Fortsätt skina som bara du kan göra.

Let them judge you.
Let them misunderstand you.
Let them gossip about you.
Their opinions aren't your problem.
You stay kind, committed to love, and free in your authenticity.
No matter what they do or say don't you dare doubt your worth or the beauty of your truth.
Just keep on shining like you do.

Låt dem döma dig.
Låt dem missförstå dig.
Låt dem skvallra om dig.
Deras åsikter är inte ditt problem.
Du är vänlig, engagerad i kärlek och fri i din äkthet.
Oavsett vad de gör eller säger, våga inte tvivla på ditt värde eller skönheten av din sanning.
Fortsätt skina som bara du kan göra.

Ja andra människor vet ju inte vad du varit med om och vad som skapat dig till den du är i dag så om de vill döma dig, missförstå dig eller skvallra om dig så låt dem göra det! För oavsett vad du gör så kommer folk alltid att prata om dig, missförstå dig eller döma dig.
Vad de har för åsikter är inte ditt problem, och det är deras åsikter inte dina!

Men oavsett får du aldrig tvivla på ditt egna värde eller skönheten av din sanning.
Din styrka att skina ska du fortsätta med och glöm aldrig hur värdefull du är.

Gillar

Kommentarer