Fartyget sjunker inte av vattnet runt dem; skepps sänk på grund av vattnet som kommer in i dem.

Ship don't sink of the water around them; ship sink because of the water that gets in them.
Don't let what's happening around you get inside you and weigh you down.

Fartyget sjunker inte av vattnet runt dem; skepps sänk på grund av vattnet som kommer in i dem.
Låt inte det som händer runt dig komma in i dig och tynga ner dig.

Ja oavsett vad som händer runt dig så länge du låter det vara utanför dig så kommer du kunna hålla dig flytande precis som ett fartyg. Men precis som ett fartyg när du börjar ta in det som är runt dig och låter det tynga ner dig det är då du kommer sakta sjunka.

Så oavsett vad som händer runt dig låt det inte komma in i dig och tynga ner dig för det är då du kommer sakta dala mot botten och det som sker utanför dig är oftast sånt som andra runt dig skapat. Det är inte dina problem även om du vill hjälpa andra så låt inte deras problem tynga ner dig.

Om någon sjunker så försöker vi hjälpa de men vi vill ju inte att de ska dra ner oss med sig under ytan, ge de verktygen så de kan hålla sig flytande och sen hjälp de upp igen.
Du kan bara göra det du kan och sen måste de själva vilja göra lite för att inte sjunka för djupt. Men långt ifrån alla vill göra något utan vill att någon annan löser deras problem åt de och det är oftast då vi med hamnar under ytan, så märker du att de inte vill göra något för att hålla sig flytande lämna bojen åt de men bara de själva kan ta på sig den eller hålla sig kvar i den du kan aldrig göra det åt de. Oavsett hur mycket du vill rädda de, vill de inte ha den hjälp du erbjuder så kommer de aldrig vilja bli räddade.

Gillar

Kommentarer