Den största gåvan du kan ge någon är din tid.

The greatest gift you can give someone is your time.
Because when you give your time, you are giving a portion of your life that you will never get back.

Den största gåvan du kan ge någon är din tid.
För när du ger dig tid ger du en del av ditt liv som du aldrig kommer tillbaka.

Ja när vi ger av vår tid så är det en stund i våra liv vi aldrig kan få tillbaka så se till att du ger av din tid till de du gillar och uppskattar i ditt liv.
För det är på samma sätt när någon ger av sin tid för dig då är det en väldigt dyr gåva för det är tid de avsätter från sina liv som de aldrig kan få tillbaka oavsett om det vill det eller inte.

Så när någon ger av sin tid till dig så värdesätt den på samma sätt som andra värdesätter din tid du ger de.

Gillar

Kommentarer