Arbeta med saker som människor inte kan ta bort från dig ...

Work on things people can't take away from you...
like your character, personality, transparency, your entire being.

Arbeta med saker som människor inte kan ta bort från dig ...
som din karaktär, personlighet, synlighet, hela din varelse.

Ja vissa saker kan inte andra ta ifrån dig även om dem försöker, så arbeta med dem sakerna som ingen kan ta ifrån dig.
För ingen mer än DU kan förändra din karaktär, din personlighet, din synlighet eller ens hela din varelse.
Det är bara DU som kan avgöra vem du vill vara.

Och även om du blir påverkad av dem du möter så är det ingen annan än du som kan bestämma vem du vill vara.
Och ja du kan bli påverkad av andra men det är ändå DU som avgör vem du vill vara.

Gillar

Kommentarer