Du kanske inte är i närheten av där du vill vara, men se vad mycket du, trots allt, åstadkommit.

Du kanske inte är i närheten av där du vill vara, men se vad mycket du, trots allt, åstadkommit.
Var stolt över det och var stolt över den kämpe du är.

Ja vi kanske inte är där vi vill vara eller drömde om att vi skulle vara, men efter allt vi gått igenom så kanske det är dags att stanna upp och se bakåt för att inse hur långt vi kommit. För vi är inte kvar där vi började utan har kommit mycket längre än vi trott.
Och ja du är en kämpe så var stolt över dig själv. För hur många skulle ha klarat att gå igenom allt du gått igenom och komma ut på andra sidan så stark som du är och klara så mycket som du faktiskt gjort.

Var stolt över din resa och allt du gått igenom har gjort dig till den kämpen du är idag.

Gillar

Kommentarer