XP/EXP

Är förkortning av Experience och används oftast för att gå upp i nivå med sin karaktär. Vanligt förekommande i RPG-spel, men har senare anammats av F2P-modellen. Tillräckligt med XP/EXP innebär oftast att man kan uppgradera sin karaktärs styrka, låsa upp attribut eller på annat sätt uppgradera karaktären. I F2P kan det också innebära att man låser upp förut låsta nivåer.

#gaming #ordlista

Gillar

Kommentarer