Hur du ser på dig själv, betyder allt!

Hur andra ser på dig, är inte viktigt.
Hur du ser på dig själv, betyder allt.

Vår syn på oss själva kan vara ganska hård och kritisk, men den betyder mer än vad andra anser om oss.

Andra kommer ha åsikter om dig oavsett vad du gör så gör sånt DU gillar och sånt som DU tycker är viktigt.
OM du tycker det är viktigt med en karriär så ja då ska du satsa på det och tycker du att målning eller familj är viktigast för dig så ska du satsa på det oavsett vad andra tycker eller har för åsikter om dig.

För deras åsikter är baserat på deras egon och de vill kanske inte alltid det bästa för dig,
gå efter dina egna åsikter för dem är baserade på ditt ego som vill det bästa för dig.

Det du anser om dig själv är det som betyder allt för DU är den viktigaste personen i ditt liv.

Gillar

Kommentarer