Let’s nerd it up!

Let’s nerdit up!

Är TARDIS en Tidsspatial rumsförflyttare eller Rumsspatialtidsförflyttare?

Life in the pink

  • nerd

Gillar

Kommentarer