tar oftast för givet en massa saker när vi möter någon.
En person med mycket blåmärken blir misshandlad! Eller har den lätt att få blåmärken och kanske är ömtålig? Eller har den en sjukdom som gör att det ser ut som blåmärken?
En person med nålstick är en knarkare! Eller bara en med diabetes som nyligen börjat med sprutor eller någon som kanske haft provtagning av någon anledning då de fått sticka många gånger för att hitta en åder att få lite blod att prova i sina rör?

Ja jag kan fortsätta med listan där vi tar mycket för givet och har förutfattade meningar. Nu ursäktar jag inte detta eller så men många gånger vet vi inte anledningen utan vi har en bestämd åsikt och en förutfattad mening om vissa saker.
Det kan vara något vi hört som barn men som vi inte kommer ihåg idag att någon sagt något om att en person med mycket blåmärken är misshandlad eller du kanske har sett någon som blivit misshandlad och hade mycket blåmärken och fick en förutfattad mening om människor med blåmärken där.

Men det jag har lärt mig genom åren är att det är sällan de som skriker som har varit med om de värsta sakerna utan de som är ödmjuka och ger mer av sig själva än de tar, dem personerna är oftast de som är starkast för att de har erfarenheter och kan sätta sig in i vad andra känner när de går igenom saker.

Och en stark person älskar alla oavsett vilka fel och brister en person har för de vet att det är lätt att göra fel och att vi alla har brister, de gråter bakom den stängda dörren så ingen ser och många har strider som inget vet att de utkämpar. För vi vet inte mer än det som någon vill visa oss. Och vi är alla rädda att bli dömda så vi visar inte att vi gråter utan gör det bakom den stängda dörren där ingen ser och vi utkämpar strider själva som ingen vet om för de måste för att vi ska orka och kunna överleva.

Alla gör detta men ingen vet vilka strider just du får utkämpa eller varför du gråter bakom en stängd dörr. Men du ska veta att du är stark även om du skulle visa att du gråter eller om någon skulle få veta vilka strider du utkämpar.
För ibland kan det vara skönt med en axel att stötta sig mot eller att få en klapp på axeln och veta att man inte är ensam när man utkämpar en strid. För de som älskar dig oavsett har även de sett hur livet kan vara från den svårare sidan.
Så alla personer som är starka våga visa din svaghet för den är ingen svaghet det är en enorm styrka och många kommer bli förvånade och även om andra dömer dig så låt de göra det för de gör det oftast för att de inte vågar visa sitt rätta jag själva.


Gillar

Kommentarer