Det är lätt att döma. Det är svårare att förstå.

It's easy to judge.
It's more difficult to understand.
Understanding requires compassion, patience and a willingness to believe that good hearts sometimeschoose poor methods.
Through judging, we separate.
Through understanding, we grow.

Det är lätt att döma.
Det är svårare att förstå.
Förståelse kräver medkänsla, tålamod och en vilja att tro att goda hjärtan ibland väljer dåliga metoder.
Genom att döma separerar vi.
Genom förståelse växer vi.

Ja det är så lätt att döma någon utifrån vad vi ser. Men vet vi egentligen varför någon väljer att göra som de gör eller varför de väljer att leva som de gör? Eller varför någon väljer att säga så som den gör ibland?
Nej vi vet egentligen inte vad som ligger bakom något om vi inte har frågat och hur ofta gör vi det?
Nej vi gör en egen bedömning och tar för givet att vi vet varför någon gör eller säger något som vi anser är annorlunda.

Men är det verkligen annorlunda? Eller är det vi som anser det som annorlunda som är olik de andra?
Ja vi är ju alla olika så varför ska någon göra på det sätt som du anser är rätt eller fel?
Tänk om någon tycker du är annorlunda, vore det en hemsk tanke?

Ja vi alla dömer andra och andra dömer även dig, men vet du det är ok. För de vet ändå inte varför du gör de val du gör.
För tänk om någon frågade och ville förstå varför du gör de val du gör. Hur hade du reagerat då? Antagligen förvånad, ja i alla fall till en början för det är inte vanligt att någon vill förstå varför man gör saker på ett visst sätt.

Men att förstå varför någon gör något som sticker ut och som man dömer som annorlunda krävs mer av dig än att bara döma och där är det varför många väljer att döma istället för att ta reda på orsaken. För oftast är de rädda vad de ska få reda på är orsaken. De väljer det enklaste och tro mig det gör även jag många gånger för man orkar inte helt enkelt att ta reda på varför och att förstå varför någon gör något på sitt sätt är ju ändå unikt och ja även en god person kan ha en dålig dag och göra dåliga val, men ändå är det utifrån de valen vi dömer en människa, inte utifrån de bra valen de gör utan utifrån de dåliga valen som de kanske gjorde en gång för länge sen....

Men att inse att någon gör ett dåligt val och sen resten bra är en insikt man har och en förståelse för att även den bästa kan göra dåliga val ibland. Och att ha den förståelsen gör att du växer och ser bortom de dåliga valen och ser de bra valen som personen gjort och kanske gör fler av än de dåliga valen. Men att döma någon är sällan bra för det hänger med så länge och har du dömt en människa så är det svårt att ta bort den stämpeln för den som du dömt vet ju sällan vilken förutfattad mening du valt att döma personen efter.

Istället för att döma någon se vad de gör som är bra och fråga varför de gör de val de gör istället för att ta för givet och döma personen utifrån det du tror är anledningen.

Gillar

Kommentarer