Din tid är begränsad så slösa inte det genom att leva någon annans liv!

Your time is limited so don't waste it living someone else's life!
Don't let the noise of others drown out your own inner voice.

Din tid är begränsad så slösa inte det genom att leva någon annans liv!
Låt inte andras buller dränka din egen inre röst.

Ja vi har en begränsad tid här på jorden så vad vore bättre än att vi lever det liv vi vill och önskar leva. Inte det som någon annan bestämt! Du avgör ju vad du vill ha och vad du behöver i ditt liv.
Ingen annan ska bestämma det utan bara DU.

Så när du skriver manus till ditt liv så håll i pennan och överlåt inte den till någon annan.
Och även om andra väsnas och bullrar så låt inte det oväsendet störa din egna inre röst som styr dig när du skriver ditt manus till ditt liv.
För det är den inre rösten som berättar hur du vill leva ditt liv och hur du ska göra för att komma dit.

Så lev ditt liv så som du vill, inte så som andra bestämt att du ska leva det.

Gillar

Kommentarer