Det finns tre lösningar på varje problem.

There are three solutions to every problem:
accept it, change it or leave it.
If you can't accept it, change it.
If you can't change it, leave it.

Det finns tre lösningar på varje problem:
acceptera det, ändra det eller lämna det.
Om du inte kan acceptera det, ändra det.
Om du inte kan ändra det, lämna det.

Ja vi stöter på problem lite då och då i våra liv men det finns oftast enkla lösningar (ja dem kan vara lätta ibland men även svåra) och kan vi inte acceptera det så får vi ändra på det och går inte det så lämna det.
Enkelt i teorin JA men inte i praktiken alla gånger.
För vi människor har en tendens att använda känslor som kan göra det svårt att ändra något och ibland känns det omöjligt att lämna det.

Men om du möter en utmaning som du känner att du varken vill eller kan acceptera det så behöver du göra en förändring för att du inte ska gå runt och älta det problemet hela livet. Och ja ibland kan vi inte ändra det heller och det bästa (men kan även vara det svåraste) att lämna det och gå vidare.

Vi kan ta ett exempel med ett djur, som blir dåligt (problem) vad ska du göra?
Ja du måste ju acceptera det blir sjuk och sen söka vård och då gör du något åt problemet för du vill inte acceptera att ditt djur är sjuk.
Om nu djuret år så dåligt så det måste få somna in så kommer det svåraste, och det är att lämna den och gå vidare.
Det är det svåraste beslutet man någonsin tagit och man vet att det var för att ens lilla älskling skulle slippa lida och ha ont men det känns som det svåraste du någonsin gjort.

Nu var detta ett exempel och ja det är ju klart vi lägger in känslor när det är ett levande objekt som blir ett problem (sjukdom) men alla problem vi möter i livet kan vi lösa på samma sätt, acceptera det, ändra det eller lämna det.

Gillar

Kommentarer