Ett frö växer utan ljud men ett träd faller med ett stort brak.

A seed grows with no sound but a tree falls with a huge noise.
Destruction has noise, but creation is quiet.
This is the power of silence...

Ett frö växer utan ljud men ett träd faller med ett stort brak.
Förstörelse har buller, men skapandet är tyst.
Detta är kraften i tystnad ...

Ja ett frö som gror är tyst och så är det nog med mycket av det som skapas runt oss, ett barn som är som ett litet frö i magen växer och i början vet ingen om det och även om vi kan höra hjärtljud efter några veckor så är det tyst då den skapas och precis så är det med massor med saker runt oss. Ett konstverks som skapas är oftast tyst i början men kan ge mycket ljud ifrån sig efter ett tag.

Men när fröet växt sig till ett ståtligt träd och ska fällas så låter det enormt mycket och så är det när man ska rasera andra saker med. Det låter mycket och det är nästan som det protesterar över att behöva försvinna även om det kan bli andra saker, så som träd som kan bli ett hus men även när det huset rivs så kommer det låta.

Så är det tyst runt dig så se dig om och se vart det börjar gro och växa om det inte är tystnad med små barn inblandat för då är det något bus som kanske skapas.

Gillar

Kommentarer