Det är lätt att döma. Det är svårare att förstå.

It's easy to judge.
It's more difficult to understand.
Understanding requires compassion, patience and a willingness to believe that good hearts sometimes choose poor methods. Through judging, we seperate.
Through understanding we grow.

Det är lätt att döma.
Det är svårare att förstå.
Förståelse kräver medkänsla, tålamod och en vilja att tro att goda hjärtan ibland väljer dåliga metoder.
Genom att döma skiljer vi oss från varandra.
Genom förståelse växer vi.

Ja det är väldigt lätt att döma utan att veta hela historien. Även oss själva och även om vi vet hela historien.
För det är så enkelt att välja den lätta raka negativa vägen istället för att gå den lite krångligare vägen då vi inte dömer någon eller oss själva.

För det är enklare att döma istället för att förstå och för att förstå behöver du ha en medkänsla och tålamod och en vilja att tro på det goda. Och ja även det goda kan ibland välja dåliga metoder men ska vi döma det för en händelse?
Nej kanske inte men det är enklare att döma något för något dåligt de gjort än för alla andra bra saker andra gör.
Men varför är det enklare?
Ja det är enklare att döma något utan att behöva förstå varför de gör som de gör eller varför det vart som det vart. för DET krävs lite engagemang från din sida och en förståelse till något du kanske inte hade tänkt på tidigare.
Det krävs att du har ett öppet hjärta och medkänsla och tålamod och en vilja att inse att alla kan göra dåliga val i livet men att det inte innebär att det är dåliga människor.

Gillar

Kommentarer