Barn som får hjälp att hjälpa sig själva ur sina problem blir självständiga och trygga.

Barn som får hjälp att hjälpa sig själva ur sina problem blir självständiga och trygga.

Ja vi lär oss inget om andra tar hand om problemen och reder ut dem åt oss.
Ibland måste vi lösa våra problem själva men ibland kan det vara bra att få stöttning och lite hjälp men att man ändå löser problemet själva.

Jag tror att många gör saker åt sina barn för det är enklare och går fortare... Men tyvärr gör man inte barnen en tjänst i detta utan mer stjälper dem för vad lär sig barnen av det? Jo att oavsett vad jag gör så kommer någon annan att lösa det problemet som kan bli. Dem får aldrig lära sig vad en konsekvens av sitt handlande är om det är negativt. Och dem kommer fortsätta skapa problem för dem har inte lärt sig något av dem de redan gjort.

Ja jag vet det är en balansgång mellan att hjälpa och att göra det åt dem, MEN stoppa dig själv och låt barnen göra sina misstag och låt dem få en chans att reda ut sina problem själva. För oftast är det VI VUXNA som ser saker som ett problem men inte barnen.
Och när vi då går in och löser problemet på ett sätt som VI anser är lämpligt så kan det bli så fel i barnens ögon.

Så stanna upp nästa gång du vill lösa problemen åt dina barn, och sätt dig bredvid och se hur dem löser det istället. Du kommer se hur barnet växer och du kommer skapa trygga vuxna av dina barn som blir självständiga och kan klara och hantera problem sen senare i deras liv som vuxna.

Gillar

Kommentarer