Ett frö växer utan ljud, men ett träd faller med ett stort ljud.

A seed grows with no sound, but a tree falls with a huge noise.
Destruction has noise, but creation is quiet.
This is the power of silence.
Grow silently.

Ett frö växer utan ljud, men ett träd faller med ett stort ljud.
Förstörelsen har ljud, men skapandet är tyst.
Detta är tystnadens kraft.
Väx tyst.

När ett frö börjar växa så märker vi inte alltid det för det gör det tyst men när något faller så hör vi ett brak och ibland är det ett stort brak. Så när du faller så kommer det låta och när du börjar växa igen så sker det tyst och det är inte säkert någon vet om det förrän du blommar ut fullt och visar dig som färdigväxt.
Det är samma med en brand som slukar allt i sin väg det låter men när det börjar växa och byggas upp igen så låter det inte så mycket.

När vi utvecklar oss själva så är det inte säkert att dem runt oss märker det förrän vi blivit en fin blomma eller ett stadigt träd, vi kan göra det i det tysta och visst det känns när man växer och ja det kan göra ont i bland MEN vi gör det i det tysta precis som ett frö. Och precis som ett träd som faller så blir det när vi faller med ett stort brak och kanske dån. För när vi faller så har våran stadiga grund vi stått på försvunnit och ja det är ok att beklaga sig då och att söka hjälp.
För ett träd som faller beklagar sig genom att det låter enormt mycket när det faller och det är samma med oss människor, det låter när vi faller och många runt oss kommer märka när det sker.

Så när du växer låt ingen annan få störa dig utan gör det i tystnad och visa dem vad du blivit när du växt färdigt.

Gillar

Kommentarer