Folk kommer att kasta sten på dig

People will throw stones at you. Don't throw them back. Collect them all and build an empire.


Folk kommer att kasta sten på dig. Kasta inte tillbaka dem. Samla dem alla och bygg ett imperium.


Ja när vi går genom livet så kommer vi möta dem som inte vill vi ska lyckas av olika anledningar och en del kommer kasta stenar på dig för att du ska skadas. Men kasta inte tillbaka dem utan använd dem och bygg något istället.


För livet är något vi alla har påbörjat vår resa på och även om andra kastar saker på oss för att orsaka skada eller hindra oss från att gå dit vi vill så kommer det inte kännas bättre genom att kasta tillbaka det dem kastar. Men använd det istället och bygg upp något så det blir starkare det du vill göra eller du själv kanske blir starkare av att bygga det.

Oavsett så använd det dem kastat och bygg något istället det kommer reta dem ännu mer och göra dig starkare.

Gillar

Kommentarer