Den enda verkliga begränsningen på dina förmågor är nivån på dina önskningar.

The only real limitation on your abilities is the level of your desires.
If you want it badly enough, there are no limits on what you can achieve.

Den enda verkliga begränsningen på dina förmågor är nivån på dina önskningar.
Om du vill ha det tillräckligt mycket finns det inga gränser för vad du kan uppnå.

Ja vi själva sätter upp vad vi kan och inte, våra begränsningar. Även om vi har inlärda beteenden så går det att lära om dem och även dem saker vi begränsar oss av.
OM vi tror att vi aldrig kommer klara det så nej då kommer vi inte ens att försöka. MEN om vi tror vi kommer klara det så kommer vi försöka tills vi klarar det.
Allt har och göra med vad vi får höra och lära oss som barn.
Vi ser och lär oss av våra föräldrar på samma sätt som dem gjorde med sina.

Och ja ibland är deras sätt rätt för dem men inte för oss och då blir det en begränsning i våra liv. MEN det går att lära om sig även om det kan ta tid och vara en hel del jobb med. För dessa inlärda beteenden och övertygelser kan sitta så djupt så vi inte ens vet att vi har dem.
MEN vill du uppnå det du önskar tillräckligt mycket så kommer du komma på lösningar HUR du ska lyckas.
Det finns inga gränser för vad du kan uppnå om du verkligen vill ha det. För då kommer du komma på enormt många sätt hur du ska lyckas. Då är det bara upp till dig att försöka gå efter det du vill ha.

Gillar

Kommentarer