Släktterminologi

I helgen hade vi en diskussion. I min familj säger vi morbror om min mosters man, farbror om min fasters man osv. Dvs den ingifta personen blir också moster/morbror/faster/farbror osv. Men så var det inte alls för alla, utan det var ofta bara namnet. För mig är det helt självklart att jag är moster till L:s kusiner även om det är J:s systers barn. Hur säger ni andra?

Gillar

Kommentarer