Du kan inte ändra hur människor behandlar dig eller vad de säger om dig.

You can't change how people treat you or what they say about you. All you can do is change how you react to it.

Du kan inte ändra hur människor behandlar dig eller vad de säger om dig. Allt du kan göra är att ändra hur du reagerar på det.

Nej vi kan inte förändra människor runt oss även om vi skulle vilja på samma sätt som ingen kan förändra oss även om dem skulle vilja det. Det enda vi kan förändra är hur vi reagerar på andra människors agerande och prat om andra och oss.
Vi kommer aldrig komma ifrån att folk pratar om varandra så varför ska vi ens försöka?
Nej förändra ditt sätt istället om någon börjar prata illa om någon annan, sluta lyssna eller säg ifrån.
Varför ska vi fortsätta lyssna om vi inte hör det från personen i fråga som det gäller själv?
Nej vill du veta något så gå direkt till personen det berör istället för att gå till andra.
Vill du veta något om matlagning så går du ju inte till en elektriker direkt.

Ja även om ord säger en sak så säger en persons handlingar så mycket mer och vi kan inte ändra hur andra människor känner eller agerar men vi kan alltid förändra hur vi reagerar på det dem gör.
Om någon vill prata illa om någon annan så kan vi inte göra något åt det men vi kan förändra hur vi reagerar. Vi kan sluta lyssna eller gå därifrån.
Om någon vill göra andra illa så kan vi gå därifrån så dem får en mindre att skada. Och nej du gör inte det för deras skull utan för din egen. Och ja det kan vara svårt att gå därifrån ibland men väldigt nödvändigt.

Så när vi möter dessa människor som beter sig illa eller pratar illa om andra så kan vi inte förändra dem även om det skulle vara skönt om vi kunde. Det enda vi kan göra är att förändra hur vi reagerar på dem. Vi kan alltid sluta lyssna och gå därifrån när dem börjar prata illa om andra.

Gillar

Kommentarer