Avsikter är som magneter........

Intentions are like magnets;
the more we declare them believe in them, and act in ways to manifest them, the more powerful and real they become.

Avsikter är som magneter;
ju mer vi förklarar att vi tror på dem och agerar på sätt att manifestera dem, desto kraftfullare och mer verkliga blir de.

Ja när vi bestämmer oss för något och verkligen har för avsikt att göra det vi bestämt oss för så förklarar vi samtidigt att vi tror på de och att vi kommer agera mot att det ska ske, då är våra avsikter väldigt kraftfulla och de kommer bli vår verklighet.
För när vi har för avsikt att vi vill ha något så kommer vi arbeta mot att det kommer in i vår verklighet.

När du bestämt dig för något och har för avsikt att arbeta mot att det ska bli verklighet så är det som en magnet och du kommer dra till dig (precis som en magnet) allt som du behöver för att det du har för avsikt ska bli din verklighet.

Gillar

Kommentarer