RPG/JRPG

Är en förkortning för rollspel (Role-Playing Game) där spelaren oftast spelar en eller flera spelbara hjältar och räddar världen eller riket, ibland, idag ofta med sidospår i form av side quests, till skillnad från spelets mål: dess main quest. Vad som kan vara utmärkande för ett äldre RPG är att striderna är turordningsbaserade och att vyn är från ovan, idag kategoriseras dessa som JRPG (Japanese Role-Playing Game) då genren har influenser från Japan. Ett RPG av modernare variant är oftare i förstapersonsperspektiv. Spelets driv ligger ofta i att hitta skatter, bättre vapen, rustningar och utrustning för att göra större skada på fienden, ta mindre skada själv eller höja andra egenskaper hos hjälten/hjältarna. Signifikant är att man levlar, att man får poäng för handlingar i form av experience (oftast förkortat EXP eller XP), gärna genom att döda sina motståndare. Med poängen kan man för det mesta öka attributen hos sin(a) spelkaraktär(er) eller låsa upp egenskaper. Att bli bättre. Att bli fetare.

#gaming #ordlista

Gillar

Kommentarer